Isaias 61:1-11

  • Hinaplas magabantala (1-11)

    • “Tuig sang maayong kabubut-on” (2)

    • “Mga kahoy sang pagkamatarong” (3)

    • Mabulig ang mga dumuluong (5)

    • “Mga saserdote ni Jehova” (6)

61  Ang espiritu sang Soberanong Ginuong Jehova yara sa akon,+Kay si Jehova naghaplas sa akon sa pagbantala sing maayong balita sa mga mahagop.+ Ginpadala niya ako sa pagbugkos sa pilas sang mga nagakalisod,Sa pagbantala sing kahilwayan sa mga bihagKag sa pagpamuklat sang mga mata sang mga bilanggo,+   Sa pagbantala sang tuig sang maayong kabubut-on* ni JehovaKag sang adlaw sang pagtimalos sang aton Dios,+Sa paglugpay sa tanan nga nagalalaw,+   Sa paghatag sa mga nagalalaw sa SionSing turbante sa baylo sang mga abo,Lana sang kalipay sa baylo sang paglalaw,Panapton sang pagdayaw sa baylo sang kalisod. Kag tawgon sila nga dalagku nga mga kahoy sang pagkamatarong,Nga gintanom ni Jehova agod himayaon* sia.+   Patindugon nila liwat ang madugay na nga kagulub-an;Tukuron nila liwat ang mga duog nga madugay na nga naguba,+Kag kay-uhon nila ang mga siudad nga nahapay,+Ang mga duog nga nangin mamingaw sa sulod sang madamo nga kaliwatan.+   “Ang mga estranghero magaabot kag magabantay sang inyo mga panong,Kag ang mga dumuluong+ mangin inyo mga mangunguma kag mga manug-atipan sang ulubasan.+   Tawgon kamo nga mga saserdote ni Jehova;+Tawgon nila kamo nga mga alagad sang Dios. Kaunon ninyo ang manggad sang mga pungsod,+Kag ipabugal ninyo ang ila himaya.*   Sa baylo sang kahuy-anan, magabaton kamo sing duha ka pilo nga bahin sang pagkabutang,Kag sa baylo sang pagpakanubo, magahugyaw sila tungod sa ila bahin. Huo, magapanag-iya sila sing duha ka pilo nga bahin sang pagkabutang sa ila duta.+ Matigayon nila ang kalipay nga wala sing katubtuban.+   Kay ako, si Jehova, nagahigugma sang katarungan;+Ginadumtan ko ang pagpangawat kag ang pagkadimatarong.+ Ihatag ko gid sa ila ang ila suhol,Kag magahimo ako sing wala sing katapusan nga katipan sa ila.+   Ang ila mga kaliwat* makilala sa mga pungsod+Kag ang ila mga kaliwatan makilala sa katawhan. Ang tanan nga makakita sa ila makakilala sa ila,Nga sila mga kaliwat* nga ginpakamaayo ni Jehova.”+ 10  Magakasadya gid ako kay Jehova. Magakalipay ako* sa akon Dios.+ Kay ginpanaptan niya ako sing panapton sang kaluwasan;+Ginpasuksukan niya ako sing malaba nga bayo* sang pagkamatarong,Kaangay sang nobyo nga nagbutang sa iya ulo sing turbante subong sang saserdote,+Kag kaangay sang nobya nga nagpatahom sang iya kaugalingon sing mga huluyason. 11  Kay subong nga ang duta nagapatubo sing tanom sa siniKag subong nga ang hardin nagapatubo sang mga binhi nga ginsab-ug sa sini,Sa amo man nga paagi ang Soberanong Ginuong JehovaMagapatubo sang pagkamatarong+ kag sang pagdayaw+ sa atubangan sang tanan nga pungsod.

Footnote

Ukon “sang kahamuot.”
Ukon “patahumon.”
Ukon “kamanggaran.”
Sa literal, “binhi.”
Sa literal, “binhi.”
Ukon “ang akon kalag.”
Ukon “wala-pako nga bayo.”