Isaya 38:1-22

  • Hezekia anakuwa mugonjwa kisha anapona (1-22)

    • Wimbo wa shukrani (10-20)

38  Katika siku hizo Hezekia akakuwa mugonjwa na alikuwa karibu kufa.+ Nabii Isaya+ mwana wa Amozi akakuja na kumuambia, “Yehova anasema hivi: ‘Patia nyumba yako maagizo, kwa maana utakufa; hautapona.’”+  Basi Hezekia akageuza uso wake kuelekea ukuta na kuanza kusali kwa Yehova:  “Ninakuomba, Ee Yehova, kumbuka,+ tafazali, namna nimetembea mbele yako kwa uaminifu na kwa moyo kamili,+ na nimetenda mambo mema mbele ya macho yako.” Na Hezekia akaanza kulia sana.  Kisha neno la Yehova likakuja kwa Isaya, na kusema:  “Rudia na umuambie Hezekia,+ ‘Yehova, Mungu wa Daudi babu yako anasema hivi: “Nimesikia sala yako.+ Nimeona machozi yako.+ Angalia, ninaongeza miaka kumi na tano (15) kwenye maisha yako,*+  na nitakuokoa wewe na muji huu kutoka katika mukono wa mufalme wa Ashuru, na nitalinda muji huu.+  Hii ndiyo alama kutoka kwa Yehova yenye itakuonyesha kwamba Yehova atatimiza neno lenye amesema:+  Nitafanya kivuli cha jua chenye kushuka kwenye ngazi* ya Ahazi kirudie nyuma hatua kumi (10).”’”+ Basi jua likarudia nyuma hatua kumi kwenye ngazi zenye tayari lilikuwa limeshuka.  Haya ni maandishi ya* Mufalme Hezekia wa Yuda, wakati alishikwa na ugonjwa na kupona ugonjwa wake. 10  Nilisema: “Katikati ya maisha yanguLazima niingie katika milango mikubwa ya Kaburi.* Nitaimwa miaka yangu yenye inabakia.” 11  Nilisema: “Sitamuona Yah,* Yah katika inchi ya wazima.+ Sitaona tena wanadamuWakati nitakuwa pamoja na wakaaji wa mahali kwenye kila kitu kinafikia mwisho. 12  Makao yangu yamengolewa na kupelekwa mbali na mimi+Kama hema ya muchungaji. Nimekunja uzima wangu kama musukaji wa nguo;Ananikata kama nyuzi za murefu zenye kutoka juu kuenda chini.* Kuanzia mapambazuko* mupaka wakati giza linaingia unaendelea kunileta kwenye mwisho.+ 13  Nimejituliza mupaka asubui. Kama simba, anaendelea kuvunja mifupa yangu yote;Kuanzia mapambazuko* mupaka wakati giza linaingia unaendelea kunileta kwenye mwisho.+ 14  Ninaendelea kulia kama ndege teleka ao ndege kuruwiji;*+Ninaendelea kulia kama njiwa.+ Macho yangu yameangalia nafasi ya juu kwa uchovu:+ ‘Ee Yehova, niko katika taabu kubwa;Unisaidie.’*+ 15  Niseme nini? Amezungumuza na mimi na kutenda. Nitatembea kwa unyenyekevu* miaka yangu yoteKwa sababu ya uchungu wangu mwingi.* 16  ‘Ee Yehova, kila mwanadamu anaishi kwa mambo hayo,*Na uzima wa roho yangu uko katika mambo hayo. Utanirudishia afya ya muzuri na kulinda uzima wangu.+ 17  Angalia! Kuliko kuwa na amani, nilikuwa na uchungu mwingi;Lakini kwa sababu ulinipenda sana*Ulinilinda nisiingie katika shimo la uharibifu.+ Kwa maana umetupa zambi zangu zote nyuma ya mugongo wako.*+ 18  Kwa maana Kaburi* haliwezi kukutukuza,+Kifo hakiwezi kukusifu.+ Wale wenye kushuka katika shimo hawawezi kutumainia uaminifu wako.+ 19  Wazima, wazima wanaweza kukusifu,Kama vile ninaweza kukusifu leo hii. Baba anaweza kupatia wana wake ujuzi kuhusu uaminifu wako.+ 20  Ee Yehova, uniokoeNa tutapiga nyimbo zangu kwa vyombo vya kamba+Siku zote za maisha yetu katika nyumba ya Yehova.’”+ 21  Kisha Isaya akasema: “Mulete keki ya tini zenye kukauka zenye zilifinywa-finywa na muitie kwenye jipu hilo, ili apone.”+ 22  Hezekia alikuwa ameuliza: “Ni nini alama ya kwamba nitapanda kuenda kwenye nyumba ya Yehova?”+

Maelezo ya Chini

Tnn., “siku zako.”
Pengine ngazi hizo zilitumiwa ili kuhesabia wakati, kama saa ya kivuli.
Ao “utungo wa.”
Ao “Sheoli,” ni kusema, kaburi la wanadamu wote. Angalia Maana ya Maneno.
“Yah” ni kifupi cha jina Yehova.
Ao “nyuzi za mutanda.” Angalia Maana ya Maneno.
Mapambazuko ni wakati mwangaza wa asubui unaanza kutokea.
Mapambazuko ni wakati mwangaza wa asubui unaanza kutokea.
Ao pengine, “korongo.”
Tnn., “Ukuwe uhakika wangu.”
Ao “kwa heshima.”
Ao “uchungu wa nafsi yangu.”
Ni kusema, maneno na matendo ya Mungu.
Ao “ulipenda nafsi yangu.”
Ao “umeondoa zambi zangu zote mbele ya macho yako.”
Ao “Sheoli,” ni kusema, kaburi la wanadamu wote. Angalia Maana ya Maneno.