Isaya 62:1-12

  • Jina mupya la Sayuni (1-12)

62  Sitanyamaza kwa ajili ya Sayuni,+Na sitatulia kwa ajili ya YerusalemuMupaka haki yake ingae kama mwangaza mukubwa,+Na wokovu wake uwake kama mwenge.+   “Mataifa yataona haki yako, Ee mwanamuke,+Na wafalme wote utukufu wako.+ Na utaitwa kwa jina mupya,+Lenye kinywa cha Yehova mwenyewe kitachagua.   Utakuwa taji la uzuri katika mukono wa Yehova,Kilemba cha kifalme katika mukono wa Mungu wako.   Hautaitwa tena mwanamuke mwenye aliachwa,+Na inchi yako haitaitwa tena yenye iliachwa ukiwa.+ Lakini utaitwa Ninapendezwa Naye,+Na inchi yako itaitwa Mwenye Kuolewa. Kwa maana Yehova atapendezwa na wewe,Na inchi yako itakuwa kama mwenye ameolewa.   Kwa maana kama vile kijana anaoa bikira,Ni vile wana wako watakuoa. Kama vile bwana-arusi anafurahia bibi-arusi,Ni vile Mungu wako atakufurahia.+   Nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Ee Yerusalemu. Kila wakati, muchana wote na usiku wote, hawapaswe kukaa kimya. Ninyi wenye kumutaja Yehova,Musipumuzike,   Na musiache apumuzike mupaka afanye Yerusalemu kuwa imara kabisa,Ndiyo, mupaka aifanye kuwa sifa ya dunia.”+   Yehova ameapa kwa mukono wake wa kuume, kwa mukono wake wenye nguvu: “Sitapatia tena maadui wako nafaka yako kuwa chakula,Wala wageni hawatakunywa divai yako mupya, yenye umefanyia kazi ya jasho.+   Lakini wale wenye kuikusanya wataikula na watamusifu Yehova;Na wale wenye kuikusanya wataikunywa katika viwanja vyangu vitakatifu.”+ 10  Mupite ndani yake, mupite katika milango mikubwa. Mutayarishie watu njia.+ Mutengeneze, mutengeneze njia kubwa. Muondoe majiwe ndani yake.+ Musimamishe alama* kwa ajili ya vikundi vya watu.+ 11  Angalia! Yehova ametangaza mupaka kwenye miisho ya dunia: “Muambie binti ya Sayuni,‘Angalia! Wokovu wako unakuja.+ Angalia! Zawabu yake iko pamoja naye, Na mushahara wenye analipa uko mbele yake.’”+ 12  Wataitwa watu watakatifu, wale wenye walikombolewa na Yehova,+Na utaitwa Mwenye Alitafutwa, Muji Wenye Haukuachwa.+

Maelezo ya Chini

Ao “nguzo ya alama.”