Isaya 19:1-25

  • Tangazo juu ya Misri (1-15)

  • Misri itafikia kumujua Yehova (16-25)

    • Mazabahu kwa ajili ya Yehova kule Misri (19)

19  Tangazo juu ya Misri:+ Angalia! Yehova amepanda juu ya wingu lenye kuenda haraka na anakuja kuingia Misri. Miungu ya Misri yenye haina mafaa yoyote itatetemeka mbele yake,+Na moyo wa Misri utayeyuka ndani yake.   “Nitachochea Wamisri wapigane na Wamisri,Na watapigana,Kila mumoja atapigana na ndugu yake na jirani yake,Muji utapigana na muji, ufalme utapigana na ufalme.   Na roho ya Misri itavurugika sana ndani yake,Na nitavuruga mipango yake.+ Wataenda kwa miungu yenye haina mafaa yoyote,Kwa watu wenye kuchezesha nyoka na kwa watu wenye kupashana habari na pepo wachafu na kwa watu wenye kutabiri matukio.+   Nitatia Misri katika mukono wa bwana mugumu,Na mufalme mukali atawatawala,”+ ni vile Bwana wa kweli, Yehova wa majeshi, anasema.   Na maji ya bahari yatakauka,Na muto utakauka na kuisha.+   Na mito itanuka mubaya;Mifereji ya Muto Nile wa Misri itapunguka na kukauka. Matete na vitete vitaoza.+   Mimea yenye kuwa pembeni ya Muto Nile, kwenye kinywa cha Muto Nile,Na inchi yote yenye kupandwa mbegu pembeni ya Muto Nile+ itakauka.+ Itapeperushwa mbali, na haitakuwa tena.   Na wavuvi wa samaki wataomboleza,Wale wenye kutupa ndoano ndani ya Muto Nile wataomboleza,Na wale wenye kutandika nyavu zao* juu ya maji watapunguka.   Wale wenye kufanya kazi ya kitani chenye kimechanuliwa+Na wale wenye kutengeneza vitambaa vyeupe kwenye chombo cha kusukia nguo watapatishwa haya. 10  Wasukaji wake watapondwa;Wafanyakazi wote wa kulipwa wataomboleza.* 11  Wakubwa wa Soani+ ni wapumbavu. Washauri wenye hekima zaidi wa Farao wanatoa shauri lenye kukosa akili.+ Namna gani munaweza kumuambia Farao: “Mimi ni muzao wa watu wenye hekima,Muzao wa wafalme wa zamani”? 12  Basi, watu wenu wenye hekima wako wapi?+ Wawaambie kama wanajua kile Yehova wa majeshi ameamua kuhusu Misri. 13  Wakubwa wa Soani wametenda kwa upumbavu;Wakubwa wa Nofu*+ wamedanganywa,Wakubwa wa makabila yake wamepotosha Misri. 14  Yehova amemumwangia roho ya muvurugo;+Na wamepotosha Misri katika kila kitu chenye anafanya,Kama mulevi mwenye kuyumba-yumba katika matapiko yake. 15  Na Misri haitakuwa na kazi yoyote ya kufanyaIkuwe kwa ajili ya kichwa ao mukia, chipukizi ao utete.* 16  Siku hiyo Misri itakuwa kama wanamuke, itatetemeka na kuogopa sana kwa sababu ya mukono wenye kuogopesha wenye Yehova wa majeshi anainua juu yake.+ 17  Na inchi ya Yuda itakuwa kitu cha kuogopesha sana Misri. Wataogopa sana wakati Yuda itatajwa kwa sababu ya uamuzi wenye Yehova wa majeshi amefanya juu yao.+ 18  Siku hiyo kutakuwa miji tano (5) katika inchi ya Misri yenye kuzungumuza luga ya Kanaani+ na yenye kuapa ushikamanifu kwa Yehova wa majeshi. Muji mumoja utaitwa Muji wa Kubomoa. 19  Siku hiyo kutakuwa mazabahu kwa ajili ya Yehova katikati ya inchi ya Misri na nguzo kwa ajili ya Yehova kwenye mupaka wake. 20  Itakuwa alama na ushahidi kwa ajili ya Yehova wa majeshi katika inchi ya Misri; kwa maana watamulilia Yehova kwa sababu ya wakandamizaji, naye atawatumia mwokozi, mukubwa, mwenye atawaokoa. 21  Na Yehova atajulikana kwa Wamisri, na Wamisri watamujua Yehova siku hiyo, nao watatoa zabihu na zawadi na kuweka naziri kwa Yehova na kuitimiza. 22  Yehova atapiga Misri,+ ataipiga na kuiponyesha; nao watamurudilia Yehova, naye atasikiliza maombi yao na kuwaponyesha. 23  Siku hiyo kutakuwa njia kubwa+ kutoka Misri kuenda Ashuru. Kisha Ashuru itakuja Misri, na Misri itaenda Ashuru; na Misri itatumikia Mungu pamoja na Ashuru. 24  Siku hiyo Israeli itakuwa ya tatu (3) pamoja na Misri na pamoja na Ashuru,+ baraka katikati ya dunia, 25  kwa maana Yehova wa majeshi atakuwa amewabariki, kwa kusema: “Wabarikiwe watu wangu, Misri, na kazi ya mikono yangu, Ashuru, na uriti wangu, Israeli.”+

Maelezo ya Chini

Ao “makila yao.”
Ao “wataomboleza katika nafsi.”
Ao “Memfisi.”
Ao pengine, “tawi la muti wa mutende ao tete.”