Isaias 30:1-33

  • Bulig sang Egipto wala pulos (1-7)

  • Katawhan nagsikway sa mensahe (8-14)

  • Kabakod paagi sa pagsalig (15-17)

  • Si Jehova nahamuot sa katawhan (18-26)

    • Si Jehova, ang Daku nga Instruktor (20)

    • “Amo ini ang dalan” (21)

  • Si Jehova magahukom sa Asiria (27-33)

30  “Makaluluoy ang batinggilan nga mga anak,”+ siling ni Jehova,“Nga nagahimo sing plano nga indi halin sa akon,+Nga nagapakig-alyansa,* apang indi suno sa panuytoy sang akon espiritu,Agod dugangan pa gid ang ila mga sala.   Nagdulhog sila sa Egipto+ nga wala nagapamangkot sa akon,*+Agod magpasilong sa proteksion sang Paraon*Kag magpangayo sing pangamlig sa Egipto!   Apang ang pagdangop ninyo sa Paraon mangin kahuluy-an ninyo,Kag ang pagpangayo ninyo sing pangamlig sa Egipto mangin kahuy-anan ninyo.+   Kay ang iya mga prinsipe yara sa Zoan,+Kag ang iya mga tiglawas nakalab-ot sa Hanes.   Mahuy-an sila tananPaagi sa katawhan nga wala sing mahatag nga kaayuhan sa ila,Nga wala sing mahatag nga bulig kag benepisyo sa ila,Kundi kahuy-anan lamang kag pagtamay.”+  Isa ka mensahe batok sa mga sapat sa bagatnan: Ikarga nila sa mga asno ang ila mga manggadKag sa mga kamelyo ang ila mga dulot,Kag magalakbay sila sa duta sang kalisdanan kag kabudlayan,Nga may nagangurob nga mga leon,Nga may mga man-ug nga dalitan kag mga man-ug nga madasig kag maabtik mamuntog.* Apang wala ini sing kapuslanan sa mga tawo.   Kay wala sing pulos ang bulig sang mga Egiptohanon.+ Gani gintawag ko sia: “Rahab,+ nga nagapungko lamang kag wala sing ginahimo.”   “Lakat ka, isulat ini sa tapitapi sa atubangan nila,Kag isulat ini sa libro,+Agod sa palaabuton nga adlawMangin pamatuod ini sa wala sing katapusan.+   Kay rebelyuso sila nga katawhan,+ indi matutom nga mga anak,+Mga anak nga indi magpamati sang kasuguan* ni Jehova.+ 10  Nagasiling sila sa mga makakita sang mga palanan-awon, ‘Untati na ninyo ang pagtan-aw sing mga palanan-awon,’Kag sa mga manalagna, ‘Indi kamo magpanagna sing matuod.+ Ihambal sa amon ang mga butang nga luyag namon mabatian;* magpanagna kamo sing malimbungon.+ 11  Halin kamo sa dalan; magpahigad kamo sa alagyan. Indi na pag-ihambal sa amon ang tuhoy sa Balaan sang Israel.’”+ 12  Gani amo ini ang ginasiling sang Balaan sang Israel: “Bangod ginsikway ninyo ini nga pulong+Kag nagsalig kamo sa pagpangdayaKag nagsandig sa pagpanglimbong,+ 13  Gani ang inyo sala mangin kaangay sang nagalitik nga pader,Kaangay sang mataas nga pader nga dali na lang matiphag. Marumpag ini sing hinali. 14  Madugmok ini kaangay sang daku nga banga sang maninihon,Madugmok ini sing bug-os kag wala sing mabilin nga tipik siniNga magamit sa pagkahig sing kalayo sa dalapuganUkon sa pagkandos sing tubig sa danaw.”* 15  Kay amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova, ang Balaan sang Israel: “Maluwas kamo kon magbalik kamo sa akon kag magpahuway;Mangin mabakod kamo kon magpakalinong kamo kag magsalig sa akon.”+ Apang indi ninyo luyag ini.+ 16  Sa baylo nagsiling kamo: “Indi, kundi malagyo kami sakay sa mga kabayo!” Gani magapalagyo kamo. “Kag masakay kami sa madasig nga mga kabayo!”+ Gani madasig ang magalagas sa inyo.+ 17  Sa pamahog sang isa magakurog ang isa ka libo;+Sa pamahog sang lima malagyo kamoTubtob ang mabilin sa inyo mangin kaangay sang isa ka tukon sa putukputukan sang bukid,Kaangay sang isa ka palatandaan sa bakulod.+ 18  Apang si Jehova nagahulat sing mapailubon* agod pakitaan kamo sing kahamuot,+Kag magatindog sia agod pakitaan kamo sing kaluoy.+ Kay si Jehova Dios sang hustisya.+ Malipayon ang tanan nga padayon nga nagalaum* sa iya.+ 19  Kon ang katawhan mag-istar sa Sion sa Jerusalem,+ indi ka na maghibi.+ Kahamut-an ka niya kon mabatian niya ang imo pagpangayo sing bulig; sabton ka niya gilayon kon mabatian niya ini.+ 20  Bisan hatagan kamo ni Jehova sing kalisdanan subong pagkaon kag sing pagpigos+ subong ilimnon, ang inyo Daku nga Instruktor indi na magpanago, kag makita ninyo ang inyo Daku nga Instruktor.+ 21  Kon magtalang ka kag magpatuo ukon magpawala, makabati ka sang isa ka tingog sa likod mo nga nagasiling, “Amo ini ang dalan.+ Lakat kamo sa sini.”+ 22  Kag gub-on ninyo ang pilak nga ginkulap sa inyo tinigib nga mga imahen kag ang bulawan nga ginkulap sa inyo metal nga mga estatwa.*+ Ihaboy ninyo ini subong sang tela nga nadagtaan sang pamulanon, kag magasiling ka, “Indi ko na gusto nga makita ini!”*+ 23  Kag magapaulan ang Dios sa binhi nga ginsab-ug mo sa duta,+ kag ang tinapay nga ipatubas sang duta mangin bugana kag masustansia.*+ Sa sina nga adlaw, ang inyo kasapatan magahalab sa malapad nga halalban.+ 24  Kag ang mga baka kag ang mga asno nga ginagamit sa pag-arado magahalab sang manami nga kumpay nga ginpahanginan. 25  Sa adlaw sang daku nga pagpamatay kag pagrumpag sa mga torre, may mga sapa kag mga ililigan sang tubig+ sa tagsa ka mataas nga bukid kag sa tagsa ka bakulod. 26  Kag sa adlaw nga bugkusan ni Jehova ang samad* sang iya katawhan+ kag ayuhon ang pilas sang iya pagbunal,+ ang kasanag sang ugsad nga bulan mangin kaangay sang kasanag sang adlaw; kag ang kasanag sang adlaw mangin pito ka pilo,+ kaangay sang kasanag sang pito ka adlaw. 27  Tan-awa! Ang ngalan ni Jehova nagaabot halin sa malayo,Nga may daku nga kaakig kag upod ang madamol nga panganod. Ang iya mga bibig puno sing kaakig,Kag ang iya dila daw kaangay sang nagapanglamon nga kalayo.+ 28  Ang iya espiritu* daw kaangay sang masulog nga baha nga tagaliog,Agod uyugon ang mga pungsod sa ayagan sang kalaglagan;*Kag rendahan ang sag-ang sang katawhan+ sa pagpatalang sa ila. 29  Apang ang inyo ambahanon mangin kaangay sang ambahanon nga ginaamba sa kagab-ihonKon maghanda* kamo sa kapiestahan,+Kag magakalipay kamo kaangay sang isaNga nagalakat nga may dala nga* plawtaSamtang nagapakadto sa bukid ni Jehova, sa Igang sang Israel.+ 30  Ipabati ni Jehova ang iya halangdon nga tingog+Kag ipakita ang pagtupa sang iya butkon+ sa daku nga kaakig,+Nga may nagapanglamon nga kalayo,+Unos+ kag bagyo kag ulan nga yelo.+ 31  Kay mahadlok ang Asiria bangod sang tingog ni Jehova,+Bunalon niya ini sang sungkod.+ 32  Kag ang tagsa ka pagbunal ni Jehova sang iya sungkodSa Asiria agod silutan siaPagaupdan sang tunog sang mga tamburin kag mga arpa+Samtang ginawaras niya ang iya butkon sa pagpakig-away sa ila.+ 33  Kay ang iya Tofet*+ nahanda na;Ginhanda man ini para sa hari.+ Ginhimo niya ini nga madalom kag malapad. Gindabukan niya ini kag ginbutangan sang madamo nga gatong. Ang ginhawa ni Jehova nga kaangay sang masulog nga ilig sang asupre,Magapadabdab sa sini.

Footnote

Sa literal, “Nga nagabubo sang halad nga ilimnon,” mahimo gid nga nagapatuhoy sa paghimo sing kasugtanan.
Sa literal, “sa kuta sang Paraon.”
Ukon “nagapangusisa sa akon baba.”
Ukon “kag mga man-ug nga nagalupad kag nagakalayo.”
Ukon “instruksion.”
Sa literal, “nga matanlas.”
Ukon mahimo, “bubon.”
Ukon “padayon nga nagalaum.”
Ukon “nga malangkagon nga nagahulat.”
Ukon “hinurma nga mga estatwa.”
Ukon mahimo, “kag tawgon ini nga mahigko.”
Sa literal, “mangin matambok kag bugana sa lana.”
Ukon “bali.”
Sa literal, “ayagan sang pagkawala sing pulos.”
Ukon “ginhawa.”
Ukon “magpakabalaan.”
Ukon “sa tunog sang.”
Ang “Tofet” diri malaragwayon nga duog sang pagsunog, nga nagarepresentar sa kalaglagan.