Isaya 63:1-19

  • Kisasi cha Yehova juu ya mataifa (1-6)

  • Upendo mushikamanifu wa Yehova nyakati za zamani (7-14)

  • Sala ya kutubu (15-19)

63  Ni nani huyu mwenye anatoka Edomu,+Kutoka Bosra+ akiwa na nguo za rangi yenye kungaa,*Huyu mwenye kuwa na nguo zenye kupendeza sana,Mwenye kutembea kwa nguvu zake nyingi? “Ni mimi, Mwenye kusema katika haki,Mwenye kuwa na nguvu nyingi za kuokoa.”   Sababu gani nguo zako ni nyekundu,Na sababu gani nguo zako ni kama za mutu mwenye kukanyanga katika kikamulio cha divai?+   “Nimekanyanga mufereji wa kupitishia divai nikiwa peke yangu, Hakuna mutu yeyote kutoka katika vikundi vya watu mwenye alikuwa pamoja na mimi. Niliendelea kuwakanyanga kwa hasira yangu,Na niliendelea kuwakanyanga kwa kasirani yangu kali.+ Nguo zangu zilijaa matone-matone ya damu yao,Na nimechafua nguo zangu zote.   Kwa maana siku ya kisasi iko katika moyo wangu,+Na mwaka wa watu wangu wenye walikombolewa umekuja.   Niliangalia, lakini hapakukuwa mutu wa kunisaidia;Nilishangaa kwamba hakuna mwenye alinitegemeza. Basi mukono wangu ukaniletea wokovu,*+Na kasirani yangu kali ikanitegemeza.   Nilikanyanga vikundi vya watu kwa kasirani yangu,Niliwalewesha kwa kasirani yangu kali+Na nilimwanga damu yao chini.”   Nitataja matendo ya Yehova ya upendo mushikamanifu,Matendo ya Yehova yenye yanastahili sifa,Kwa sababu ya mambo yote yenye Yehova ametutendea,+Mambo mengi ya muzuri yenye ametendea nyumba ya Israeli,Kulingana na rehema yake na upendo wake mwingi mushikamanifu.   Kwa maana alisema: “Hakika wao ni watu wangu, wana wenye hawatakosa kuwa washikamanifu.”*+ Basi akakuwa Mwokozi wao.+   Katika taabu zao zote, yeye alitaabika.+ Na mujumbe wake mwenyewe* aliwaokoa.+ Kwa upendo wake na huruma yake aliwakomboa,+Na aliwainua na kuwabeba siku zote za zamani.+ 10  Lakini waliasi+ na kuhuzunisha roho yake takatifu.+ Na akageuka kuwa adui yao,+Na akapigana nao.+ 11  Na walikumbuka siku za zamani,Siku za Musa mutumishi wake: “Iko* wapi Ule mwenye aliwapandisha kutoka katika bahari+ pamoja na wachungaji wa kundi lake?+ Iko* wapi Ule mwenye alitia ndani yake roho Yake takatifu,+ 12  Ule mwenye alifanya mukono Wake wenye utukufu uende pamoja na mukono wa kuume wa Musa;+Ule mwenye aligawanya maji mbele yao+Ili kujifanyia jina la milele,+ 13  Ule mwenye aliwafanya watembee katika maji yenye mawimbi makubwa,*Na hivyo wakatembea bila kujikwaa,Kama farasi katika inchi yenye kuwa wazi?* 14  Kama vile mifugo wakati inateremuka katika bonde tambarare,Roho ya Yehova iliwapumuzisha.”+ Ni vile uliongoza watu wako,Ili ujifanyie jina kubwa.*+ 15  Angalia chini ukiwa mbinguni na uoneUkiwa katika makao yako yenye kuinuliwa ya utakatifu na utukufu.* Iko wapi bidii yako na nguvu zako,Musukosuko wa huruma zako*+ na rehema yako?+ Vimezuiwa visinifikie. 16  Kwa maana wewe ni Baba yetu;+Ijapokuwa pengine Abrahamu hatujueNa pengine Israeli hatutambue,Wewe, Ee Yehova, ni Baba yetu. Mukombozi wetu wa zamani sana ndilo jina lako.+ 17  Sababu gani, Ee Yehova, unatuacha* tutange-tange na kuacha njia zako? Sababu gani unaacha* mioyo yetu ikuwe migumu, ili tusikuogope?+ Rudia, kwa ajili ya watumishi wako,Makabila ya uriti wako.+ 18  Watu wako watakatifu waliiriti kwa wakati mufupi. Wapinzani wetu wamekanyanga patakatifu pako.+ 19  Kwa wakati murefu sana tumekuwa kama watu wenye haukutawala hata kidogo,Kama watu wenye hawakuitwa hata kidogo kwa jina lako.

Maelezo ya Chini

Ao pengine, “nyekundu yenye kungaa.”
Ao “ushindi.”
Ao “hawatakuwa waongo.”
Ao “malaika wa kuwapo kwake.”
Ao “Eko.”
Ao “Eko.”
Ao “maji yenye kuenda chini sana.”
Ao “jangwa?”
Ao “la muzuri.”
Ao “uzuri.”
Tnn., “Musukosuko wa sehemu zako za ndani.”
Ao “unatufanya.”
Tnn., “unafanya.”