Isaias 47:1-15

  • Babilonia napukan (1-15)

    • Mga astrologo ginbuyagyag (13-15)

47  O birhen nga anak sang Babilonia,+Magpanaug ka kag magpungko sa yab-ok. O anak nga babayi sang mga Caldeanhon,Magpungko ka sa duta diin wala sing trono.+ Kay indi ka na gid pagtawgon nga maluming kag mahinhin.   Kuhaa ang galingan kag maggaling ka sing uyas. Huksa ang imo takurong. Bataka ang imo malaba nga panapton, ipakita ang imo paa. Tabok ka sa mga suba.   Makita ang imo kahubo. Makita ang imo kahuluy-an. Magatimalos ako,+ kag wala sing makapugong sa akon.*   “Ang Isa nga nagabakal liwat sa aton—Jehova sang mga kasuldadusan ang iya ngalan—Ang Balaan sang Israel.”+   O anak nga babayi sang mga Caldeanhon,+Magpungko ka sing hipos kag magkadto sa kadudulman; Indi ka na gid nila pagtawgon nga Agalon nga Babayi* sang mga Ginharian.+   Naakig ako sa akon katawhan.+ Ginsikway ko ang akon palanublion,+Kag gintugyan ko sila sa imo kamot.+ Apang wala mo sila ginkaluy-an.+ Bisan ang mga tigulang ginbutangan mo sing mabug-at nga gota.+   Nagsiling ka: “Mangin Agalon ako nga Babayi* sa wala sing katubtuban.”+ Wala mo ini gintalupangod;Wala mo ginhunahuna kon ano ang madangatan sini.   Karon pamatii ini, O babayi nga mahuyugon sa kinalipay,+Nga wala nagabatyag sing katalagman, nga nagasiling sa iya tagipusuon: “Ako lang kag wala na sing iban pa.+ Indi ako mabalo. Indi ako madulaan sing kabataan.”+   Apang sa isa lang ka adlaw, hinali nga mahanabo sa imo ining duha ka butang:+ Madulaan ka sing kabataan kag mabalo. Matabo gid ini sa imo+Bangod* nagpatuyang ka sa binabaylan kag pagpaniwtiw.+ 10  Nagsalig ka sa imo kalainan. Nagsiling ka: “Wala sing nakakita sa akon.” Ginapatalang ka sang imo kaalam kag ihibalo,Kag nagasiling ka sa imo tagipusuon: “Ako lang kag wala na sing iban pa.” 11  Apang magaabot sa imo ang kapahamakan,Kag indi ini mapunggan sang espiritismo.* Magaantos ka; indi mo ini mapunggan. Sa una nga tion malaglag ka sing hinali.+ 12  Magpadayon ka sa imo pagpaniwtiw kag binabaylan,+Nga ginhimo mo halin sang pamatan-on ka pa. Ayhan makabulig ini sa imo;Ayhan mahadlok ang mga tawo sa imo. 13  Ginkapoy ka tungod sa imo madamo nga manuglaygay. Patinduga sila karon agod luwason ka,Ang mga nagasimba sa mga langit,* ang mga nagatan-aw sa mga bituon,+Ang mga nagatan-aw sang mga latiAgod mahibaluan nila ang mahanabo sa imo. 14  Tan-awa! Kaangay sila sang dagami. Lamunon sila sang kalayo. Indi nila maluwas ang ila kaugalingon* sa kalayo. Indi ini mga baga para makapainit-init ka,Kag indi ini dabok nga puede ka makapungko sa atubangan sini. 15  Amo ini ang matabo sa imo mga babaylan,Nga kaupod mo sa pagpangabudlay sugod pa sang pamatan-on ka. Magadalangdalang sila, ang kada isa sa iya kaugalingon nga direksion.* Wala sing bisan isa nga magaluwas sa imo.+

Footnote

Ukon mahimo, “kag indi magpakita sing kaayo sa akon masugata.”
Ukon “nga Rayna.”
Ukon “Mangin Rayna ako.”
Ukon mahimo, “Bisan pa.”
Ukon “Kag indi ka makahibalo kon paano ini pauntaton sang imo espiritismo.”
Ukon mahimo, “Ang mga nagabahinbahin sang langit; Ang mga astrologo.”
Ukon “kalag.”
Sa literal, “sa iya kaugalingon nga rehiyon.”