Isaias 65:1-25

  • Hukman ni Jehova ang nagasimba sa mga diosdios (1-16)

    • Dios sang Suerte kag Kapalaran (11)

    • “Akon mga alagad magakaon” (13)

  • Bag-o nga langit kag bag-o nga duta (17-25)

    • Magapatindog sing balay; magatanom sing ulubasan (21)

    • Indi sila magpangabudlay sa wala sing pulos (23)

65  “Nagpakilala ako sa mga tawo nga wala magpamangkot tuhoy sa akon;Nagpakita ako sa mga tawo nga wala magpangita sa akon.+ Nagsiling ako, ‘Yari ako, yari ako!’ sa pungsod nga wala magpanawag sa akon ngalan.+   Gin-untay ko ang akon kamot sa bug-os nga adlaw sa batinggilan nga katawhan,+Sa mga nagalakat sa malain nga dalanon,+Sa mga nagasunod sa ila hunahuna;+   Sa mga nagapaakig pirme sa akon sing dayag,+Nga nagahalad sa mga hardin+ kag nagapaaso sing halad sa ibabaw sang mga tisa.   Nagapungko sila sa tunga sang mga lulubngan,+Kag nagapaligad sing gab-i sa tago nga mga duog,*Nga nagakaon sing karne sang baboy,+Kag ang ila mga suludlan may sabaw sang mahigko nga mga butang.+   Nagasiling sila, ‘Dira ka lang; indi ka magpalapit sa akon,Kay mas balaan ako sangsa imo.’* Sila ang aso sa akon ilong, isa ka nagadabdab nga kalayo sa bug-os nga adlaw.   Tan-awa! Nasulat ini sa akon atubangan;Indi ako magpahimunong,Kundi balusan ko sila,+Ihatag ko sing bug-os* ang ila balos   Tungod sa ila kasaypanan kag sa kasaypanan sang ila mga katigulangan,”+ siling ni Jehova. “Bangod nagpaaso sila sing halad sa kabukiranKag gintamay nila ako sa kabakuluran,+Takson ko anay sing bug-os* ang ila balos.”   Amo ini ang ginasiling ni Jehova: “Subong nga ang bag-o nga alak makit-an sa pinungpong nga ubasKag may nagasiling, ‘Indi ini pag-ihaboy, kay may maayo* pa sa sini,’Amo man ang himuon ko tungod sa akon mga alagad;Indi ko sila paglaglagon tanan.+   Paguaon ko halin kay Jacob ang isa ka kaliwat*Kag halin kay Juda ang manunubli sang akon kabukiran;+Ang akon pinili magapanag-iya sini,Kag ang akon mga alagad magapuyo didto.+ 10  Ang Saron+ mangin halalban sang karneroKag ang Nalupyakan* sang Acor+ mangin palahuwayan sang mga baka. Himuon ini sa akon katawhan nga nagpangita sa akon. 11  Apang lakip kamo sa mga nagasikway kay Jehova,+Sa mga nagakalipat sa akon balaan nga bukid,+Sa mga nagahanda sing lamesa para sa dios sang Suerte,Kag sa mga nagapuno sing alak sa kopa para sa dios sang Kapalaran. 12  Gani itugyan ko kamo sa espada,+Kag kamo tanan magaluhod agod pamatyon,+Bangod nagpanawag ako, apang wala kamo magsabat,Naghambal ako, apang wala kamo magpamati;+Padayon ninyo nga ginahimo ang malain sa akon panulok,Kag ginpili ninyo ang mga butang nga wala ko ginkahamut-an.”+ 13  Gani amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: “Tan-awa! Ang akon mga alagad magakaon, apang kamo gutumon.+ Tan-awa! Ang akon mga alagad magainom,+ apang kamo uhawon. Tan-awa! Ang akon mga alagad magakasadya,+ apang kamo mahuy-an.+ 14  Tan-awa! Ang akon mga alagad magasinggit sa kalipay bangod sang maayo nga kahimtangan sang tagipusuon,Apang kamo magasinggit bangod sang kasakit sang tagipusuonKag magahaya kamo bangod sang tuman nga kalisod. 15  Magabilin kamo sang ngalan nga gamiton sang akon mga pinili sa pagpakamalaut,Kag pamatyon kamo sang Soberanong Ginuong Jehova,Apang ang iya mga alagad pagatawgon niya sa bag-o nga ngalan;+ 16  Agod ang bisan sin-o nga magapangayo sing pagpakamaayo para sa iya kaugalingon sa dutaPakamaayuhon sang Dios sang kamatuoran,*Kag ang bisan sin-o nga nagapanumpa sa dutaMagapanumpa sa Dios sang kamatuoran.*+ Kay ang nagligad nga kalisdanan* malipatan na;Indi ko na ini liwat makita.+ 17  Kay tan-awa! Nagatuga ako sing bag-o nga langit kag bag-o nga duta;+Kag ang nagligad nga mga butang indi na pagdumdumon,Ukon magpabilin sa tagipusuon.+ 18  Gani magkasadya kamo, kag magkalipay sing dayon sa akon ginatuga. Kay tan-awa! Ginatuga ko ang Jerusalem nga mangin kabangdanan sang kasadyaKag ang iya katawhan nga mangin kabangdanan sang kalipay.+ 19  Kag magakasadya ako sa Jerusalem kag magakalipay ako sa akon katawhan;+Indi na gid mabatian sa iya ang tingog sang paghibi ukon ang tingog sang pagtangis.”+ 20  “Wala na didto sing lapsag nga mabuhi sing pila lang ka adlaw,Ukon sing tigulang nga mapaslawan sa pagkabuhi sing bug-os. Kay ang mapatay nga 100 ka tuig ang edad, bata pa gihapon,Kag ang makasasala pakamalauton bisan 100 ka tuig na ang iya edad.* 21  Magapatindog sila sing balay kag magapuyo sa sini,+Kag magatanom sila sing mga ulubasan kag magakaon sang bunga sini.+ 22  Indi sila magpatindog kag iban ang magapuyo,Ukon magtanom kag iban ang magakaon. Kay ang mga adlaw sang akon katawhan mangin kaangay sang mga adlaw sang kahoy,+Kag ang akon mga pinili magakalipay sa binuhatan sang ila kamot. 23  Indi sila magpangabudlay sa wala sing pulos,+Ukon magpanganak sa kalisdanan,Bangod sila kag ang ila mga anak+Kaliwat* nga ginpakamaayo ni Jehova.+ 24  Sa wala pa sila magpanawag magasabat na ako;Samtang nagahambal pa sila, magapamati na ako. 25  Ang lobo kag ang kordero magahalab nga magkaupod,Ang leon magakaon sing dagami kaangay sang baka,+Kag ang man-ug magakaon sing yab-ok. Indi sila manghalit ukon mangguba sa tanan ko nga balaan nga bukid,”+ siling ni Jehova.

Footnote

Ukon mahimo, “sa mga payag nga balantayan.”
Ukon mahimo, “Kay malaton ko sa imo ang akon pagkabalaan.”
Sa literal, “sa ila dughan.”
Sa literal, “sa ila dughan.”
Sa literal, “pagpakamaayo.”
Sa literal, “binhi.”
Ukon “Manubo nga Patag.”
Ukon “katutom.” Sa literal, “Amen.”
Ukon “katutom.” Sa literal, “Amen.”
Ukon “kagamo.”
Ukon mahimo, “Kag ang isa nga indi makalab-ot sa 100 kabigon nga ginpakamalaut.”
Sa literal, “Binhi.”