Isaias 55:1-13

  • Libre nga pangagda sa pagkaon (1-5)

  • Pangitaa si Jehova kag iya pulong (6-13)

    • Mas mataas ang Iya dalanon (8, 9)

    • Madinalag-on ang Iya Pulong (10, 11)

55  Kari kamo, tanan kamo nga ginauhaw,+ kari kamo sa tubig!+ Kamo nga wala sing kuarta, kari, magbakal kag magkaon! Huo, kari kamo, magbakal kamo sing alak kag gatas+ nga wala sing bayad.+   Ngaa nagabakal kamo sing mga butang nga indi makaon? Kag ngaa ginagasto ninyo ang inyo kinitaan* sa wala sing pulos? Pamati kamo sing maayo sa akon, kag magkaon sing maayo nga pagkaon,+Kag makabatyag kamo* sing kalipay sa matuod nga kabuganaan.*+   Magpamati kamo kag magpalapit sa akon.+ Magpamati kamo, kag padayon kamo* nga mabuhi,Kag magahimo ako sing wala sing katapusan nga katipan upod sa inyo.+ Katumanan ini sang mainunungon nga gugma nga ginsaad ko kay David.+   Tan-awa! Ginhimo ko sia subong saksi+ sa mga pungsod,Isa ka lider+ kag pangulo+ sa mga pungsod.   Tan-awa! Tawgon mo ang pungsod nga wala mo makilala,Kag ang pungsod nga wala makakilala sa imo magadalagan sa imoTungod kay Jehova nga imo Dios,+ ang Balaan sang Israel,Bangod himayaon ka niya.+   Pangitaa ninyo si Jehova samtang makita pa sia.+ Magpanawag kamo sa iya samtang malapit pa sia.+   Magbiya ang malauton sa iya dalanon+Kag bag-uhon niya ang iya panghunahuna;Magbalik sia kay Jehova, nga magakaluoy sa iya,+Sa aton Dios nga nagapatawad sing bugana.*+   “Kay ang akon panghunahuna indi inyo panghunahuna,+Kag ang akon dalanon indi inyo dalanon,” siling ni Jehova.   “Kay subong nga ang mga langit mas mataas sangsa duta,Amo man ang akon dalanon mas mataas sangsa inyo dalanonKag ang akon panghunahuna sa inyo panghunahuna.+ 10  Kay subong nga ang ulan kag ang niebe nagatupa halin sa langitKag wala nagabalik didto tubtob mabunyagan sini ang duta agod magtubo ang tanom kag magpamunga ini,Kag maghatag sing binhi sa manugsab-ug kag sing kalan-on sa mga tawo, 11  Amo man* ang pulong nga nagagua sa akon baba.+ Indi ini magbalik sa akon nga wala sing katumanan,+Kundi tumanon sini ang akon luyag,*+Kag pat-od nga magamadinalag-on ini sa ginsugo ko nga himuon sini. 12  Kay magagua kamo nga may kasadya,+Kag magabalik kamo nga may paghidait.+ Ang kabukiran kag kabakuluran magakasadya kag magahugyaw sa atubangan ninyo,+Kag ang tanan nga kahoy sa latagon magapamalakpak.+ 13  Sa baylo sang tunukon nga mga tanom, magatubo ang kahoy nga junipero,+Kag sa baylo sang tunukon nga mga kahoykahoy ang kahoy nga mirto. Kag magadala ini sing kabantugan* kay Jehova,+Isa ka tanda nga indi madula sa wala sing katubtuban.”

Footnote

Ukon “ginpangabudlayan nga kuarta.”
Ukon “ang inyo kalag.”
Sa literal, “sa katambok.”
Ukon “ang inyo kalag.”
Ukon “nagapatawad sa daku nga paagi.”
Ukon “kabubut-on.”
Ukon “Mapamatud-an man.”
Ukon “magahimo ini sing ngalan para.”