Isaias 42:1-25

  • Alagad sang Dios, iya misyon (1-9)

    • ‘Jehova ang akon ngalan’ (8)

  • Bag-ong ambahanon kay Jehova (10-17)

  • Ang Israel bulag kag bungol (18-25)

42  Tan-awa! Ang akon alagad+ nga ginasakdag! Ang akon pinili,+ nga ginakahamut-an ko!*+ Ginbutang ko sa iya ang akon espiritu;+Paluntaron niya ang katarungan sa mga pungsod.+   Indi sia magsinggit ukon magpabaskog sang iya tingog,Kag indi niya pag-ipabati ang iya tingog sa dalan.+   Indi niya pagbalion ang tabun-ak nga nadugmok,Kag indi niya pagpalungon ang pabilo nga nagapiraw.+ Sa katutom paluntaron niya ang katarungan.+   Indi sia magluya ukon makapoy tubtob mapaluntad niya ang katarungan sa duta;+Kag ang mga isla magahulat sang iya kasuguan.*   Amo ini ang ginasiling sang matuod nga Dios nga si Jehova,Ang Manunuga sang langit kag ang naghumlad sini,+Ang nagpahamtang sang duta kag ang naghimo sang tanan sa sini,+Ang naghatag sang ginhawa sa mga tawo+Kag sang espiritu sa mga nagalakat sa sini:+   “Ako si Jehova, nga nagtawag sa imo sa pagkamatarong; Gin-uyatan ko ang imo kamot. Amligan ko ikaw kag ihatag ko ikaw subong katipan sa mga tawo+Kag subong kapawa sa mga pungsod,+   Agod pamuklaton mo ang mga mata sang bulag,+Agod hilwayon mo ang mga bilanggoNga yara sa madulom nga bilangguan.+   Ako si Jehova. Amo ina ang akon ngalan;Indi ko pag-ihatag ang akon himaya sa iban,*Ukon ang akon kadayawan sa tinigib nga mga imahen.+   Tan-awa, natuman na ang mga butang nga gintagna ko sang una;Karon isugid ko ang bag-o nga mga butang. Antes ini mahanabo, isugid ko ini sa inyo.”+ 10  Mag-amba kamo kay Jehova sing bag-o nga ambahanon,+Sing pagdayaw sa iya halin sa pinakamalayo nga bahin sang duta,+Kamo nga ang palangabuhian yara sa dagat kag sa mga tinuga sa sini, Kamo nga mga isla kag kamo nga nagapuyo sa sini.+ 11  Magsinggit ang kamingawan kag ang mga siudad sini,+Ang mga tolda nga ginapuy-an sang Kedar.+ Maghugyaw sa kalipay ang mga pumuluyo sa batuhon nga duog;Magsinggit sila sing mabaskog halin sa putukputukan sang mga bukid. 12  Himayaon nila si JehovaKag ipahayag ang iya kadayawan sa mga isla.+ 13  Magagua si Jehova kaangay sang isa ka gamhanan nga tawo.+ Pukawon niya ang iya kakugi kaangay sang isa ka hangaway.+ Magasinggit sia sing singgit sa inaway;Ipakita niya nga mas gamhanan sia sangsa iya mga kaaway.+ 14  Naghipos ako sa madugay nga tion. Ginpunggan ko ang akon kaugalingon. Magaugayong ako, magahangos, kag magahapohapoKaangay sang babayi nga manugbata. 15  Hapayon ko ang mga bukid kag mga bakulodKag palayaon ko ang tanan nga tanom sa sini. Himuon ko ang mga suba nga mga isla*Kag pamalahon ko ang mga punong sang tabun-ak.+ 16  Tuytuyan ko ang bulag sa dalan nga wala nila mahibaluan+Kag palakton ko sila sa dalan nga wala pa nila maagyan.+ Pasanagon ko ang madulom nga duog+Kag patagon ang kudolkudol nga duta para sa ila.+ Amo ini ang mga butang nga himuon ko para sa ila, kag indi ko sila pagbiyaan.” 17  Malagyo kag mahuy-an gidAng mga nagasalig sa tinigib nga mga imahen,Ang mga nagasiling sa metal nga mga estatwa:* “Kamo ang amon mga dios.”+ 18  Kamo nga mga bungol, magpamati;Kamo nga mga bulag, magtan-aw agod makita ninyo.+ 19  Sin-o ang bulag kaangay sang akon alagad,Kag sin-o ang bungol kaangay sang mensahero nga akon ginpadala? Sin-o ang bulag kaangay sang isa nga ginbayaran,Bulag kaangay sang alagad ni Jehova?+ 20  Nakakita kamo sing madamo nga butang, apang wala kamo magtalupangod. Ginbuksan ninyo ang inyo mga dulunggan, apang wala kamo magpamati.+ 21  Tungod sa iya pagkamatarong,Nalipay si Jehova nga himuon ang kasuguan* nga dungganon kag mahimayaon. 22  Apang ini ang katawhan nga gin-agawan sing pagkabutang kag ginbihag;+Tanan sila nakibon sa mga buho kag nabilanggo sa mga bilangguan.+ Gin-agawan sila sing pagkabutang apang wala sing nagluwas sa ila+Kag ginbihag sila apang wala sing nagsiling: “Ibalik sila!” 23  Sin-o sa inyo ang magapamati sa sini? Sin-o ang magatalupangod kag magatuon para sa palaabuton? 24  Sin-o ang nagtugyan kay Jacob sa mga manug-atiKag kay Israel sa mga manugbihag? Indi bala si Jehova, ang Isa nga batok sa iya nakasala kita? Nga sa Iya dalanon wala sila naglakat,Kag sa Iya kasuguan* wala sila nagtuman?+ 25  Gani ginbubo Niya sa ila ang iya daku nga kasingkal,Ang iya kaakig, kag ang kapintas sang inaway.+ Ginlamon sini ang tanan nga yara sa iya palibot, apang wala sia magtalupangod.+ Nagdabdab ini batok sa iya, apang wala niya ini ginhuptan sa iya tagipusuon.+

Footnote

Ukon “sang akon kalag!”
Ukon “instruksion.”
Ukon “Indi ko pag-ipaambit ang akon himaya sa kay bisan sin-o.”
Ukon “mga baybayon.”
Ukon “hinurma nga mga estatwa.”
Ukon “instruksion.”
Ukon “instruksion.”