Isaya 31:1-9

  • Musaada wa kweli unatoka kwa Mungu, hapana kwa wanadamu (1-9)

    • Farasi wa Misri ni nyama tu (3)

31  Ole wao wale wenye wanashuka kuenda Misri ili kutafuta musaada,+Wenye wanategemea farasi,+Wenye wanategemea magari ya vita kwa sababu ni mengi sana,Na farasi wa vita* kwa sababu wako na nguvu, Lakini hawamuangalie Mutakatifu wa Israeli,Na hawamutafute Yehova.   Lakini yeye pia iko* na hekima na ataleta musiba,Na hataondoa maneno yake. Atasimama ili kushambulia nyumba ya watenda-maovuNa ili kushambulia wale wenye wanasaidia wakosaji.+   Lakini, Wamisri ni wanadamu bure wala si Mungu;Farasi zao ni nyama wala si roho.+ Yehova atanyoosha mukono wake,Kila mutu mwenye anatoa musaada atajikwaaNa kila mutu mwenye atasaidiwa ataanguka;Wote wataangamia wakati mumoja.   Kwa maana Yehova ameniambia hivi: “Kama vile simba ananguruma, mwana-simba mwenye nguvu,* juu ya mawindo yake,Wakati kundi lote la wachungaji linakusanywa kupigana naye,Na haogope sauti yaoWala kutetemeshwa na makelele yaoNi vile pia Yehova wa majeshi atashuka ili kupigana vitaJuu ya Mulima Sayuni na juu ya kilima chake.   Kama ndege wenye wanashuka, ni vile Yehova wa majeshi atapigania Yerusalemu.+ Atamupigania na kumuokoa. Atamulinda na kumukomboa.”  “Mumurudilie Ule mwenye mumeasi sana, Enyi watu wa Israeli.+  Kwa maana siku hiyo kila mumoja atakataa miungu yake ya feza yenye haina mafaa yoyote na miungu yake ya zahabu yenye haina mafaa yoyote, yenye mikono yenu wenyewe ilitengeneza kwa zambi.   Na Mwashuru ataanguka kwa upanga, wenye hauko wa mwanadamu;Na upanga, wenye hauko wa mwanadamu, utamuharibu.+ Atakimbia kwa sababu ya upanga,Na vijana wake wanaume watafanyishwa kazi ya kulazimishwa.   Mwamba wake utapitilia mbali kwa sababu ya woga mwingi,Na wakubwa wake wataogopa sana kwa sababu ya nguzo ya alama,” ni vile Yehova anasema,Mwenye mwangaza* wake uko Sayuni na mwenye tanuru yake iko Yerusalemu.

Maelezo ya Chini

Ao “wapanda-farasi.”
Ao “eko.”
Ao “mwana-simba mwenye manyoya ya murefu kwenye shingo.”
Ao “moto.”