Isaya 40:1-31

 • Faraja kwa watu wa Mungu (1-11)

  • Sauti katika jangwa (3-5)

 • Ukubwa wa Mungu (12-31)

  • Mataifa ni kama tone kutoka katika mbeketi (15)

  • Mungu anakaa juu “ya muviringo wa dunia” (22)

  • Nyota zote zinaitwa kwa majina (26)

  • Mungu hachokake (28)

  • Kumutumainia Yehova kunaleta nguvu mupya (29-31)

40  “Mufariji, mufariji watu wangu,” ni vile Mungu wenu anasema.+   “Museme na moyo wa Yerusalemu*Na kumutangazia kwamba utumishi wake wa kulazimishwa umetimizwa,Kwamba hatia yake imelipwa.+ Amepokea kutoka katika mukono wa Yehova kiasi kamili* kwa ajili ya zambi zake zote.”+   Sauti ya mutu mwenye kusema kwa sauti kubwa katika jangwa: “Mufungue* njia ya Yehova!+ Mufanye njia kubwa yenye kunyooka+ katika jangwa kwa ajili ya Mungu wetu.+   Kila bonde liinuliwe, Na kila mulima na kilima vishushwe.Udongo wenye matuta-matuta unapaswa kufanywa kuwa tambarare, Na udongo wenye majiwe-majiwe utakuwa bonde tambarare.+   Utukufu wa Yehova utafunuliwa,+Na miili yote itauona* pamoja,+Kwa maana kinywa cha Yehova kimesema.”   Sikiliza! Mutu fulani anasema: “Ita!” Mwingine anauliza: “Niite nini?” “Miili yote* ni majani ya mubichi, Upendo wao wote mushikamanifu ni kama yungiyungi la shamba.+   Majani ya mubichi yanakauka,Ua linakauka,+Kwa sababu pumuzi* ya Yehova inapuliza juu yake.+ Hakika watu ni majani ya mubichi.   Majani ya mubichi yanakauka,Ua linakauka,Lakini neno la Mungu wetu linadumu milele.”+   Panda juu ya mulima murefu,Wewe mwanamuke mwenye kuleta habari njema kwa ajili ya Sayuni.+ Pandisha sauti yako kwa nguvu,Wewe mwanamuke mwenye kuleta habari njema kwa ajili ya Yerusalemu. Uipandishe, usiogope. Tangazia miji ya Yuda: “Huyu ndiye Mungu wenu.”+ 10  Angalia! Bwana Mwenye Mamlaka Makubwa Zaidi Yehova atakuja na nguvu,Na mukono wake utatawala kwa ajili yake.+ Angalia! Zawabu yake iko pamoja naye,Na mushahara wenye analipa uko mbele yake.+ 11  Atatunza* kundi lake kama muchungaji.+ Atakusanya wana-kondoo kwa mukono wake,Na atawabeba kwenye kifua chake. Atawaongoza kwa upole wale wenye kunyonyesha vitoto vyao.+ 12  Ni nani amepima maji katika mukono wake,+Na kupima vipimo vya* mbingu kwa shubiri ya mukono wake?* Ni nani amekusanya katika kipimo mavumbi ya dunia,+Ao kupima milima katika mizani?*Na vilima katika vipimo? 13  Ni nani amepima* roho ya Yehova,Na ni nani anaweza kumufundisha akiwa mushauri wake?+ 14  Aliomba nani mawazo ili apate uelewaji,Ao ni nani anamufundisha katika njia ya haki,Ao kumufundisha ujuzi,Ao kumuonyesha njia ya uelewaji wa kweli?+ 15  Angalia! Mataifa ni kama tone kutoka katika mbeketi, Na yanaonwa kama mavumbi membamba kwenye mizani.*+ Angalia! Anainua visiwa kama mavumbi membamba. 16  Hata Lebanoni haitoshe ili kufanya moto uendelee kuwaka,*Na wanyama wake wa pori hawatoshe kwa ajili ya toleo la kuteketezwa. 17  Mbele yake mataifa yote ni kama kitu chenye hakiko;+Anayaona kuwa bure, kuwa kitu cha kuwazia-wazia tu.+ 18  Munaweza kumulinganisha Mungu na nani?+ Munaweza kumufananisha na kitu gani?+ 19  Fundi ametengeneza sanamu,*Na fundi wa metali anaifunika kwa zahabu,+Na kufua minyororo ya feza. 20  Anachagua muti fulani ukuwe muchango wake,+Muti wenye hautaoza. Anatafuta fundi mwenye kujua kazi kabisa,Ili atayarishe sanamu ya kuchongwa yenye haitaanguka.+ 21  Je, hamujue? Je, hamujasikia? Je, hamukuambiwa tangu mwanzo? Je, hamujaelewa tangu kuwekwa misingi ya dunia?+ 22  Kuko Ule mwenye kukaa juu ya muviringo wa dunia,+Na wakaaji wake ni kama panzi, Anatandika mbingu kama nguo nyembamba sana,Na kuzitandika kama hema ya kuishi ndani.+ 23  Anafanya maofisa wakubwa kuwa bureNa kufanya waamuzi* wa dunia kuwa kitu cha kuwazia-wazia tu. 24  Hawapandwe kabisa,Hawatiwe kabisa katika udongo,Shina lao halijatia kabisa mizizi katika udongo.Na wanapulizwa na kukauka,Na upepo unawapeperusha kama majani ya kukauka.+ 25  “Munaweza kunifananisha na nani ili nikuwe sawa naye?” ni vile Mutakatifu anasema. 26  “Muinue macho yenu mbinguni na muone. Ni nani ameumba vitu hivi?+ Ni Ule mwenye kutokeza jeshi lao kwa hesabu;Anaviita vyote kwa jina.+ Kwa sababu ya nguvu zake nyingi zenye musukumo na nguvu zake zenye kuogopesha,+Hakuna hata moja kati ya hizo yenye kukosekana. 27  Sababu gani unasema, Ee Yakobo, na sababu gani unatangaza, Ee Israeli,‘Njia yangu imefichwa ili Yehova asiione,Na sipate haki kutoka kwa Mungu’?+ 28  Je, haujue? Je, haujasikia? Yehova, Muumbaji wa miisho ya dunia, ni Mungu kwa umilele wote.+ Yeye hachokake wala kuishiwa nguvu.+ Uelewaji wake hauchunguzike.*+ 29  Anapatia nguvu mutu mwenye kuchokaNa nguvu kamili wale wenye hawana nguvu.*+ 30  Vijana wadogo watachoka na kuishiwa nguvu,Na vijana wanaume watajikwaa na kuanguka, 31  Lakini wale wenye kumutumainia Yehova watapata nguvu tena. Wataruka juu kwa mabawa kama tai.+ Watakimbia na hawataishiwa nguvu;Watatembea na hawatachoka.”+

Maelezo ya Chini

Ao “Museme na Yerusalemu kwa njia yenye kufariji.”
Ao “amepokea mara mbili.”
Ao “Mutayarishe.”
Ao “wanadamu wote watauona.”
Ao “Wanadamu wote.”
Ao “roho.”
Ao “Atachunga.”
Ao “kilo.”
Shubiri ni urefu kati ya kidole kikubwa cha mukono na kidole kidogo cha mukono wakati mukono unakunjuliwa. Angalia Nyongeza B14.
Ao “ukubwa wa.”
Ao pengine, “ameelewa.”
Ao “kilo.”
Ao “haiwezi kutoa kuni za kutosha.”
Ao “sanamu ya kuyeyushwa.”
Ao “watawala.”
Ao “hauwezi kueleweka.”
Ao “nguvu zenye musukumo.”