Isaias 19:1-25

  • Mensahe batok sa Egipto (1-15)

  • Makilala sang Egipto si Jehova (16-25)

    • Halaran kay Jehova sa Egipto (19)

19  Isa ka mensahe batok sa Egipto:+ Tan-awa! Si Jehova nagasakay sa madasig nga panganod kag nagapadulong sa Egipto. Ang wala sing pulos nga mga dios sang Egipto magakurog sa atubangan niya,+Kag ang tagipusuon sang mga Egiptohanon magakahadlok.   “Paawayon ko ang mga Egiptohanon batok sa mga Egiptohanon,Kag magainaway sila,Ang kada isa batok sa iya utod kag sa iya kaingod,Siudad batok sa siudad, ginharian batok sa ginharian.   Kag ang mga Egiptohanon maligban,Kag gumunon ko ang ila mga plano.+ Magadangop sila sa wala sing pulos nga mga dios,Sa mga babaylan kag sa mga espiritista kag sa mga manugpakot.+   Itugyan ko ang Egipto sa mapintas nga agalon,Kag isa ka mabangis nga hari ang magagahom sa ila,”+ siling sang matuod nga Ginuo, si Jehova sang mga kasuldadusan.   Ang tubig sang dagat magahubas,Kag ang suba magamala kag magakigas.+   Ang mga suba magabaho;Ang dalagku nga mga kanal halin sa Nilo sang Egipto magahubas kag magakigas. Ang mga tabun-ak kag ang matag-as nga mga hilamon madunot.+   Ang mga tanom sa higad kag sa gibwangan sang Suba Nilo,Kag ang mga duta nga ginsab-ugan sang binhi sa pangpang sang Nilo+ magamala.+ Paliron ini sang hangin kag madula.   Ang mga mangingisda magakasubo,Ang tanan nga nagapamunit sa Nilo magakalisod,Kag ang mga nagapamukot magadiutay.   Ang mga manughusay sang lanot+Kag ang mga manughabol sang tela mahuy-an. 10  Ang iya mga manughabol magakalisod;Ang tanan niya nga ginasuhulan nga mga manugpangabudlay magakasubo.* 11  Ang mga prinsipe sang Zoan+ buangbuang. Ang laygay sang pinakamaalam nga mga manuglaygay sang Paraon indi makatarunganon.+ Paano kamo makasiling sa Paraon: “Kaliwat ako sang mga maalamon,Isa ka kaliwat sang dumaan nga mga hari”? 12  Diin na ang imo mga maalamon?+ Kon nakahibalo sila, pasugira sila kon ano ang pamat-od ni Jehova sang mga kasuldadusan tuhoy sa Egipto. 13  Ang mga prinsipe sang Zoan nangin buangbuang;Ang mga prinsipe sang Nop*+ nadaya;Ang Egipto ginpatalang sang mga pangulo sang iya mga tribo. 14  Si Jehova nagbubo sa Egipto sang espiritu sang kagumon;+Kag ginpatalang nila ang Egipto sa tanan niya nga ginahimo,Kaangay sang hubog nga nakadanlog sa iya suka. 15  Kag wala gid sing mahimo ang Egipto,Bisan ang ulo ukon ang ikog, ang tugdo ukon ang tabun-ak.* 16  Sa sina nga adlaw ang mga Egiptohanon mangin kaangay sang mga babayi nga nagakurog bangod sa kahadlok sa nagahana nga kamot nga ginabayaw ni Jehova sang mga kasuldadusan batok sa ila.+ 17  Kag ang duta sang Juda mangin kakugmat sa Egipto. Kon mamitlang ini, makugmat sila bangod sang pamat-od ni Jehova sang mga kasuldadusan batok sa ila.+ 18  Sa sina nga adlaw may lima ka siudad sa Egipto nga magahambal sang lenguahe sang Canaan+ kag magapanumpa nga mangin mainunungon kay Jehova sang mga kasuldadusan. Ang isa ka siudad tawgon nga Ang Siudad sang Kalaglagan. 19  Sa sina nga adlaw may isa ka halaran para kay Jehova sa tunga sang Egipto, kag isa ka haligi para kay Jehova sa dulunan sini. 20  Mangin tanda ini kag panaksi tuhoy kay Jehova sang mga kasuldadusan sa duta sang Egipto; kay magapanawag sila kay Jehova bangod sa mga nagapigos sa ila, kag magapadala sia sa ila sing manluluwas, isa nga halangdon, nga amo ang magaluwas sa ila. 21  Kag si Jehova makilala sang mga Egiptohanon, kag makilala sang mga Egiptohanon si Jehova sa amo nga adlaw, kag magahalad sila kag magadulot sa iya. Magapanaad sila kay Jehova kag tumanon nila ini. 22  Silutan ni Jehova ang Egipto.+ Silutan niya sila kag dayon ayuhon; kag magapanumbalik sila kay Jehova, kag pamatian niya ang ila mga pangabay kag ayuhon sila. 23  Sa sina nga adlaw may daku nga dalan+ halin sa Egipto pakadto sa Asiria. Kag ang mga Asirianhon magakadto sa Egipto, kag ang mga Egiptohanon sa Asiria. Ang Egiptohanon kag mga Asirianhon magkaupod nga magaalagad sa Dios. 24  Sa sina nga adlaw ang Israel magabuylog sa Egipto kag Asiria,+ kag isa sia ka pagpakamaayo sa tunga sang duta, 25  bangod ginpakamaayo sila ni Jehova sang mga kasuldadusan, nga nagasiling: “Ginapakamaayo ko ang Egipto nga akon katawhan, kag ang Asiria nga akon binuhatan, kag ang Israel nga akon palanublion.”+

Footnote

Ukon “magakasubo ang kalag.”
Ukon “Memfis.”
Ukon mahimo, “ang sanga sang palma ukon ang tabun-ak.”