Isaias 32:1-20

  • Hari kag mga prinsipe magagahom sa katarungan (1-8)

  • Mga babayi ginpaandaman (9-14)

  • Mga pagpakamaayo kon ibubo ang espiritu (15-20)

32  Tan-awa! Isa ka hari+ ang magahari para sa pagkamatarong,+Kag ang mga prinsipe magagahom para sa katarungan.   Kag ang tagsa sa ila mangin kaangay sang palalipdan* sa hangin,Isa ka duog nga palanaguan* sa unos,Kaangay sang sapa nga nagailig sa desyerto,+Kaangay sang landong sang daku nga igang sa kigas nga duta.   Ang mga mata sang makakita indi magpiyong,Kag ang mga dulunggan sang makabati magapamati.   Ang tagipusuon sang mga dasudaso magabinagbinag sing maayo sang ihibalo,Kag bisan ang dila sang mga pitla magahambal sing talunsay kag sing maathag.+   Ang buangbuang indi na pagtawgon nga maalwan,Kag ang tawo nga wala sing prinsipio indi na pagtawgon nga dungganon;   Kay ang buangbuang magahambal lamang sing kabuangan,Kag ang iya tagipusuon magapahito sing makahalalit nga mga butang,+Agod magpasanyog sang apostasya* kag maghambal sing kabutigan batok kay Jehova,Agod dingutan sing pagkaon ang ginagutom*Kag sing ilimnon ang ginauhaw.   Ang pamaagi sang tawo nga wala sing prinsipio malain;+Ginapasanyog niya ang makahuluya nga paggawiAgod halitan ang mga nagaantos paagi sa kabutigan,+Bisan pa ang imol nagahambal sing husto.   Apang ang maalwan nga tawo may maayo nga motibo,Kag padayon sia nga nagapakita sing kaalwan.*   “Kamo nga mga babayi nga nagapatawhaytawhay lang, magtindog kamo kag magpamati sa akon tingog! Kamo nga mga anak nga babayi nga wala sing ginakabalak-an,+ magpamati kamo sa akon ginasiling! 10  Sa sulod sang kapin sa isa ka tuig, kamo nga wala sing ginakabalak-an matublag,Kay bisan pa matapos na ang tion sa pagpamupo sang ubas, wala kamo sing matipon nga bunga.+ 11  Kamo nga mga babayi nga nagapatawhaytawhay lang, magkurog kamo! Kamo nga wala sing ginakabalak-an, matublag kamo! Ubaha ninyo ang inyo panapton,Kag magsuksok sing sako.+ 12  Pukpuka ninyo ang inyo dughan sa kasuboBangod sang natabo sa mabungahon nga mga uma kag mga ulubasan. 13  Kay ang duta sang akon katawhan matabunan sang tunukon nga mga tanom kag mga kahoykahoy;Tabunan sini ang tanan nga puluy-an kag siudad,Nga sadto anay puno sang kasadya.+ 14  Kay ang napamakuran nga mga torre ginpabay-an;Ang magahod nga siudad wala na sing tawo.+ Ang Ofel+ kag ang lalantawan mangin kamingawan,Mangin kalipay ini sang mga asno nga talunon,Mangin halalban ini sang mga panong,+ 15  Tubtob nga ang espiritu ibubo sa amon halin sa kahitaasan,+Kag ang kamingawan mangin katamnan sang mga kahoy nga nagapamunga,Kag ang katamnan sang mga kahoy nga nagapamunga mangin kagulangan.+ 16  Dayon ang katarungan magapuyo sa kamingawan,Kag ang pagkamatarong sa katamnan sang mga kahoy nga nagapamunga.+ 17  Ang resulta sang matuod nga pagkamatarong paghidait,+Kag wala sing katapusan nga kalinong kag kalig-unan.+ 18  Ang akon katawhan magapuyo sa malinong nga puluy-an,Sa mga balay nga may kalig-unan kag sa mga palahuwayan nga matawhay.+ 19  Apang hapayon sang ulan nga yelo ang kagulangan,Kag ang siudad patagon sing bug-os. 20  Malipayon kamo nga nagasab-ug sing binhi sa luyo sang katubigan,Kamo nga nagabuhi* sang baka kag asno sa latagon.”+

Footnote

Ukon “palasilungan.”
Ukon “dalangpan.”
Ukon “Agod maggawi sing indi matinahuron.”
Ukon “ang kalag sang ginagutom.”
Ukon “pagkadungganon.”
Ukon “nagadala.”