Isaya 23:1-18

  • Tangazo juu ya Tiro (1-18)

23  Tangazo kuhusu Tiro:+ Muomboleze, ninyi mashua* za Tarshishi!+ Kwa maana bandari* imeharibiwa; haiwezi kuingiwa. Wamefunuliwa habari kutoka katika inchi ya Kitimu.+   Mukae kimya, ninyi wakaaji wa inchi ya pembeni ya bahari. Wafanyabiashara kutoka Sidoni+ wenye wanavuka bahari wamejaa ndani yako.   Nafaka* ya Shihori*+ imeenda juu ya maji mengi,Mavuno ya Muto Nile, mapato yake,Yanaleta faida ya mataifa.+   Pata haya, Ee Sidoni, wewe ngome ya bahari,Kwa sababu bahari imesema: “Sijapata maumivu ya kuzaa, na sijazaa,Wala sijakomalisha vijana wanaume ao kulea vijana wanamuke.”*+   Kama vile wakati walisikia habari kuhusu Misri,+Watu watakuwa katika uchungu kwa sababu ya habari kuhusu Tiro.+   Muvuke mupaka Tarshishi; Muomboleze, ninyi wakaaji wa inchi ya pembeni ya bahari!   Je, huu ndio muji wenu wenye ulikuwa na furaha tangu zamani sana, tangu nyakati zake za zamani sana? Miguu yake ilikuwa inamupeleka katika inchi za mbali ili akae kule.   Ni nani mwenye ameamua jambo hili juu ya Tiro,Mwenye kuvalisha watu mataji,Mwenye wafanyabiashara wake walikuwa wakubwa,Mwenye wachuruzi wake waliheshimiwa katika dunia yote?+   Yehova wa majeshi mwenyewe ameamua hivi,Kuchafua kiburi chake chenye kutokana na uzuri wake wote,Kunyenyekeza wale wote wenye walikuwa wanaheshimiwa katika dunia yote.+ 10  Vuka juu ya inchi yako kama Muto Nile, Ee binti ya Tarshishi. Hakuna tena mahali pa kutengenezea mashua.*+ 11  Amenyoosha mukono wake juu ya bahari;Ametikisa falme. Yehova ameamuru ngome za Foinike ziharibiwe.+ 12  Na anasema: “Hautafurahi tena,+Ee mwenye kukandamizwa, binti bikira ya Sidoni. Simama, vuka mupaka Kitimu.+ Hata kule hautapata pumuziko.” 13  Angalia! Inchi ya Wakaldayo.+ Hawa ndio watu—haikukuwa Ashuru+⁠—Walimufanya kuwa mahali pa wale wenye kukaa katika jangwa. Wamesimamisha minara yao ya kuzunguka kwa ajili ya vita;Wameacha wazi minara yake yenye ngome;+Na kumufanya kuwa mabomoko yenye kuanguka-anguka. 14  Muomboleze, ninyi mashua* za Tarshishi,Kwa maana ngome yenu imeharibiwa.+ 15  Siku hiyo Tiro itasahauliwa kwa miaka makumi saba (70),+ sawa na wakati wa maisha ya* mufalme mumoja. Wakati miaka makumi saba itamalizika, Tiro atakuwa kama kahaba mwenye kuimbwa katika wimbo huu: 16  “Kamata kinubi, zunguka muji, Ee kahaba mwenye kusahauliwa. Piga kinubi chako kwa ufundi;Imba nyimbo nyingi,Ili wakukumbuke.” 17  Wakati miaka makumi saba (70) itamalizika, Yehova ataelekezea Tiro uangalifu wake, na Tiro atarudilia malipo yake na kufanya ukahaba na falme zote za ulimwengu zenye kuwa kwenye uso wa dunia. 18  Lakini faida yake na malipo yake yatakuwa kitu kitakatifu kwa ajili ya Yehova. Havitawekwa ao kurundikwa, kwa sababu malipo yake yatakuwa kwa ajili ya wale wenye kukaa mbele ya Yehova, ili wakule na kushiba na kuvaa nguo zenye kupendeza.+

Maelezo ya Chini

Ao “mashua za maji; bateaux.”
Bandari ni mahali mashua zinaegesha.
Tnn., “mbegu.”
Ni kusema, tawi la Muto Nile.
Tnn., “mabikira.”
Ao pengine, “bandari.”
Ao “mashua za maji; bateaux.”
Tnn., “siku za.”