Isaias 28:1-29

  • Mga palahubog sang Efraim! (1-6)

  • Nagdulingduling ang mga saserdote kag manalagna (7-13)

  • ‘Nakigkatipan sa Kamatayon’ (14-22)

    • Hamili nga pamusod sa Sion (16)

    • Hilikuton ni Jehova tumalagsahon (21)

  • Maalam nga disiplina ni Jehova (23-29)

28  Makaluluoy ang nagapadayawdayaw* nga purongpurong* sang mga palahubog sang Efraim+Kag ang nagakalaya nga himaya sang katahom sini,Nga yara sa ulo sang mapatubason nga nalupyakan sang mga nahubog sa alak!   Tan-awa! Si Jehova magapadala sing isa nga gamhanan kag makusog. Kaangay sang daguob kag ulan nga yelo, isa ka makahalalit nga bagyo,Kaangay sang nagapanglambas nga baha,Ihaboy niya ang purongpurong sa duta.   Ang nagapadayawdayaw* nga mga purongpurong sang mga palahubog sang EfraimPagatasakon sang tiil.+   Kag ang nagakalaya nga bulak sang mahimayaon nga katahom sini,Nga yara sa ulo sang mapatubason nga nalupyakan,Mangin kaangay sang nahauna nga mga bunga sang higuera sa wala pa ang tingadlaw,Nga ginakuha kag ginakaon dayon sang makakita sini.  Sa sina nga adlaw si Jehova sang mga kasuldadusan mangin kaangay sang matahom nga purongpurong kag sang matahom nga kulintas nga bulak sa mga nabilin sa iya katawhan.+  Kag hatagan niya sing espiritu sang katarungan ang isa nga nagapungko sa hukmanan kag sing kaisog ang mga nagatabog sa mga nagasalakay sa gawang.+   Nagtalang man sila bangod sang alak;Ang ila makahulubog nga ilimnon nagpadalangdalang sa ila. Ang saserdote kag manalagna nagtalang bangod sang makahulubog nga ilimnon;Ang alak naggumon sang ila hunahuna,Nagdalangdalang sila bangod sang makahulubog nga ilimnon;Ang ila palanan-awon nagpatalang sa ila,Kag nagsala sila sa ila paghukom.+   Ang ila mga lamesa puno sang suka—Ang tanan nga duog may suka.   Nagasiling sila, “Sin-o bala ang luyag niya nga tudluan,Kag sin-o bala ang luyag niya nga pahangpon sang mensahe? Ang mga bata bala nga bag-o lang malutas sa gatas,Ang mga bata bala nga bag-o lang ginbulag sa suso sang ila iloy?” 10  Kay ini “sugo sa sugo, sugo sa sugo,Pagsulundan sa pagsulundan, pagsulundan sa pagsulundan,*+Diutay diri, diutay didto.”* 11  Gani paagi sa mga tawo nga nagapinitla ang hambal* kag paagi sa dumuluong nga lenguahe, magahambal sia sa sini nga katawhan.+ 12  Ginsilingan niya sila sadto: “Ini ang duog nga palahuwayan. Papahuwaya ang mga ginalapyo; ini ang duog sang kasulhayan,” apang wala sila magpamati.+ 13  Gani para sa ila ang pulong ni Jehova: “Sugo sa sugo, sugo sa sugo,Pagsulundan sa pagsulundan, pagsulundan sa pagsulundan,*+Diutay diri, diutay didto,”Gani kon maglakat sila,Masandad sila kag matingkayaKag mabalian kag masiod kag madakpan.+ 14  Gani pamatii ninyo ang pulong ni Jehova, kamo nga mga bugalon,Kamo nga mga manuggahom sini nga katawhan sa Jerusalem, 15  Bangod nagasiling kamo: “Nakigkatipan kami sa Kamatayon,+Kag naghimo kami sing kasugtanan* sa Lulubngan.* Kon mag-agi ang nagapanglambas nga baha,Indi kami malab-ot sini,Kay ginhimo namon ang kabutigan nga amon dalangpanKag ang pagpangdaya nga amon palanaguan.”+ 16  Gani amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: “Nagabutang ako sa Sion sing bato nga natilawan subong pundasyon,+Ang hamili nga pamusod nga bato+ sang malig-on nga sadsaran.+ Wala sing nagatuo nga magasalasala.+ 17  Himuon ko ang katarungan nga inugtakus+Kag ang pagkamatarong nga pangnibel.*+ Anuron sang ulan nga yelo ang dalangpan sang kabutigan,Kag lapawan sang tubig ang palanaguan. 18  Ang inyo pagpakigkatipan sa Kamatayon mangin wala sing pulos,Kag ang inyo kasugtanan sa Lulubngan* indi magpabilin.+ Kon mag-agi ang nagapanglambas nga baha,Dugmukon kamo sini. 19  Sa tagsa ka pag-agi sini,Anuron kamo sini;+Kay kada aga magaagi ini,Sa adlaw kag sa gab-i. Ang kahadlok lamang ang makapahangop sa ila sang ila nabatian.”* 20  Kay ang hiligdaan tuman kalip-ot nga untayan,Kag ang habol tuman kakitid nga ipanghabol. 21  Kay si Jehova magatindog subong sang pagtindog niya sa Bukid Perazim;Maakig sia subong sang naakig sia sa nalupyakan* malapit sa Gibeon,+Agod buhaton niya ang iya makatilingala nga buluhatonKag agod himuon niya ang iya tumalagsahon nga hilikuton.+ 22  Gani karon indi na kamo magpangyaguta,+Agod ang inyo mga gapos indi maghugot pa gid,Kay nabatian ko sa Soberanong Ginuong Jehova sang mga kasuldadusan,Ang ginpamat-od nga paglaglag sa bug-os nga duta.+ 23  Pamatii ninyo ako;Talupangda ninyo ang akon ginasiling. 24  Magaarado bala sa bug-os nga adlaw ang manug-arado agod makasab-ug sia sing binhi? Padayon bala sia nga magabungkag kag magakaras sang iya uma?+ 25  Kon matapan na niya ini,Indi bala nga dayon nagasab-ug sia sang itom nga comino kag sang iban pa nga comino,Kag nagatanom sang trigo, mijo, kag sebada sa mga idasKag sang iban pa nga uyas*+ sa palibot? 26  Kay ginatudluan* sia sang Dios sang husto nga dalanon;Ang iya Dios nagatudlo sa iya.+ 27  Kay ang itom nga comino wala ginagamitan sing tapi nga inuglinas,+Kag ang iban pa nga comino wala ginapaligis sa ruweda sang karo. Kundi ang itom nga comino ginahampak sing bilugon,Kag ang iban pa nga comino sing sungkod. 28  Ginadugmok bala ang uyas para himuon nga tinapay? Wala ini ginalinas sing dalayon;+Kag kon ginagamitan ini sang mga kabayo nga may karo sa paglinas,Wala ini ginadugmok.+ 29  Ini nga kaalam naghalin man kay Jehova sang mga kasuldadusan,Nga ang laygay* makatilingalaKag ang hinimuan* tumalagsahon gid.+

Footnote

Mahimo nga nagapatuhoy sa kapital nga siudad nga Samaria.
Ukon “matinaastaason; bugalon.”
Ukon “matinaastaason; bugalon.”
Ukon “Inugtakus sa inugtakus, inugtakus sa inugtakus.”
Sa Hebreo, ini nga bersikulo isa ka sulitsulit nga ritmo, daw kaangay sang nursery rhyme sang isa ka bata.
Sa literal, “bibig.”
Ukon “Inugtakus sa inugtakus, inugtakus sa inugtakus.”
Ukon mahimo, “palanan-awon.”
Ukon “Sheol,” nga amo ang kabilugan nga lulubngan sang katawhan. Tan-awa ang Glossary.
Ukon “tunton.”
Ukon “Sheol,” nga amo ang kabilugan nga lulubngan sang katawhan. Tan-awa ang Glossary.
Ukon mahimo, “Kon makahangop sila, makabatyag sila sing tuman nga kahadlok.”
Ukon “manubo nga patag.”
Ang Hebreo nga tinaga nagapatuhoy sa menos klase nga sahi sang trigo nga ginatanom anay sa dumaan nga Egipto.
Ukon “ginadisiplina; ginasabdong.”
Ukon “katuyuan.”
Ukon “praktikal nga kaalam.”