Isaias 52:1-15

  • Magbugtaw, O Sion! (1-12)

    • Nagadala sing maayong balita matahom ang mga tiil (7)

    • Bantay sang Sion nagsinggit (8)

    • Nagadala sang kagamitan ni Jehova dapat matinlo (11)

  • Bayawon alagad ni Jehova (13-15)

    • Naguba nga hitsura (14)

52  Magbugtaw ka, O Sion+ kag magpakabakod!+ Magsuksok ka sing matahom nga mga panapton,+ O Jerusalem, ang balaan nga siudad! Kay wala na sing indi matinlo kag wala matuli nga makasulod sa imo.+   Itaktak ang yab-ok, magtindog ka kag magpungko, O Jerusalem. Huksa ang kadena sa imo liog, O bihag nga anak nga babayi sang Sion.+   Kay amo ini ang ginasiling ni Jehova: “Ginbaligya kamo nga wala sing bili,+Kag baklon kamo liwat nga wala man sing bili.”+   Kay amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: “Sang una nagkadto ang akon katawhan sa Egipto kag nagpuyo didto subong mga dumuluong;+Sang ulihi, sa wala sing kabangdanan ginpigos man sila sang Asiria.”   “Gani, ano ang akon himuon sa sini nga kahimtangan?” siling ni Jehova. “Kay ang akon katawhan ginkuha nga wala sing bili. Ang mga nagagahom sa ila padayon nga nagatamay sa ila,”+ siling ni Jehova,“Kag sa bug-os nga adlaw, padayon nila nga ginpasipalahan ang akon ngalan.+   Bangod sini, makilala sang akon katawhan ang akon ngalan;+Bangod sini makilala nila sa sina nga adlaw nga Ako ang nagahambal. Huo, Ako gid mismo!”   Katahom sa mga bukid sang mga tiil sang nagadala sing maayong balita,+Ang nagabantala sing paghidait,+Ang nagadala sing maayong balita tuhoy sa mas maayo nga butang,Ang nagabantala sing kaluwasan,Ang nagasiling sa Sion: “Ang imo Dios nangin Hari!”+   Pamatii! Ang imo mga bantay nagsinggit. Tingob sila nga nagsinggit sa kalipay,Kay makita nila sing maathag* kon tipunon na liwat ni Jehova ang Sion.   Magkasadya kag magsinggit sing tingob sa kalipay, kamo nga kagulub-an sang Jerusalem,+Kay ginlugpayan ni Jehova ang iya katawhan;+ ginbakal niya liwat ang Jerusalem.+ 10  Ginpakita ni Jehova ang iya balaan nga butkon sa tanan nga pungsod;+Makita sang tanan sa pinakamalayo nga bahin sang duta ang pagluwas* sang aton Dios.+ 11  Magpalayo kamo, magpalayo kamo, maggua kamo dira,+ indi kamo magtandog sang bisan ano nga mahigko!+ Maggua kamo sa tunga niya,+ tinlui ninyo ang inyo kaugalingon,Kamo nga nagadala sang mga kagamitan sang balay ni Jehova.+ 12  Kay indi kamo maggua nga nagasinalasala,Ukon kinahanglan nga magpalagyo,Kay si Jehova magauna sa inyo,+Kag bantayan sang Dios sang Israel ang inyo likod.+ 13  Tan-awa! Magapanghikot nga may paghangop ang akon alagad.+ Bayawon sia sing mataas,Pakataason sia kag bayawon gid.+ 14  Kon paano nga madamo ang nagtulok sa iya sa katingala,Bangod sang iya naguba nga hitsuraKag sang iya indi na makilal-an nga dagway nga sobra pa sa kay bisan sin-o nga tawo, 15  Madamo man nga pungsod ang makibot sa iya.+ Indi makahambal ang* mga hari sa iya atubangan,+Bangod makita nila ang wala masugid sa ilaKag magatalupangod sila sa wala nila mabatii.+

Footnote

Ukon “mata sa mata.”
Ukon “ang kadalag-an.”
Ukon “Makium ang baba sang.”