Isaija 65:1-25

65  “Ħallejt lil dawk li ma staqsewx għalija+ jfittxuni.+ Ħallejt lil dawk li ma fittxewnix isibuni.+ Għedt, ‘Hawn jien, hawn jien!’+ lil ġens li ma kienx qed isejjaħ ismi.+  “Ftaħt idejja l-jum kollu lejn poplu rasu iebsa,+ dawk li mexjin fi triq ħażina,+ wara ħsibijiethom;+  il-poplu magħmul minn nies li joffenduni+ f’wiċċi l-ħin kollu, li jagħmlu sagrifiċċji fil-ġonna+ u joffru d-duħħan tas-sagrifiċċji+ fuq il-madum,*  li joqogħdu bil-qiegħda qalb l-oqbra,+ u li jgħaddu l-lejl f’għerejjex taʼ l-għassiesa, jieklu l-laħam tal-ħanżir,+ u fir-reċipjenti tagħhom għandhom il-brodu t’affarijiet imniġġsin;+  dawk li qed jgħidu, ‘Oqgħod għalik. Tersaqx lejja, għax ngħaddilek il-qdusija.’+ Dawn huma duħħan fi mnifsejja,+ nar jaqbad il-jum kollu.+  “Ara! Huwa miktub quddiemi.+ M’iniex se noqgħod sieket,+ imma se nagħti ħlas;+ iva, se nagħtihom il-ħlas fi ħdanhom stess,+  għall-iżbalji tagħhom u għall-iżbalji taʼ missirijiethom fl-istess ħin,”+ qal Ġeħova. “Talli offrew id-duħħan tas-sagrifiċċji fuq il-muntanji, u fuq l-għoljiet+ żebilħuni,+ jien ukoll qabel xejn inkejlilhom ħlashom fi ħdanhom.”+  Hekk qal Ġeħova: “Bħalma l-inbid ġdid+ jinsab fl-għanqud u xi ħadd ikun irid jgħid, ‘Tħarbtuhx,+ għax fih il-barka,’+ hekk ukoll se nagħmel jien minħabba l-qaddejja tiegħi sabiex ma nagħmilx lil kulħadd ħerba.+  U se noħroġ minn Ġakobb nisel+ u minn Ġuda l-werriet tal-muntanji tiegħi;+ u l-magħżulin tiegħi jieħdu l-art f’idejhom,+ u l-qaddejja tiegħi jgħammru hemmhekk.+ 10  U s-Saron+ trid issir mergħa għan-nagħaġ+ u l-pjanura l-baxxa t’Għakor+ post taʼ mistrieħ għall-baqar, għall-poplu tiegħi li jkun fittixni.+ 11  “Imma intom dawk li qed jitilqu lil Ġeħova,+ dawk li qed jinsew il-muntanja qaddisa tiegħi,+ dawk li qed jifirxu mejda għall-alla tal-Fortuna+ u dawk li qed jimlew inbid imħallat għall-alla tad-Destin.+ 12  U jien se niddestinakom għas-sejf,+ u lkoll kemm intom tmilu biex tinqatlu;+ għax jien sejjaħt,+ imma intom ma wiġibtux; tkellimt, imma intom ma smajtux;+ u bqajtu tagħmlu dak li hu ħażin f’għajnejja,+ u għażiltu dak li jien ma tgħaxxaqtx bih.”+ 13  Għaldaqstant, hekk qal il-Mulej Sovran Ġeħova: “Ara! Il-qaddejja tiegħi se jieklu,+ imma intom tkunu bil-ġuħ.+ Ara! Il-qaddejja tiegħi se jixorbu,+ imma intom tkunu bil-għatx.+ Ara! Il-qaddejja tiegħi se jifirħu,+ imma intom issofru l-mistħija.+ 14  Ara! Il-qaddejja tiegħi se jgħajtu bil-ferħ minħabba l-kundizzjoni tajba taʼ qalbhom,+ imma intom se tgħajtu bl-uġigħ taʼ qalb u tnewħu minħabba spirtu mkisser.+ 15  U intom tħallu isimkom bħala ħalfa għall-magħżulin tiegħi, u l-Mulej Sovran Ġeħova se jagħtikom il-mewt wieħed wieħed,+ imma lill-qaddejja tiegħu jsejħilhom b’isem ieħor;+ 16  sabiex kulmin ibierek lilu nnifsu fl-art ibierek lilu nnifsu bl-Alla taʼ fidi,+ u kulmin jagħmel stqarrija b’ħalfa fl-art jaħlef bl-Alla taʼ fidi;+ għax l-inkwiet taʼ qabel se jintesa u se jkun mistur minn quddiem għajnejja.+ 17  “Għax, ara, qed noħloq smewwiet ġodda+ u art ġdida;+ u l-affarijiet taʼ qabel ma jitfakkrux,+ u lanqas ma jweġġgħu l-qalb.+ 18  Imma ifirħu+ u thennew għal dejjem b’dak li qed noħloq.+ Għax, ara, qed noħloq lil Ġerusalemm bħala raġuni għall-hena u n-nies tagħha bħala raġuni għall-ferħ kbir.+ 19  U jien inkun ferħan b’Ġerusalemm u nifraħ bil-poplu tiegħi;+ u ma jinstemax iktar fiha l-ħoss taʼ biki jew il-ħoss t’għajat taʼ dwejjaq.”+ 20  “Qatt iktar ma jkun hemm tarbija tal-ħalib minn dak il-post li tgħix ftit jiem,+ lanqas xiħ li ma jwettaqx jiemu;+ għax wieħed imut bħallikieku tifel, għalkemm ikollu mitt sena; u l-midneb, għalkemm ikollu mitt sena jiġi misħut.+ 21  U se jibnu djar u jgħammru fihom;+ u jħawlu għelieqi bid-dwieli u jieklu frotthom.+ 22  Ma jibnux u jgħammar ħaddieħor; ma jħawlux u jiekol ħaddieħor. Għax jiem in-nies tiegħi jkunu bħall-jiem taʼ siġra;+ u l-magħżulin tiegħi se jużaw xogħol idejhom bis-sħiħ.+ 23  Ma jitħabtux għalxejn,+ u lanqas ma jildu għall-inkwiet;+ għax huma nisel magħmul mill-imberkin taʼ Ġeħova,+ u d-dixxendenti tagħhom magħhom.+ 24  U jseħħ li qabel isejħu jien inwiġibhom;+ waqt li jkunu għadhom qed jitkellmu, jien nismagħhom.+ 25  “Il-lupu+ u l-ħaruf jieklu flimkien,+ u l-iljun jiekol it-tiben bħall-barri;+ u ikel is-serp ikun it-trab.+ Ma jagħmlux ħsara+ jew ħerba fil-muntanja qaddisa kollha tiegħi,”+ qal Ġeħova.

Noti taʼ taħt

Dan ġeneralment jirreferi għal briks magħmulin minn tiben u tajn jew tafal.