Isaya 58:1-14

  • Kufunga kwa kweli na kwa uongo (1-12)

  • Kushika Sabato kwa furaha (13, 14)

58  “Ita kwa sauti yote ya koo yako; usiizuie! Pandisha sauti yako kama baragumu. Tangazia watu wangu uasi wao,+Nyumba ya Yakobo zambi zao.   Wananitafuta siku kwa siku,Na wanafurahia kujua njia zangu,Kama vile walikuwa taifa lenye lilikuwa limetenda uadilifu*Na halikuacha haki ya Mungu wao.+ Wananiomba hukumu za haki,Wakifurahia kumukaribia Mungu:+   ‘Sababu gani hauone wakati tunafunga?+ Na sababu gani hautambue wakati tunajitesa?’*+ Kwa sababu siku yenye munafunga, munafuatilia faida zenu wenyewe,*Na munakandamiza wafanyakazi wenu.+   Kufunga kwenu kunaishia katika magomvi na vita,Na munapiga kwa ngumi ya uovu. Hamuwezi kufunga kama vile munafanya leo na kufanya sauti yenu isikiwe mbinguni.   Je, kufunga kwenye ninachagua kunapaswa kuwa hivi,Kama siku ya mutu kujitesa,*Kuinamisha kichwa chake kama utete,Kufanya kitanda chake juu ya nguo ya gunia na majivu? Je, hiyo ndiyo munaita kufunga na siku yenye kumupendeza Yehova?   Hapana, huku ndiko kufunga kwenye ninachagua: Kuondoa pingu za uovu,Kufungua vifungo vya nira,+Kuachilia huru wenye kukandamizwa,+Na kuvunja kila nira mara mbili;   Ni kumugawia mwenye kuwa na njaa mukate wako,+Kuingiza maskini na wenye hawana makao katika nyumba yako,Kuvalisha mwenye kuwa uchi wakati unamuona,+Na kuacha kugeuzia mugongo wako watu wa damu yako mwenyewe.   Halafu mwangaza wako utangaa kama mapambazuko,*+Na kupona kwako kutatokea haraka. Haki yako itakutangulia,Na utukufu wa Yehova utakuwa ulinzi wako wa nyuma.+   Halafu utaita, na Yehova atajibu;Utalilia musaada, na atasema, ‘Mimi huyu!’ Kama unaondoa nira kati yakoNa kuacha kushota kidole chako na kuongea mambo yenye kuumiza,+ 10  Kama unapatia mwenye njaa kitu chenye wewe mwenyewe unatamani,*+Na kushibisha wale wenye kuteseka,*Basi mwangaza wako utangaa hata katika giza,Na weusi wako utakuwa kama katikati ya muchana.+ 11  Yehova atakuongoza sikuzoteNa kukushibisha* hata katika inchi yenye kukauka;+Atatia nguvu mifupa yako,Na utakuwa kama bustani yenye kumwangiliwa muzuri maji,+Kama chemchemi yenye maji yake hayakauke hata kidogo. 12  Watajenga upya mabomoko ya zamani kwa sababu yako,+Na utarudisha misingi ya vizazi vyenye vimepita.+ Utaitwa mwenye kutengeneza kuta zenye kubomoka,*+Mwenye kurudisha katika hali ya muzuri barabara zenye watu wanaweza kukaa pembeni-pembeni yazo. 13  Ikiwa kwa sababu ya Sabato unaacha kufuatilia* faida zako mwenyewe* katika siku yangu takatifu+Na uite Sabato kuwa ni furaha nyingi, siku takatifu ya Yehova, siku ya kutukuzwa,+Na uitukuze kuliko kufuatilia faida zako mwenyewe na kusema maneno ya upuuzi, 14  Basi utapata furaha nyingi katika Yehova,Na nitakupandisha mahali pa juu pa dunia.+ Nitakufanya ukule kutokana na* uriti wa Yakobo babu yako,+Kwa maana kinywa cha Yehova kimesema.”

Maelezo ya Chini

Ao “tunatesa nafsi yetu.”
Ao “mambo yenye kuwapendeza.”
Ao “kutesa nafsi yake.”
Mapambazuko ni wakati mwangaza wa asubui unaanza kutokea.
Ao “kitu chenye nafsi yako mwenyewe inatamani.”
Ao “nafsi zenye kuteseka.”
Ao “kushibisha nafsi yako.”
Tnn., “zenye tundu kubwa.”
Tnn., “unageuza muguu wako usifuatilie.”
Ao “mambo yenye yanakupendeza.”
Ao “ufurahie.”