Isaias 62:1-12

  • Bag-ong ngalan sang Sion (1-12)

62  Tungod sa Sion indi ako maghipos,+Kag tungod sa Jerusalem indi ako magpahimunongTubtob ang iya pagkamatarong magsilak kaangay sang kasanag+Kag ang iya kaluwasan magdabdab kaangay sang sulo.+   “O babayi, makita sang mga pungsod ang imo pagkamatarong,+Kag sang tanan nga hari ang imo himaya.+ Kag pagatawgon ka sa bag-o nga ngalan,+Nga si Jehova mismo ang magahatag.   Mangin korona ka sang katahom sa kamot ni Jehova,Isa ka harianon nga turbante sa palad sang imo Dios.   Indi ka na pagtawgon nga babayi nga biniyaan,+Kag ang imo duta indi na pagtawgon nga kahapayan.+ Apang pagatawgon ka nga Ang Akon Kahamuot Yara sa Iya,+Kag pagatawgon ang imo duta nga Isa nga Minyo. Kay si Jehova mahamuot sa imo,Kag ang imo duta mangin subong sang isa nga minyo.   Kay subong nga ang isa ka pamatan-on nga lalaki nangasawa sing birhen,Ang imo mga anak nga lalaki magapangasawa sa imo. Subong nga ang nobyo nalipay sa iya nobya,Ang imo Dios malipay man sa imo.+   Sa imo mga pader, O Jerusalem, magasugo ako sing mga bantay. Sa bug-os nga adlaw kag gab-i, dapat nga indi sila maghipos. Kamo nga nagapanawag kay Jehova,Indi kamo mag-untat,   Kag magpanawag kamo sa iya tubtob mapasad niya ang Jerusalem sing malig-on,Huo, tubtob mapasad niya ini subong kadayawan sa duta.”+   Nagpanumpa si Jehova paagi sa iya tuo nga kamot, paagi sa iya makusog nga butkon: “Indi ko na pag-ihatag ang imo uyas subong pagkaon sa imo mga kaaway,Ukon ang imo bag-o nga alak nga imo ginpangabudlayan subong ilimnon sang mga dumuluong.+   Apang ang mga nagatipon sing uyas amo ang magakaon sini kag dayawon nila si Jehova;Kag ang mga nagatipon sing alak amo ang magainom sini sa akon balaan nga mga luwang.”+ 10  Maggua kamo, maggua kamo sa mga gawang. Hawani ninyo ang dalan para sa katawhan.+ Maghimo kamo sing dalan. Kuhai ninyo ini sing mga bato.+ Ibayaw ninyo ang palatandaan* bilang sinyales para sa katawhan.+ 11  Tan-awa! Ginpahayag ni Jehova sa pinakamalayo nga bahin sang duta: “Isiling sa anak nga babayi sang Sion,‘Tan-awa! Ang imo kaluwasan magaabot.+ Tan-awa! Ang iya padya yara sa iya,Kag ang suhol nga ginabayad niya yara sa iya atubangan.’”+ 12  Tawgon sila sang mga tawo nga balaan nga katawhan, nga ginbakal liwat ni Jehova,+Kag pagatawgon ka nga Ginahandum nga Siudad, isa ka Siudad nga Wala Ginbiyaan.+

Footnote

Ukon “hayahay.”