Isaias 34:1-17

  • Magatimalos si Jehova sa mga pungsod (1-4)

  • Edom indi pagpuy-an (5-17)

34  Magpalapit kamo kag magpamati mga pungsod,Kag magtalupangod kamo mga katawhan. Magpamati ang duta kag ang tanan nga yara sa sini,Ang kalibutan kag ang tanan nga nagakabuhi sa sini.   Kay si Jehova naakig sa tanan nga pungsod,+Kag nagsingkal sia sa kaakig sa tanan nila nga soldado.+ Laglagon niya sila;Pamatyon niya sila.+   Ang mga mapatay sa ila ihaboy,Kag ang ila mga bangkay magapanimaho;+Ang mga bukid matunaw bangod* sang ila dugo.+   Ang tanan nga soldado sang langit magataliwan,Kag ang mga langit lukuton kaangay sang linukot nga tulun-an. Ang tanan nila nga soldado magakalahulog,Kaangay sang pagkataktak sang laya nga dahon sang ubasKag sang pagkadagas sang huyos nga bunga sang higuera.   “Kay ang akon espada mabulit sang dugo sa mga langit.+ Magapanaug ini agod hukman ang Edom,+Ang katawhan nga akon gintigana sa kalaglagan.   Si Jehova may espada; mabulit ini sang dugo. Magalangis ini sa tambok,+Sa dugo sang tinday sang mga karnero nga lalaki kag mga kanding,Sa tambok sang batobato sang mga karnero nga lalaki. Kay si Jehova may halad sa Bozra,Isa ka daku nga pagpamatay sa duta sang Edom.+   Manaug ang mga toro nga baka nga talunon upod sa ila,Ang mga tinday upod sa mga toro nga baka. Ang ila duta mabulit sing dugo,Kag ang ila yab-ok magalangis sa tambok.”   Kay si Jehova may adlaw sang pagtimalos sa iya mga kaaway,+Ang tuig sang pagbalos agod pangapinan ang Sion.+   Ang iya* mga sapa mangin alkitran,Kag ang iya yab-ok mangin asupre,Kag ang iya duta mangin subong sang nagadabadaba nga alkitran. 10  Indi ini mapalong sa adlaw ukon sa gab-i;Ang aso sini magatub-ok sing dayon. Magapabilin ini nga kagulub-an,Kag indi na ini pag-agihan sa wala sing katubtuban.+ 11  Pagapuy-an sia sang pispis nga pelikano kag sang porcupino,*Kag sang mga bukaw* kag mga uwak. Untayon niya sa iya ang pisi nga inugtakus sang pagkawala sing pulosKag ang tunton* sang kalaglagan. 12  Wala sing isa sa mga dungganon niya ang himuon nga hari,Kag madula ang tanan niya nga prinsipe. 13  Sa iya napamakuran nga mga torreKag mga pamakod magatubo ang tunukon nga mga tanom kag mga hilamon. Pagapuy-an sia sang mga ido nga talunon*+Kag sang mga ostrits. 14  Ang mga sapat sa desyerto kag ang nagauwang nga mga sapat magakitaay,Kag ang ilahas nga kanding* magatawag sang iya kaupod. Ang daplak* magakadto didto kag makakita sing duog nga palahuwayan. 15  Ang man-ug magahimo didto sing pugad kag magapangitlog,Mabuto ini kag tipunon niya sa iya landong. Didto man magatipon ang mga dapay upod ang ila paris. 16  Usisaa ang libro ni Jehova kag basaha ini sing mabaskog: Wala sang isa sa ila ang madula;Ang kada isa sa ila may paris,Kay si Jehova mismo ang nagsugo sini,Kag ang iya espiritu ang nagtipon sa ila. 17  Sia ang Isa nga nagpagabutgabot para sa ila,Kag ang iya mismo kamot ang nagtakus sang lugar para sa ila.* Magapuyo sila sa sini sa wala sing katubtuban;Magaistar sila sa sini sa tanan nga kaliwatan.

Footnote

Ukon “magailig upod.”
Mahimo gid nga nagapatuhoy sa Bozra, ang kapital sang Edom.
Isa ka daku nga ilaga nga may malaba kag matalom nga mga tunok sa lawas subong pangamlig. Sa Ingles, porcupine.
May duludulunggan nga bukaw.
Sa literal, “mga bato.”
Sa Ingles, jackal.
Ukon mahimo, “ang daw kanding nga demonyo.”
Pispis nga daw bukaw. Sa Ingles, nightjar.
Sa literal, “ang nagbahinbahin sini sa ila paagi sa pisi nga inugtakus.”