Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Libri i Eksodit

Kapitujt

Përmbajtja

 • 1

  • Izraelitët shtohen në Egjipt (1-7)

  • Faraoni i shtyp izraelitët (8-14)

  • Mamitë që kishin nderim të thellë për Perëndinë shpëtojnë jetë (15-22)

 • 2

  • Lind Moisiu (1-4)

  • Vajza e faraonit birëson Moisiun (5-10)

  • Moisiu ia mbath në Midian dhe martohet me Ziporën (11-22)

  • Perëndia dëgjon rënkimin e izraelitëve (23-25)

 • 3

  • Moisiu pranë shkurres që kishte marrë flakë (1-12)

  • Jehovai shpjegon emrin e Tij (13-15)

  • Jehovai udhëzon Moisiun (16-22)

 • 4

  • Tri shenjat që do të kryente Moisiu (1-9)

  • Moisiu ndihet i paaftë (10-17)

  • Moisiu kthehet në Egjipt (18-26)

  • Moisiu ribashkohet me Aronin (27-31)

 • 5

  • Moisiu dhe Aroni paraqiten te faraoni (1-5)

  • Rritet shtypja (6-18)

  • Izraeli fajëson Moisiun dhe Aronin (19-23)

 • 6

  • Premtohet përsëri çlirimi (1-13)

   • Emri i Jehovait nuk njihej plotësisht (2, 3)

  • Gjenealogjia e Moisiut dhe e Aronit (14-27)

  • Moisiu duhet të paraqitet përsëri te faraoni (28-30)

 • 7

  • Jehovai forcon Moisiun (1-7)

  • Bastuni i Aronit shndërrohet në një gjarpër të madh (8-13)

  • Plaga 1: uji kthehet në gjak (14-25)

 • 8

  • Plaga 2: bretkosat (1-15)

  • Plaga 3: harrjet (16-19)

  • Plaga 4: zekthat (20-32)

   • Gosheni nuk preket (22, 23)

 • 9

  • Plaga 5: ngordh bagëtia (1-7)

  • Plaga 6: çibanë te njerëzit dhe te kafshët (8-12)

  • Plaga 7: breshri (13-35)

   • Faraoni do të shohë fuqinë e Perëndisë (16)

   • Emri i Jehovait duhet të shpallet (16)

 • 10

  • Plaga 8: karkalecat (1-20)

  • Plaga 9: errësira (21-29)

 • 11

  • Njoftohet plaga e dhjetë (1-10)

   • Izraelitët duhet të kërkojnë dhurata (2)

 • 12

  • Themelohet Festa e Kalimit (1-28)

   • Korniza e derës spërkatet me gjak (7)

  • Plaga 10: vriten të parëlindurit (29-32)

  • Fillon eksodi (33-42)

   • Fundi i 430 vjetëve (40, 41)

  • Udhëzime për pjesëmarrjen në Festën e Kalimit (43-51)

 • 13

  • Çdo mashkull i parëlindur i përket Jehovait (1, 2)

  • Festa e Bukëve Pa Maja (3-10)

  • Çdo mashkull i parëlindur i kushtohet Perëndisë (11-16)

  • Izraelitët i drejtojnë për në Detin e Kuq (17-20)

  • Shtylla e resë dhe e zjarrit (21, 22)

 • 14

  • Izraelitët mbërrijnë në det (1-4)

  • Faraoni ndjek izraelitët (5-14)

  • Izraelitët kalojnë Detin e Kuq (15-25)

  • Egjiptianët mbyten në det (26-28)

  • Izraelitët tregojnë besim te Jehovai (29-31)

 • 15

  • Moisiu dhe izraelitët këndojnë këngën e fitores (1-19)

  • Miriami ua kthen me këngë (20, 21)

  • Uji i hidhur kthehet në ujë të ëmbël (22-27)

 • 16

  • Populli murmurit për ushqim (1-3)

  • Jehovai dëgjon murmuritjet (4-12)

  • Sigurohen shkurtat dhe mana (13-21)

  • S’ka manë në Sabat (22-30)

  • Mana mbahet si përkujtues (31-36)

 • 17

  • Ankesa për mungesën e ujit në Horeb (1-4)

  • Uji nga një shkëmb (5-7)

  • Sulmi dhe disfata e amalekitëve (8-16)

 • 18

  • Mbërrijnë Jetroi dhe Zipora (1-12)

  • Jetroi këshillon që të caktohen gjykatës (13-27)

 • 19

  • Në malin Sinai (1-25)

   • Izraeli do të bëhet një mbretëri priftërinjsh (5, 6)

   • Populli shenjtërohet për të takuar Perëndinë (14, 15)

 • 20

  • Dhjetë Urdhërimet (1-17)

  • Izraelitët frikësohen nga fenomenet natyrore (18-21)

  • Udhëzime për adhurimin (22-26)

 • 21

  • Vendime gjyqësore për izraelitët (1-36)

   • Për skllevërit hebrenj (2-11)

   • Për dhunën ndaj një tjetri (12-27)

   • Për kafshët (28-36)

 • 22

  • Vendime gjyqësore për izraelitët (1-31)

   • Për vjedhjen (1-4)

   • Për dëmtimin e të korrave (5, 6)

   • Për dëmshpërblimin dhe pronësinë (7-15)

   • Për joshjen (16, 17)

   • Për adhurimin dhe drejtësinë sociale (18-31)

 • 23

  • Vendime gjyqësore për izraelitët (1-19)

   • Për sjelljen e ndershme dhe të drejtë (1-9)

   • Për sabatet dhe festat (10-19)

  • Engjëlli u prin izraelitëve (20-26)

  • Pushtimi i vendit dhe kufijtë (27-33)

 • 24

  • Populli pranon të mbajë besëlidhjen (1-11)

  • Moisiu në malin Sinai (12-18)

 • 25

 • 26

  • Tabernakulli (1-37)

   • Pëlhurat e tendës (1-14)

   • Skeletet e drurit dhe bazamentet me fole (15-30)

   • Perdja dhe perdja e trashë (31-37)

 • 27

  • Altari i blatimeve të djegura (1-8)

  • Oborri (9-19)

  • Vaji për shandanin (20, 21)

 • 28

  • Veshjet priftërore (1-5)

  • Efodi (6-14)

  • Pektorali (15-30)

   • Urimi dhe Thumimi (30)

  • Veshja pa mëngë (31-35)

  • Çallma me pllakën prej ari (36-39)

  • Veshje të tjera priftërore (40-43)

 • 29

  • Emërimi i priftërinjve (1-37)

  • Flijimet e përditshme (38-46)

 • 30

  • Altari i temjanit (1-10)

  • Regjistrimi i popullsisë dhe paratë për shlyerjen (11-16)

  • Legeni i bakrit për t’u larë (17-21)

  • Përzierje e veçantë e vajit të mirosjes (22-33)

  • Receta për temjanin e shenjtë (34-38)

 • 31

  • Mjeshtërit mbushen me frymën e Perëndisë (1-11)

  • Sabati—shenjë mes Perëndisë dhe Izraelit (12-17)

  • Dy pllakat prej guri (18)

 • 32

  • Adhurimi i viçit të artë (1-35)

   • Moisiu dëgjon një këngë të çuditshme (17, 18)

   • Moisiu copëton pllakat e ligjit (19)

   • Levitët besnikë ndaj Jehovait (26-29)

 • 33

  • Qortimi i Perëndisë (1-6)

  • Tenda e takimit jashtë kampit (7-11)

  • Moisiu kërkon të shohë lavdinë e Jehovait (12-23)

 • 34

  • Përgatiten pllaka të reja prej guri (1-4)

  • Moisiu sheh lavdinë e Jehovait (5-9)

  • Përsëriten hollësi të besëlidhjes (10-28)

  • Fytyra e Moisiut rrezaton (29-35)

 • 35

  • Udhëzime për Sabatin (1-3)

  • Kontribute për tabernakullin (4-29)

  • Bezaleli dhe Oholiabi mbushen me frymën e Perëndisë (30-35)

 • 36

  • Kontribute më se të mjaftueshme (1-7)

  • Ndërtohet tabernakulli (8-38)

 • 37

 • 38

  • Altari i blatimeve të djegura (1-7)

  • Legeni prej bakri (8)

  • Oborri (9-20)

  • Inventari i materialeve të tabernakullit (21-31)

 • 39

  • Bëhen veshjet priftërore (1)

  • Efodi (2-7)

  • Pektorali (8-21)

  • Veshja pa mëngë (22-26)

  • Veshje të tjera priftërore (27-29)

  • Pllaka prej ari (30, 31)

  • Moisiu kontrollon tabernakullin (32-43)

 • 40

  • Montohet tabernakulli (1-33)

  • Lavdia e Jehovait mbush tabernakullin (34-38)