Isaias 66:1-24

  • Matuod kag butig nga pagsimba (1-6)

  • Iloy nga Sion kag iya mga anak (7-17)

  • Nagsimba ang katawhan sa Jerusalem (18-24)

66  Amo ini ang ginasiling ni Jehova: “Ang langit amo ang akon trono, kag ang duta amo ang palatungan sang akon mga tiil.+ Ano nga sahi sang balay ang patindugon ninyo para sa akon,+Kag ano nga sahi sang palahuwayan ang ihatag ninyo sa akon?”+   “Ako ang naghimo sini tanan,Amo nga nagluntad ini tanan,” siling ni Jehova.+ “Apang ang akon talupangdon amo ang mapainubuson,Kag ang nagakalisod nga nagakahadlok* sa akon pulong.+   Ang nagaihaw sang baka kaangay sang nagapatay sang tawo.+ Ang nagahalad sang karnero kaangay sang nagalampos sa liog sang ido.+ Ang nagahalad sang dulot kaangay sang nagahalad sang dugo sang baboy!+ Ang nagasunog sang olibano+ kaangay sang nagahambal sang makatalanhaga nga mga pulong.*+ Ginasunod nila ang ila mga dalanon,Kag nalipay sila* sa ila makangilil-ad nga mga butang.   Gani mapili ako sing paagi sa pagsilot sa ila,+Kag pahanabuon ko sa ila ang ginakahadlukan nila. Bangod sang nagpanawag ako, wala sing nagsabat;Sang naghambal ako, wala sing nagpamati.+ Padayon nila nga ginahimo ang malain sa akon panulok,Kag ginpili nila nga himuon ang wala ko ginakahamut-an.”+   Pamatii ninyo ang pulong ni Jehova, kamo nga nagakahadlok* sa iya pulong: “Ang inyo mga utod nga nagadumot kag nagasikway sa inyo tungod sa akon ngalan, nagsiling, ‘Himayaon si Jehova!’+ Apang magapakita ang Dios kag magahatag sa inyo sing kalipay,Pero mahuy-an sila.”+   May kinagula halin sa siudad, may gahod halin sa templo! Gahod ini sang pagsilot ni Jehova subong balos nga nagakadapat sa iya mga kaaway.   Sa wala pa sia ginsakitan, nagpanganak na sia.+ Sa wala pa sia ginsakitan, nagpanganak sia sing lalaki.   May nakabati na bala sing butang nga kaangay sini? May nakakita na bala sing butang nga kaangay sini? Mabun-ag bala ang duta sa isa lang ka adlaw? Ukon ang isa ka pungsod sa isa lang ka tion? Apang ang Sion nagpasakit kag nagbun-ag sang iya mga anak.   “Punggan ko bala nga matuman ang akon ginsugdan?” siling ni Jehova. “Punggan ko bala nga magbata ang nagapasakit nga iloy?” siling sang imo Dios. 10  Magkasadya kamo upod sa Jerusalem kag magkalipay upod sa iya,+ kamo tanan nga nagahigugma sa iya.+ Maghugyaw kamo upod sa iya, kamo tanan nga nagalalaw tungod sa iya, 11  Kay magasuso kamo kag mabusog sa iya dughan kag malipay,Kag magainom kamo kag magakalipay sa iya bugana nga himaya. 12  Kay amo ini ang ginasiling ni Jehova: “Hatagan ko sia sing paghidait kaangay sang suba+Kag sing himaya sang mga pungsod kaangay sang kasulgan sang suba.+ Magasuso kamo kag pasalikaon kamo sa balikawang,Kag tatapon kamo sing mahigugmaon sa iya mga tuhod. 13  Subong sang iloy nga nagalugpay sa iya anak,Padayon ko man kamo nga lugpayan;+Kag malugpayan kamo tungod sa Jerusalem.+ 14  Makita ninyo ini, kag magakalipay ang inyo tagipusuon,Ang inyo mga tul-an magalambo kaangay sang linghod nga hilamon. Kag ang kamot* ni Jehova makilala sang iya mga alagad,Apang pakamalauton niya ang iya mga kaaway.”+ 15  “Kay magakari si Jehova kaangay sang kalayo,+Kag ang iya mga kangga kaangay sang buhawi,+Agod ipakita ang iya nagabalingaso nga kaakig,Kag ang nagadabadaba nga kalayo sang iya pagsabdong.+ 16  Kay paagi sa kalayo ipadapat ni Jehova ang iya paghukom,Huo, ang iya espada batok sa tanan nga tawo;*Kag madamo ang pamatyon ni Jehova. 17  “Ang nagapaninlo sang ila kaugalingon agod magkadto sa mga hardin*+ kag magtindog sa likod sang yara sa tunga, kag magakaon sang karne sang baboy+ kag sang makangilil-ad nga butang, kag sang ilaga,+ sila tanan mapatay,” siling ni Jehova. 18  “Tungod nahibaluan ko ang ila binuhatan kag hunahuna, magakari ako agod tipunon ang tanan nga pungsod kag mga hambal, kag magakari sila kag makita nila ang akon himaya.” 19  “Magahimo ako sing gamhanan nga buhat subong tanda, kag ipadala ko ang iban nga nakalampuwas sa mga pungsod—sa Tarsis,+ sa Pul, kag sa Lud,+ sa mga nagagamit sang pana, sa Tubal kag Jaban,+ kag sa malayo nga mga isla—nga wala makabati tuhoy sa akon ukon makakita sang akon himaya; kag ipahayag nila ang akon himaya sa mga pungsod.+ 20  Dalhon nila halin sa tanan nga pungsod+ ang tanan ninyo nga kauturan subong dulot kay Jehova. Magasakay sila sa mga kabayo, sa mga kangga, sa mga karo, sa mga mula,* kag sa madasig nga mga kamelyo, pakadto sa akon balaan nga bukid, ang Jerusalem,” siling ni Jehova, “kaangay kon ang katawhan sang Israel nagadala sa balay ni Jehova sing dulot sa matinlo nga suludlan.” 21  “Halin sa ila magakuha man ako sing mga saserdote kag sing mga Levinhon,” siling ni Jehova. 22  “Kay subong nga ang bag-o nga langit kag bag-o nga duta+ nga akon ginatuga magapabilin sa akon atubangan, ang inyo kaliwatan* kag ang inyo ngalan magapabilin man,” siling ni Jehova.+ 23  “Kag halin sa lati tubtob sa masunod nga lati kag halin sa adlaw nga inugpahuway tubtob sa masunod nga adlaw nga inugpahuway, Ang tanan nga tawo* magasulod agod magyaub sa atubangan ko,”*+ siling ni Jehova. 24  “Kag magagua sila kag magatan-aw sa mga bangkay sang mga tawo nga nagrebelde sa akon; Kay ang mga ulod sa mga bangkay indi mapatay, Kag ang kalayo nga nagasunog sa sini indi mapalong,+ Kag ang mga bangkay mangin makangilil-ad sa tanan nga tawo.”*

Footnote

Ukon “nagakabalaka tuhoy.”
Ukon mahimo, “kaangay sang nagadayaw sa diosdios.”
Ukon “ang ila kalag.”
Ukon “nagakabalaka tuhoy.”
Ukon “gahom.”
Sa literal, “unod.”
Ang pinasahi nga mga hardin nga ginagamit sa pagsimba sa diosdios.
Ang Hebreo nga tinaga nagapatuhoy sa tinday sang asno nga lalaki kag sang kabayo nga babayi.
Sa literal, “binhi.”
Sa literal, “unod.”
Ukon “magsimba sa akon.”
Sa literal, “unod.”