Isaya 60:1-22

  • Utukufu wa Mungu unaangazia Sayuni (1-22)

    • Kama njiwa kwenye nyumba zao (8)

    • Zahabu mahali pa shaba (17)

    • Mudogo atakuwa elfu (22)

60  “Simama, Ee mwanamuke,+ toa mwangaza, kwa maana mwangaza wako umekuja. Utukufu wa Yehova unakuangazia.+   Kwa maana, angalia! giza litafunika duniaNa weusi muzito utafunika mataifa;Lakini Yehova atakuangazia,Na utukufu wake utaonekana juu yako.   Mataifa yataenda kwenye mwangaza wako,+Na wafalme+ kwenye utukufu wako wenye kungaa.*+   Inua macho yako na uangalie pande zote kukuzunguka! Wote wamekusanywa; wanakuja kwako. Watoto wako wanaume wanaendelea kuja kutoka mbali sana,+Na watoto wako wanamuke wakiwa wametegemezwa kwenye kiuno.+   Wakati huo utaona na kungaa,+Na moyo wako utapiga na kujaa sana,Kwa sababu utajiri wa bahari utaelekezwa kwako;Mali za mataifa zitakuja kwako.+   Makundi ya ngamia yatafunika inchi yako,*Ngamia-dume wadogo wa Midiani na Efa.+ Wale wote wenye kutoka Sheba—watakuja;Watabeba zahabu na ubani. Watatangaza sifa za Yehova.+   Makundi yote ya Kedari+ yatakusanywa kwako. Kondoo-dume wa Nebayoti+ watakutumikia. Watakuja kwenye mazabahu yangu wakiwa wamekubaliwa,+Na nitapamba nyumba yangu yenye utukufu.*+   Ni nani hawa wenye wanakuja wakiruka kama mawingu,Kama njiwa kwenye nyumba zao?*   Kwa maana visiwa vitanitumainia;+Mashua* za Tarshishi zinaongoza,*Kuleta watoto wako wanaume kutoka mbali,+Wakiwa na feza yao na zahabu yao,Kwa ajili ya jina la Yehova Mungu wako na kwa Mutakatifu wa Israeli,Kwa maana atakutukuza.*+ 10  Wageni watajenga kuta zako,Na wafalme wao watakutumikia,+Kwa maana nilikupiga katika kasirani yangu kali,Lakini kwa wema wangu* nitakuonyesha rehema.+ 11  Milango yako mikubwa itakuwa wazi kila wakati;+Haitafungwa muchana wala usiku,Ili kukuletea mali za mataifa,Na wafalme wao wataongoza.+ 12  Kwa maana taifa lolote na ufalme wowote wenye hautakutumikia utaangamia,Na mataifa yataharibiwa kabisa.+ 13  Utukufu wa Lebanoni utakuja kwako,+Muti wa muberoshi, muti wa mutizari, na muti wa muvinje pamoja,+Ili kupamba patakatifu pangu;Nitatukuza mahali pa miguu yangu.+ 14  Wana wa wale wenye walikukandamiza watakuja na kuinama mbele yako;Wale wote wenye kukutendea bila heshima watainama kwenye miguu yako,Na watakuita muji wa Yehova,Sayuni ya Mutakatifu wa Israeli.+ 15  Kuliko kuwa mwenye aliachwa na kuchukiwa, bila mutu mwenye kupita ndani yako,+Nitakufanya kuwa kiburi cha milele,Chanzo cha shangwe katika vizazi vyote.+ 16  Na kwa kweli utakunywa maziwa ya mataifa,+Utanyonya maziwa ya wafalme;+Na hakika utajua kwamba mimi, Yehova, ni Mwokozi wako,Na Mwenye Nguvu wa Yakobo ni Mukombozi wako.+ 17  Pa nafasi ya shaba nitaleta zahabu,Na pa nafasi ya chuma nitaleta feza,Pa nafasi ya mbao, shaba,Na pa nafasi ya majiwe, chuma;Na nitaweka amani kuwa waangalizi wako Na haki kuwa watu wako wa kugawa kazi.+ 18  Jeuri haitasikiwa tena katika inchi yakoWala maangamizi na uharibifu katika mipaka yako.+ Na utaita kuta zako Wokovu+ na milango yako mikubwa Sifa. 19  Kwa maana jua halitakuwa tena mwangaza wako wakati wa muchana,Wala mwangaza wa mwezi hautakuangazia,Kwa maana Yehova atakuwa mwangaza wako wa milele,+Na Mungu wako atakuwa uzuri wako.+ 20  Jua lako halitashuka tena,Wala mwezi wako hautafifia,Kwa maana Yehova atakuwa mwangaza wako wa milele,+Na siku zako za kuomboleza zitakuwa zimeisha.+ 21  Na watu wako wote watakuwa wenye haki;Watariti inchi milele, Wao ndio chipukizi lenye nilipanda,Kazi ya mikono yangu,+ ili nipambwe.+ 22  Mudogo atakuwa elfu (1 000)Na mutu wa hali ya chini atakuwa taifa lenye nguvu. Mimi mwenyewe, Yehova, nitaharakisha jambo hilo kwa wakati wake.”

Maelezo ya Chini

Ao “kwenye uangavu wa mapambazuko yako.”
Tnn., “yatakufunika wewe.”
Ao “nyumba yangu ya uzuri.”
Ao “kwenye matundu ya nyumba ya ndege?”
Ao “mashua za maji; bateaux.”
Ao “kama pale mwanzo.”
Ao “atakupamba.”
Ao “kwa nia yangu njema.”