Isaias 33:1-24

  • Paghukom sa matarong (1-24)

    • Si Jehova Hukom, Manughatag sing Kasuguan, kag Hari (22)

    • Wala sing magasiling: “Nagamasakit ako” (24)

33  Makaluluoy ikaw nga nagapanglaglag, nga wala pa makaagi nga ginlaglag;+Ikaw nga nagapangluib, nga wala pa makaagi nga ginluiban! Kon makatapos ka na sa pagpanglaglag, ikaw man laglagon.+ Kon makatapos ka na sa pagpangluib, ikaw man luiban.   O Jehova, kaluy-i kami.+ Nagasalig kami sa imo. Kada aga sakdaga kami sang imo butkon,*+Kay ikaw ang amon kaluwasan sa tion sang kalisdanan.+   Nagapalagyo ang mga tawo bangod sang imo nagalanog nga tingog. Nagaalaplaag ang mga pungsod bangod sang imo pagtindog.+   Atihon kamo sang mga tawo kaangay sang pagdagsa sang mga apan;Magadagsa sa sini ang mga tawo kaangay sang panong sang mga apan.   Si Jehova pakataason,Kay nagapuyo sia sa kahitaasan. Pun-on niya sing katarungan kag pagkamatarong ang Sion.   Sia ang kalig-unan sang imo mga tion;Ang kabuganaan sang kaluwasan,+ kaalam, ihibalo, kag kahadlok kay Jehova,+—Amo ini ang iya bahandi.   Tan-awa! Ang ila mga baganihan nagahibi sa dalan;Ang mga mensahero sang paghidait magahilibion sing tuman.   Ang malapad nga mga dalan nangin mamingaw;Wala na sing nagaagi sa mga banas. Ginlapas niya* ang katipan;Ginsikway niya ang mga siudad;Wala na sing kabilinggan sa iya ang tawo.+   Naglalaw* kag nagkigas ang duta. Nahuy-an ang Lebanon;+ nagkaladunot ini. Ang Saron nangin kaangay sang desyerto,Kag nagkalataktak ang mga dahon sang Basan kag Carmel.+ 10  “Karon magatindog ako,” siling ni Jehova,“Karon pakataason ko ang akon kaugalingon;+Karon bayawon ko ang akon kaugalingon. 11  Magapanamkon kamo sing laya nga hilamon kag magabun-ag kamo sing dagami. Ang inyo espiritu magalamon sa inyo subong sang kalayo.+ 12  Kag ang mga tawo mangin kaangay sang nasunog nga apog. Subong sang tunukon nga mga tanom nga ginpang-utod, sunugon sila.+ 13  Kamo nga yara sa malayo, pamatii ninyo ang himuon ko! Kag kamo nga yara sa malapit, kilalaha ninyo ang akon gahom! 14  Nagkahadlok ang mga makasasala sa Sion;+Nagkurog ang mga apostata: ‘Sin-o sa aton ang makapuyo sa nagapanglamon nga kalayo?+ Sin-o sa aton ang makapuyo sa nagadabadaba nga kalayo?’ 15  Ang isa nga nagalakat sa pagkamatarong,+Nga nagahambal sing matuod,+Nga nagasikway sa ginansia nga halin sa pagpangdaya,Nga ang kamot wala nagabaton sing hamham,+Nga nagatabon sang iya dulunggan agod indi makabati sing buko sa pagpatulo sing dugo,Kag nagapiyong sang iya mata agod indi makakita sang malain 16  —Magapuyo sia sa mataas nga bukid;Ang iya malig-on nga dalangpan* yara sa batuhon nga pamakod,Hatagan sia sing tinapay,Kag indi sia mawad-an sing tubig.”+ 17  Makita mo ang isa ka hari sa iya pagkahalangdon;Makita nila ang malayo nga duta. 18  Sa imo tagipusuon madumduman* mo ang makahaladlok nga butang: “Diin na ang sekretaryo? Diin na ang nagatimbang sang buhis?+ Diin na ang nagaisip sang mga torre?” 19  Indi mo na makita ang bugalon nga mga tawo,Nga ang lenguahe mabudlay* hangpon,Nga ang pinitla nga hambal indi mo mahangpan.+ 20  Tan-awa ang Sion, ang siudad sang aton mga kapiestahan!+ Makita mo ang Jerusalem nga isa ka malinong nga puluy-an,Isa ka tolda nga indi masaylo.+ Indi gid magabot ang mga palpal sini,Kag indi gid mabugto ang mga lubid sini. 21  Apang sa sina nga duog ang Halangdon nga si Jehova,Magaamlig sa aton kaangay sang mga suba kag malapad nga mga kanal sang tubig,Nga wala sing mga sakayan sang kaawayKag dalagku nga barko nga makaagi sa sini. 22  Kay si Jehova ang aton Hukom,+Si Jehova ang aton Manughatag sing Kasuguan,+Si Jehova ang aton Hari;+Sia ang Isa nga magaluwas sa aton.+ 23  Magahalog ang mga banting sang mga kaaway;Indi mapabakod ang palo ukon mahumlad ang layag. Sa sina nga tion bahinbahinon ang madamo nga inagaw;Bisan ang piang makakuha sing madamo nga inagaw.+ 24  Kag wala sing pumuluyo* nga magasiling: “Nagamasakit ako.”+ Ang katawhan nga nagapuyo sa duta napatawad na sa ila sala.+

Footnote

Ukon “kusog.”
Nagapatuhoy sa kaaway.
Ukon mahimo, “Nagmala.”
Ukon “malig-on nga kahitaasan.”
Ukon “mapamalandungan.”
Sa literal, “madalom.”
Ukon “nagaistar.”