Isaias 24:1-23

  • Duta himuon nga kamingawan (1-23)

    • Si Jehova Hari sa Sion (23)

24  Tan-awa! Ginakuha ni Jehova ang tanan nga tawo sa duta kag ginahimo ini nga kamingawan.+ Ginaguba niya ini*+ kag ginapaalaplaag ang mga pumuluyo sini.+   Pareho ang madangatan sang tanan: Ang katawhan kag ang saserdote,Ang alagad kag ang iya agalon,Ang alagad nga babayi kag ang iya agalon nga babayi,Ang manugbakal kag ang manugbaligya,Ang nagapahulam kag ang nagapanghulam,Ang nagautang kag ang nagapautang.+   Wala sing mabilin nga tawo sa duta;Kuhaon ang tanan nga pagkabutang sa sini,+Kay si Jehova ang nagsiling sini.   Ang duta naglalaw;*+ kag nangin mamingaw. Ang mabungahon nga duta nangin kigas kag nangin mamingaw. Ang mga dungganon sang duta nagluya.   Ang duta ginhigkuan sang mga pumuluyo sini,+Kay ginlapas nila ang mga kasuguan,+Ginbag-o nila ang mga pagsulundan,+Kag wala nila gintuman ang dayon* nga katipan.+   Amo kon ngaa ginsumpa ang duta,+Kag nakasala ang mga pumuluyo sini. Amo kon ngaa nagdiutay ang pumuluyo sang duta,Kag pila na lang ka tawo ang nabilin sa sini.+   Naglalaw* ang bag-o nga alak, nalaya ang puno sang ubas,+Kag nagbakho ang tanan nga masinadyahon sing tagipusuon.+   Nag-untat ang masadya nga tunog sang mga tamburin;Nag-untat ang gahod sang mga nagakinasadya;Nag-untat ang masadya nga tunog sang arpa.+   Wala sing ambahanon samtang nagainom sila sing alak,Kag nangin mapait ang makahulubog nga ilimnon sa mga nagainom sini. 10  Naguba ang ginbiyaan nga banwa;+Ginsirhan ang tagsa ka balay agod wala sing makasulod. 11  Nagasininggit ang mga tawo sa mga dalan bangod kulang ang alak. Nag-untat ang tanan nga pagkinalipay;Nadula ang pagkinasadya sang duta.+ 12  Ang siudad nangin kagulub-an;Ang gawang sini naguba sing bug-os.+ 13  Kay amo ini ang matabo sa akon katawhan sa tunga sang mga katawhan: Mangin kaangay sila sang ginparaspas nga kahoy sang olibo,+Kaangay sang salaghawon nga ubas sa tapos ini mapamupuan.+ 14  Magasinggit sila sing mabaskog,Magasinggit sila sing malipayon. Halin sa dagat* ipahayag nila ang pagkahalangdon ni Jehova.+ 15  Amo nga himayaon nila si Jehova sa rehiyon sang kapawa;*+Himayaon nila ang ngalan ni Jehova nga Dios sang Israel sa mga isla sang dagat.+ 16  Nakabati kami sang mga ambahanon halin sa pinakamalayo nga bahin sang duta: “Himaya* para sa Matarong nga Dios!”+ Apang nagsiling ako: “Nagniwang ako, nagniwang ako! Makaluluoy ako! Ang mga maluib nagapangluib;Ang mga maluib nagapangluib.”+ 17  Ang kahadlok kag buho kag siod nagahulat sa imo, ikaw nga pumuluyo sang duta.+ 18  Ang bisan sin-o nga nagapalagyo sa makahaladlok nga tunog mahulog sa buho,Kag ang bisan sin-o nga makagua sa buho madakpan sa siod.+ Kay buksan ang mga gawang sang tubig sa langit,Kag magauyog ang mga sadsaran sang duta. 19  Nagbuka ang duta;Nagtay-ug ang duta;Nag-uyog sing mabaskog ang duta.+ 20  Nagadulingduling ang duta kaangay sang tawo nga hubog,Kag nagahabughabog ini kaangay sang payag nga ginahuyop sang hangin. Nabug-atan ini tungod sang sala sini,+Kag matumba ini kag indi na makabangon liwat. 21  Sa sina nga adlaw hukman ni Jehova ang kasuldadusan sa kalangitanKag ang mga hari sa duta. 22  Kag tipunon silaKaangay sang pagtipon sa mga bilanggo sa buho,Kag bilangguon sila;Pagligad sang madamo nga adlaw talupangdon sila. 23  Ang ugsad nga bulan magasalasala,Kag ang nagasilak nga adlaw mahuy-an,+Kay si Jehova sang mga kasuldadusan nangin mahimayaon nga Hari+ sa Bukid Sion+ kag sa Jerusalem,Sa atubangan sang mga gulang sang iya katawhan.*+

Footnote

Ukon “Ginalungi niya ang nawong sini.”
Ukon mahimo, “nagmala.”
Ukon “dumaan.”
Ukon mahimo, “Nagmala.”
Ukon “katundan.”
Ukon “sa sidlangan.”
Ukon “Dekorasyon.”
Sa literal, “Sa atubangan sang iya mga gulang.”