Isaya 61:1-11

  • Alitiwa mafuta ili kutangaza habari njema (1-11)

    • “Mwaka wa nia njema ya Yehova” (2)

    • “Miti mikubwa ya haki” (3)

    • Watu wa inchi zingine watasaidia (5)

    • “Makuhani wa Yehova” (6)

61  Roho ya Bwana Mwenye Mamlaka Makubwa Zaidi Yehova iko juu yangu,+Kwa sababu Yehova alinitia mafuta ili nitangazie wapole habari njema.+ Alinituma ili nifunge vidonda vya wenye kuvunjika moyo,Ili nitangaze uhuru kwa wale wenye walikamatwa matekaNa kufunguliwa kabisa kwa macho ya wafungwa,+   Ili kutangaza mwaka wa nia njema ya* YehovaNa siku ya kisasi ya Mungu wetu,+Ili kufariji wote wenye kuomboleza,+   Ili kutimiza mahitaji ya wale wenye kuombolezea Sayuni,Ili kuwapatia nguo ya kichwa pa nafasi ya majivu,Mafuta ya furaha pa nafasi ya maombolezo,Nguo ya sifa pa nafasi ya roho yenye kuvunjika. Na wataitwa miti mikubwa ya haki,Shamba lenye Yehova alipanda, ili kumutukuza.*+   Watajenga upya mabomoko ya zamani;Watasimamisha nafasi za zamani zenye ziliachwa ukiwa,+Na watajenga upya miji yenye iliharibiwa,+Nafasi zenye ziliachwa ukiwa kizazi kwa kizazi.+   “Wageni watasimama na kuchunga makundi yenu,Na watu wa inchi zingine+ watakuwa walimaji wenu na watunza-mizabibu wenu.+   Sasa ninyi, mutaitwa makuhani wa Yehova;+Watawaita watumishi wa Mungu wetu. Mutakula mali za mataifa,+Na mutajivunia utukufu* wao.   Kuliko kupata haya mutakuwa na fungu mara mbili,Na kuliko kufezeheka watapiga vigelegele vya shangwe kwa sababu ya fungu lao. Ndiyo, watakuwa na fungu mara mbili katika inchi yao.+ Watakuwa na shangwe milele.+   Kwa maana mimi, Yehova, ninapenda haki;+Ninachukia unyanganyi na ukosefu wa haki.+ Nitawapatia mushahara wao kwa uaminifu,Na nitafanya agano la milele pamoja nao.+   Uzao wao utajulikana* kati ya mataifa+Na wazao wao kati ya vikundi vya watu. Wote wenye kuwaona watawatambua,Kwamba wao ni uzao wenye* Yehova amebariki.”+ 10  Nitashangilia sana katika Yehova. Nafsi yangu yote itashangilia katika Mungu wangu.+ Kwa maana amenivalisha nguo za wokovu;+Amenifunika kanzu* ya haki,Kama vile bwana-arusi mwenye kuvaa kilemba kama cha kuhani,+Na kama bibi-arusi mwenye kujipamba mapambo yake. 11  Kwa maana kama vile dunia inachipusha mimea,Na kama vile bustani inachipusha vitu vyenye vilipandwa ndani,Ni vile Bwana Mwenye Mamlaka Makubwa Zaidi YehovaAtafanya haki+ na sifa vichipuke+ mbele ya mataifa yote.

Maelezo ya Chini

Ao “wema wa.”
Ao “kumupamba.”
Ao “utajiri.”
Tnn., “Mbegu yao itajulikana.”
Tnn., “mbegu yenye.”
Ao “koti yenye haina mikono.”