Isaias 23:1-18

  • Mensahe batok sa Tiro (1-18)

23  Isa ka mensahe tuhoy sa Tiro:+ Maghaya kamo, mga barko sang Tarsis!+ Kay ginguba ang pantalan; indi na ini madungkaan. Halin sa duta sang Kitim+ ginsugid ini sa ila.   Maghipos kamo, mga pumuluyo sang baybayon. Ang mga negosyante halin sa Sidon+ nga nagalakbay sa kadagatan nagapamanggad sa imo.   Paagi sa mga barko gindala nila sa madamo nga lugar ang mga uyas* sang Sihor,*+Ang patubas sang Nilo, ang kinitaan sang Tiro,Nagadala sila sang ginansia sa mga pungsod.+   Mahuya ka, Sidon, ikaw nga pamakod sang dagat,Bangod ang dagat nagsiling: “Wala pa ako makaagi sang kasakit sa pagpanganak, kag wala pa ako makapanganak,Ukon makapadaku sang mga pamatan-on nga lalaki kag mga pamatan-on nga babayi.”*+   Subong sang balita tuhoy sa Egipto,+Ang mga tawo magapangasubo sing tuman bangod sang balita tuhoy sa Tiro.+   Magpalagyo kamo pakadto sa Tarsis! Maghaya kamo, mga pumuluyo sang baybayon!   Amo bala ini ang inyo siudad nga masinadyahon halin pa sang una, halin pa sang iya dumaan nga panahon? Ang iya mga tiil nagadala sa iya sadto sa malayo agod mag-istar.   Sin-o ang namat-od sini batok sa Tiro,Ang manughatag sang mga korona,Nga ang mga negosyante mga prinsipe,Kag mga dungganon sa bug-os nga duta?+   Si Jehova sang mga kasuldadusan ang nagpamat-od sini,Agod paubson ang iya bugal kag tamayon ang iya katahom,Agod pasipalahan ang tanan nga dungganon sa duta.+ 10  Anak nga babayi sang Tarsis, magtabok ka sa imo duta kaangay sang Suba Nilo. Wala na sing pantalan.*+ 11  Gin-untay niya ang iya kamot sa dagat;Gintay-ug niya ang mga ginharian. Si Jehova ang nagsugo nga gub-on ang pamakod sang Fenicia.+ 12  Nagasiling sia: “Indi ka na gid magkalipay,+Ikaw nga ginpigos nga birhen sang Sidon. Magtindog ka, kag magtabok sa Kitim.+ Bisan didto indi ka makakita sing kapahuwayan.” 13  Tan-awa! Ang duta sang mga Caldeanhon.+ Indi ang mga Asirianhon+ kundi ini nga katawhanAng naghimo sa iya nga puluy-an sang mga sapat sa kamingawan. Ginpatindog nila ang ila mga torre nga ginagamit sa pagsalakay;Ginguba nila ang iya pamakod nga mga torre,+Ginhimo nila sia nga isa ka kagulub-an. 14  Maghaya kamo, mga barko sang Tarsis,Kay ginguba ang inyo pamakod.+ 15  Sa sina nga adlaw ang Tiro malipatan sa sulod sang 70 ka tuig,+ subong sang kalawigon sang kabuhi* sang isa ka hari. Pagkatapos sang 70 ka tuig, ang Tiro mangin kaangay sang babayi nga nagabaligya sang iya dungog sa sini nga ambahanon: 16  “Kuhaa ang imo arpa kag maglibot ka sa siudad, ikaw nga nalimtan nga babayi nga nagabaligya sang dungog. Magtokar ka sing maayo;Mag-amba ka sing madamo nga ambahanon,Agod madumduman ka nila.” 17  Pagkatapos sang 70 ka tuig, talupangdon ni Jehova ang Tiro, kag magabalik sia sa iya palangitan-an kag magapakighilawas sia sa tanan nga ginharian sa duta. 18  Apang ang iya kinitaan mangin balaan kay Jehova. Indi ini pagtipunon ukon pagtaguon, bangod ang iya kinitaan mangin para sa mga nagapuyo sa atubangan ni Jehova, agod makapaayaw sila sa pagkaon kag makasuksok sang matahom nga panapton.+

Footnote

Sa literal, “binhi.”
Isa ka sanga sang Suba Nilo.
Sa literal, “mga birhen.”
Ukon mahimo, “dulungkaan.”
Sa literal, “mga adlaw.”