Isaias 1:1-31

  • Amay kag rebelyuso nga anak (1-9)

  • Naugot si Jehova sa hapaw nga pagsimba (10-17)

  • ‘Tadlungon naton’ (18-20)

  • Sion ipasag-uli subong matutom (21-31)

1  Ang palanan-awon nga nakita ni Isaias*+ nga anak ni Amoz nahanungod sa Juda kag sa Jerusalem sang mga adlaw ni Uzias,+ Jotam,+ Ahaz,+ kag Ezequias,+ nga mga hari sang Juda:+   Pamati kamo, langit kag duta,+Kay si Jehova nagsiling: “Nagpadaku ako kag nagsagod sang mga anak,+Apang nagrebelde sila sa akon.+   Ang baka nakakilala sang iya agalon,Kag ang asno nakatultol sang pasungan sang iya agalon;Apang ang Israel wala makakilala sa akon,*+Ang akon katawhan naggawi nga wala sing paghangop.”   Makaluluoy ang makasasala nga pungsod,+Ang katawhan nga madamo sing kasaypanan,Mga malauton nga tawo, malain nga mga anak! Ginbiyaan nila si Jehova;+Gintamay nila ang Balaan sang Israel;Gintalikdan nila sia.   Sa diin ka pa halitan samtang ginadugangan mo ang imo pagrebelde?+ Ang bug-os nga ulo puno sang pilas,Kag ang bug-os nga tagipusuon balatianon.+   Halin sa ulo tubtob sa dapadapa, wala sing bahin nga maayo. Puno ini sing mga pilas, mga lagob, kag mga hubag. Wala ini mabulong* ukon mabugkusan ukon mabanyusan sang lana.+   Ang inyo duta nalaglag. Ang inyo mga siudad nasunog. Sa inyo mismo atubangan ginakaon sang mga dumuluong ang patubas sang inyo uma.+ Daw kamingawan ini nga ginsalakay sang mga kaaway.+   Ang anak nga babayi sang Sion nabilin kaangay sang palasilungan* sa ulubasan,Kaangay sang payag sa talamnan sang mga pipino,Kaangay sang isa ka siudad nga ginlikupan.+   Kon si Jehova sang mga kasuldadusan wala magbilin sa aton sing pila nga nakaluwas,Nangin kaangay kuntani kita sang Sodoma,Kag nangin pareho sang Gomorra.+ 10  Pamatii ang ginsiling ni Jehova, kamo nga mga diktador* sang Sodoma.+ Pamatii ang kasuguan* sang aton Dios, kamo nga katawhan sang Gomorra.+ 11  “Ano bala ang pulos sa akon sang inyo madamo nga halad?”+ siling ni Jehova. “Natak-an na ako sa dulot nga sinunog nga mga karnero nga lalaki+ kag sa tambok sang pinatambok nga mga sapat,+Kag wala ako nalipay sa dugo+ sang torite nga mga baka+ kag mga karnero kag mga kanding.+ 12  Sang mag-atubang kamo sa akon,+Sin-o bala ang nagsugo sini sa inyo,Ining pagtasak sang akon mga luwang?+ 13  Untati na ninyo ang pagdala sing wala sing pulos nga mga dulot nga uyas. Ang inyo incienso makangilil-ad sa akon.+ Nagasaulog kamo sing mga lati,+ adlaw nga inugpahuway,+ kag nagapatawag kamo sang pagtilipon.+ Indi ko maagwanta ang paggamit ninyo sing madyik+ upod sa inyo balaan nga pagtilipon. 14  Ginakaugtan ko* ang inyo lati kag ang iban pa nga kapiestahan. Nangin pabug-at ini sa akon;Ginalapyo na ako sa pag-agwanta sini. 15  Kag kon ibayaw ninyo ang inyo mga kamot sa pagpangamuyo,Magapabulagbulag ako.+ Bisan ano kadamo ang inyo pangamuyo,+Indi ako magpamati;+ Ang inyo mga kamot puno sing dugo.+ 16  Magpanghugas kamo, magpaninlo kamo;+Indi na kamo maghimo sing kalainan sa akon atubangan;Mag-untat kamo sa paghimo sing malain.+ 17  Magtuon sa paghimo sing maayo, pangitaa ang katarungan,+Tadlunga ang manugpigos,Pangapini ang kinamatarong sang wala sing amay nga bata,*Kag pamatii ang balo nga babayi.”+ 18  “Kari kamo, maghambalanay kita kag buligan ko kamo nga tadlungon ang inyo kaangtanan sa akon,” siling ni Jehova.+ “Bisan pa ang inyo mga sala mapula,Papution ini kaangay sang niebe;+Bisan pa kaangay ini sang mapula nga tela,Mangin kaangay ini sang balahibo sang karnero. 19  Kon mamati lang kamo kag magtuman sa akon,Magakaon kamo sang maayo nga patubas sang inyo uma.+ 20  Apang kon magbalibad kamo kag magrebelde, Mapatay kamo sa espada,+Kay si Jehova mismo ang nagsiling sini.” 21  Ang matutom anay nga banwa+ nangin babayi nga makihilawason!+ Sia anay puno sing katarungan;+Ang nagaistar anay sa iya pagkamatarong,+Apang karon mga manugpatay sang tawo.+ 22  Ang imo pilak nangin buay,*+Kag ang imo serbesa* nasimbugan sing tubig. 23  Ang imo mga prinsipe batinggilan kag kaupod sang mga kawatan.+ Tanan sila mahigugmaon sa hamham kag sa regalo.+ Wala nila ginapangapinan ang kinamatarong sang wala sing amay,*Kag wala nila ginasapak ang reklamo sang balo nga babayi.+ 24  Gani ang matuod nga Ginuo, si Jehova sang mga kasuldadusan,Ang Gamhanan nga Dios sang Israel, nagasiling:“Dulaon ko ang akon mga kasumpong,Kag timalusan ko ang akon mga kaaway.+ 25  Silutan ko ikaw,Kuhaon ko ang tanan mo nga buay,Kag ang tanan mo nga higko.+ 26  Hatagan ko ikaw liwat sing mga hukom subong sang unaKag sang mga manuglaygay subong sang ginsuguran.+ Dayon tawgon ka nga Siudad sang Pagkamatarong, Matutom nga Banwa.+ 27  Ang Sion tubson paagi sa katarungan,+Kag ang iya katawhan nga nagbalik, paagi sa pagkamatarong. 28  Ang mga rebelde kag mga makasasala laglagon sing dungan,+Kag ang mga nagbiya kay Jehova pamatyon.+ 29  Kay ikahuya nila ang mabakod nga mga kahoy nga imo ginhandum,+Kag mahuy-an ka bangod sang mga hardin* nga imo ginpili.+ 30  Kay mangin kaangay ka sang daku nga kahoy nga nagakalaya ang dahon,+Kag kaangay sang hardin nga wala sing tubig. 31  Ang mabaskog nga tawo mangin kaangay sang isa ka nahot sang lanot,*Kag ang iya binuhatan kaangay sang igrab;Magasagrab sila sing dungan,Kag wala gid sing magapalong sa ila.”

Footnote

Buot silingon, “Pagluwas ni Jehova.”
Ukon “sa agalon sini.”
Sa literal, “mapisga.”
Ukon “payagpayag.”
Ukon “manuggahom.”
Ukon “instruksion.”
Ukon “sang akon kalag.”
Ukon “sang ilo.”
Ang Hebreo nga tinaga nagapatuhoy sa higko nga halin sa ginatunaw nga bulawan ukon pilak.
Ukon “serbesa halin sa trigo.”
Ukon “sang mga ilo.”
Mahimo nga mga kahoy kag mga hardin nga may kaangtanan sa pagsimba sa mga diosdios.
Madali masunog nga higot.