Isaya 24:1-23

  • Yehova atafanya inchi ibakie bila kitu (1-23)

    • Yehova ni Mufalme katika Sayuni (23)

24  Angalia! Yehova anafanya inchi* ibakie bila kitu na ikuwe ukiwa.+ Anaipindua*+ na kusambaza wakaaji wake.+   Itakuwa sawasawa kwa kila mutu: Watu na pia kuhani,Mutumishi na bwana wake,Mutumishi na bimukubwa wake,Mwenye kuuza na mwenye kuuzisha,Mwenye kukopesha na mwenye kukopa,Mwenye kupana deni na mwenye kuwa na deni.+   Inchi itafanywa kuwa bila kitu kabisa,Vitu vyenye kuwa ndani vitanyanganywa kabisa,+Kwa maana Yehova amesema neno hilo.   Inchi inaomboleza;*+ inakuwa zaifu. Inchi yenye kuzaa inakauka; inafifia. Watu wa maana wa inchi wanakauka.   Inchi imechafuliwa na wakaaji wake,+Kwa maana wamevunja sheria,+Wamebadilisha sharti,+Na kuvunja agano la kudumu.*+   Ndiyo sababu laana imekula inchi,+Na wakaaji wake wamehesabiwa kuwa na hatia. Ndiyo sababu wakaaji wa inchi wamepunguka,Na wanadamu kidogo sana ndio wamebakia.+   Divai mupya inaomboleza,* muzabibu unakauka,+Na wale wote wenye kuwa na furaha katika moyo wanalia kwa maumivu.+   Furaha ya ngoma za kidogo* imeisha;Makelele ya watu wenye kushangilia yameisha;Sauti ya furaha ya kinubi imeisha.+   Wanakunywa divai bila wimbo;Na pombe ni yenye uchungu kwa wale wenye kuikunywa. 10  Muji wenye uliachwa umebomolewa;+Kila nyumba imefungwa ili mutu yeyote asiingie. 11  Wanalilia divai katika barabara. Kushangilia kote kumeisha;Furaha ya inchi imeisha.+ 12  Muji umeachwa ukiwa mabomoko;Mulango mukubwa umebomolewa na kuwa rundo la mabomoko.+ 13  Kwa maana itakuwa hivi katika inchi, kati ya vikundi vya watu: Kama vile wakati muzeituni unapigwa-pigwa,+Kama vile kukusanya masalio wakati mavuno ya zabibu yanafikia mwisho.+ 14  Watapandisha sauti zao,Watapiga vigelegele vya shangwe. Kutoka katika bahari* watatangaza ukubwa wa Yehova.+ 15  Ndiyo sababu watamutukuza Yehova katika eneo la mwangaza;*+Katika visiwa vya bahari watatukuza jina la Yehova Mungu wa Israeli.+ 16  Kutoka miisho ya dunia tunasikia nyimbo: “Utukufu* kwa Mwenye Haki!”+ Lakini ninasema: “Ninakuwa muzaifu, ninakuwa muzaifu! Ole wangu! Wadanganyifu wametenda kwa udanganyifu;Kwa udanganyifu wadanganyifu wametenda kwa udanganyifu.”+ 17  Woga mukubwa na mashimo na mitego vinakungojea, mukaaji wa inchi.+ 18  Mutu yeyote mwenye kukimbia sauti yenye kuogopesha sana ataanguka katika shimo,Na mutu yeyote mwenye kupanda kutoka katika shimo atanaswa katika mutego.+ Kwa maana milango mikubwa ya maji mengi yenye kuwa juu itafunguliwa,Na misingi ya inchi itatikisika. 19  Inchi imepasuka;Inchi imetikiswa,Inchi iko na musukosuko mukubwa.+ 20  Inchi inayumba-yumba kama mulevi,Na inaenda huku na huku kama nyumba ya kidogo katika upepo. Na makosa yake yameilemea sana,+Na itaanguka, na hivyo haitasimama tena. 21  Siku hiyo Yehova ataelekeza uangalifu wake kwenye jeshi la nafasi za juuNa kwa wafalme wa dunia juu ya dunia. 22  Na watakusanywa pamoja,Kama wafungwa wenye kukusanywa katika shimoNa watafungiwa katika gereza la chini ya udongo;Kisha siku nyingi watakaziwa uangalifu. 23  Mwezi wenye kuenea utafezeheshwa,Na jua lenye kungaa litasikia haya,+Kwa maana Yehova wa majeshi amekuwa Mufalme+ katika Mulima Sayuni+ na katika Yerusalemu Ni mwenye utukufu mbele ya wazee wa watu wake.*+

Maelezo ya Chini

Ao “dunia.”
Ao “Anakunja-kunja uso wa inchi.”
Ao pengine, “inakauka.”
Ao “la zamani.”
Ao pengine, “inakauka.”
Ao “matari.”
Ao “kutoka mangaribi.”
Ao “mashariki.”
Ao “Pambo.”
Tnn., “mbele ya wazee wake.”