Isaya 33:1-24

  • Hukumu na tumaini kwa wenye haki (1-24)

    • Yehova ni Muamuzi, Mupaji-sheria, na Mufalme (22)

    • Hakuna mwenye atasema: “Niko mugonjwa” (24)

33  Ole wako, wewe mwenye kuharibu mwenye hajaharibiwa;+Wewe musaliti mwenye hajasalitiwa! Wakati utamaliza kuharibu, utaharibiwa.+ Wakati utamaliza kusaliti, utasalitiwa.   Ee Yehova, utuonyeshe wema.+ Tumekutumainia wewe. Ukuwe mukono wetu*+ kila asubui,Ndiyo, wokovu wetu wakati wa taabu.+   Vikundi vya watu vinakimbia sauti ya muvurugo, Wakati unaamuka, mataifa yanatawanyika.+   Kama vile nzige wenye kula sana wanakusanyika, ni kwa njia hiyo vitu vyako vyenye vinachukuliwa katika vita vitakusanywa;Watu watavikimbilia kama makundi ya nzige.   Yehova atainuliwa,Kwa maana anakaa katika nafasi za juu zenye kuwa juu. Atajaza Sayuni haki na uadilifu.*   Yeye ndiye anafanya nyakati zako kuwa imara;Wingi wa wokovu,+ hekima, ujuzi, na kumuogopa Yehova+—Hii ni hazina yake.   Angalia! Watu wao wenye uwezo wanalia katika barabara;Wajumbe wa amani wanalia kwa uchungu.   Njia kubwa zimeachwa;Hakuna mwenye kusafiri katika njia. Yeye* amevunja agano;Amekataa miji;Haheshimie mwanadamu mwenye anaweza kufa.+   Inchi inaomboleza* na inakauka. Lebanoni imepata haya;+ imeoza. Sharoni imekuwa kama jangwa;Na Bashani na Karmeli zinakunguta majani yao.+ 10  “Sasa nitasimama,” ni vile Yehova anasema,“Sasa nitajiinua;+Sasa nitajitukuza. 11  Munapata mimba ya majani ya kukauka na kuzaa majani ya kukauka. Roho yenu wenyewe itawateketeza kama moto.+ 12  Na vikundi vya watu vitakuwa kama chokaa yenye kuteketezwa. Watawashwa moto kama miiba yenye imekatwa.+ 13  Ninyi wenye kuwa mbali, musikilize jambo lenye nitafanya! Na ninyi wenye kuwa karibu, mutambue uwezo wangu. 14  Watenda-zambi katika Sayuni wameogopa sana;+Waasi-imani wanatetemeka: ‘Ni nani kati yetu anaweza kuishi mahali kwenye kuko moto wenye kuteketeza?+ Ni nani kati yetu anaweza kuishi na miali ya moto yenye haiwezi kuzimika?’ 15  Ule mwenye anaendelea kutembea katika haki,+Mwenye anasema mambo ya unyoofu,+Mwenye anakataa faida yenye haiko ya haki, ya upunjaji,Mwenye mikono yake inakataa rushwa* kuliko kuikamata,+Mwenye anafunga sikio lake lisisikilize mazungumuzo ya umwangaji wa damu,Na mwenye anafunga macho yake yasione mambo ya mubaya 16  —Atakaa katika nafasi za juu;Kimbilio lake salama litakuwa* katika ngome zenye miamba,Atapewa mukate wake,Na maji yake yenye ameweka hayataisha hata kidogo.”+ 17  Macho yako yatamuona mufalme katika utukufu wake;Yataona inchi yenye kuwa mbali. 18  Katika moyo wako utakumbuka* jambo lenye kuogopesha sana: “Mwandishi iko* wapi? Mwenye alikuwa anapima ushuru iko* wapi?+ Mwenye alikuwa anahesabu minara iko* wapi?” 19  Hautaona tena watu wenye zarau,Watu wenye luga yao iko nguvu sana* kuelewa,Wenye hauwezi kuelewa ulimi wao wenye kigugumizi.+ 20  Angalia Sayuni, muji wa sikukuu zetu!+ Macho yako yataona Yerusalemu kama makao matulivu,Hema yenye haitahamishwa.+ Misumari yake ya hema haitangolewa hata kidogo,Na hakuna kamba yake yenye itakatwa. 21  Lakini kule Mwenye Utukufu, Yehova,Atakuwa kwetu eneo la mito, la mifereji mipana,Kwenye kundi lolote la mashua* halitaenda,Na hakuna mashua kubwa-kubwa zenye zitapita kule. 22  Kwa maana Yehova ni Muamuzi wetu,+Yehova ni Mupaji-sheria wetu,+Yehova ni Mufalme wetu;+Yeye Ndiye atatuokoa.+ 23  Kamba zako zitaregea;Haziwezi kushika mulingoti ili usimame imara wala kutandika tanga.* Wakati huo vitu vingi vyenye vinachukuliwa katika vita vitagawanywa;Hata vilema wa miguu watakamata vitu vingi vyenye vinanyanganywa katika vita.+ 24  Na hakuna mukaaji* mwenye atasema: “Niko mugonjwa.”+ Watu wenye kukaa katika inchi hiyo watasamehewa kosa lao.+

Maelezo ya Chini

Ao “nguvu yetu.”
Inamaanisha adui.
Ao pengine, “inakauka.”
Ao “kata-midomo.”
Ao “Mahali pake salama pa juu patakuwa.”
Ao “utafikiri sana juu ya.”
Ao “eko.”
Ao “eko.”
Ao “eko.”
Tnn., “yenye urefu kuenda chini.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Tanga ni kitambaa kikubwa chenye kinafungwa kwenye mashua na kinasukumwa na upepo ili mashua iende mbele.
Ao “mwenyeji.”