Isaias 63:1-19

  • Timalusan ni Jehova ang mga pungsod (1-6)

  • Gugma ni Jehova sadto (7-14)

  • Pangamuyo sang paghinulsol (15-19)

63  Sin-o ining nagaabot halin sa Edom,+Halin sa Bozra+ nga may masiri* nga panapton,Nga nagapanapot sing dungganon,Nga nagamartsa nga may daku nga gahom? “Ako ini, ang nagahambal sing pagkamatarong,Nga bugana sa gahom sa pagluwas.”   Ngaa pula ang imo panapton,Kag ngaa kaangay ini sang panapton sang nagalinas sa linasan sang ubas?+   “Ginlinas ko sing isahanon ang linasan sang ubas. Wala ako sing kaupod. Ginlinas ko ini tungod sa akon kaakig,Kag gintasak ini tungod sa akon kasingkal.+ Ang ila nagatamsak nga dugo nag-agsik sa akon panapton,Kag namantsahan ini.   Kay gintalana ko na ang adlaw sang pagtimalos,+Kag nag-abot na ang tuig para sa akon mga ginbakal liwat.   Nagtan-aw ako, apang wala sing nagbulig sa akon;Natingala ako nga wala sing nagtanyag sing bulig. Gani ang akon butkon naghatag sa akon sing kaluwasan,*+Kag ang akon kasingkal amo ang nagbulig sa akon.   Sa akon kaakig gintasak ko ang mga tawo,Ginhubog ko sila sang akon kasingkal+Kag ginbubo ko ang ila dugo sa duta.”   Sambiton ko ang mga buhat sang mainunungon nga gugma ni Jehova,Ang dalayawon nga mga binuhatan ni Jehova,Bangod sang tanan nga ginhimo ni Jehova sa aton,+Ang madamo nga maayong butang nga ginhimo niya sa panimalay sang Israel,Suno sa iya kaluoy kag sa iya bugana nga mainunungon nga gugma.   Kay nagsiling sia: “Matuod gid nga sila akon katawhan, mga anak nga mainunungon.”+ Gani sia nangin Manluluwas nila.+   Sa tanan nila nga pag-antos, nag-antos man sia.+ Kag ginluwas sila sang iya personal nga mensahero.*+ Tungod sa iya gugma kag kaluoy ginbakal niya sila liwat,+Kag ginhakwat niya sila kag ginkugos sa tanan nga tion sang una.+ 10  Apang nagrebelde sila+ kag ginpasubo ang iya balaan nga espiritu.+ Gani nangin kaaway nila sia,+Kag nagpakig-away sia batok sa ila.+ 11  Kag nadumduman nila ang mga tion sang una,Ang mga adlaw ni Moises nga iya alagad: “Diin na ang nagpatabok sa ila sa dagat+ kaupod ang mga manugbantay sang iya panong?+ Diin na ang naghatag sa iya sang Iya balaan nga espiritu,+ 12  Diin na ang nag-uyat sang tuo nga kamot ni Moises paagi sa Iya mahimayaon nga butkon,+Ang nagpihak sang tubig sa atubangan nila+Agod maghimo sang wala sing katapusan nga ngalan para sa iya kaugalingon,+ 13  Ang nagpalakat sa ila sa nagaalimbukad nga tubig,*Agod indi sila masandad,Kaangay sang kabayo sa kamingawan?* 14  Subong nga ang sapat nagadulhog sa nalupyakan agod magpahuway,Ginpapahuway man sila sang espiritu ni Jehova.”+ Amo ini ang paagi nga gintuytuyan mo ang imo katawhan,Agod maghimo ka sing halangdon* nga ngalan para sa imo kaugalingon.+ 15  Magtan-aw ka halin sa langit kag magtulok kaHalin sa imo mataas nga puluy-an sang pagkabalaan kag pagkamahimayaon.* Diin na ang imo kakugi kag ang imo gahom,Ang imo napukaw nga pagkamainawaon*+ kag ang imo kaluoy?+ Gindingot mo ini sa amon. 16  Kay ikaw ang amon Amay;+Bisan pa wala kami makilala ni AbrahamKag ni Israel,Ikaw ang amon Amay, O Jehova. Ikaw ang amon Manunubos halin sang una.+ 17  O Jehova, ngaa gintugutan* mo nga magtalang kami gikan sa imo mga dalanon? Ngaa gintugutan* mo nga magtig-a ang amon tagipusuon agod indi magkahadlok sa imo?+ Magbalik ka tungod sa imo mga alagad,Ang mga tribo nga imo palanublion.+ 18  Ginpanag-iyahan sang imo balaan nga katawhan ang duta sa malip-ot nga tion. Gintasak sang amon mga kaaway ang imo santuaryo.+ 19  Sa malawig nga tion nangin kaangay kami sang mga tawo nga wala mo gingamhan,Subong sang mga tawo nga wala gid gintawag sa imo ngalan.

Footnote

Ukon mahimo, “masiri nga pula.”
Ukon “kadalag-an.”
Ukon “sang anghel sang iya presensia.”
Ukon “sa madalom nga tubig.”
Ukon “wayang?”
Ukon “matahom.”
Sa literal, “Ang paglabugay sang imo mga kasudlan.”
Ukon “katahom.”
Ukon “ginpahanabo.”
Sa literal, “ginhimo.”