Isaias 54:1-17

  • Magadamo ang anak sang baw-as nga Sion (1-17)

    • Si Jehova, bana sang Sion (5)

    • Anak sang Sion pagatudluan (13)

    • Mapaslawan mga hinganiban (17)

54  “Magsinggit ka sa kalipay, ikaw nga baw-as nga babayi nga wala makapanganak!+ Magkasadya ka kag magkalipay kag magsinggit sing mabaskog,+ ikaw nga wala makaagi sang kasakit sa pagpanganak,+Kay ang mga anak sang babayi nga biniyaan mas madamo paSangsa mga anak sang babayi nga may bana,”*+ siling ni Jehova.   “Pasangkara pa ang imo tolda.+ Palapara ang tolda sang imo daku nga tabernakulo. Indi ini paglatiri, palabaa ang mga banting sang imo tolda,Kag pabakura ang mga palpal sini.+   Kay pasangkaron mo ang imo mga dulunan sa wala kag sa tuo. Ang imo kaliwatan magapanag-iya sang mga pungsod,Kag magapuyo sila sa nahapay nga mga siudad.+   Indi ka magkahadlok,+ kay indi ka mahuy-an;+ Kag indi ka mahuya, kay indi ka malugaw-an. Kay malimtan mo ang imo kahuy-anan sang pamatan-on ka pa,Kag indi mo na madumduman ang imo pagkabalo.”   “Kay ang imo Daku nga Manunuga+ amo ang imo bana,*+Si Jehova sang mga kasuldadusan ang iya ngalan,Kag ang Balaan sang Israel amo ang imo Manunubos.+ Tawgon sia nga Dios sang bug-os nga duta.+   Kay gintawag ka ni Jehova subong sang biniyaan nga asawa nga nagapangasubo sing tuman,*+Kaangay sang babayi nga ginpangasawa sang bataon pa kag dayon ginsikway,” siling sang imo Dios.   “Ginbiyaan ko ikaw sing makadali,Apang bangod sa akon daku nga kaluoy kuhaon ko ikaw liwat.+   Bangod sa akon daku nga kaakig ginlipdan ko sing makadali ang akon nawong sa imo,+Apang tungod sa akon wala sing katubtuban nga mainunungon nga gugma kaluy-an ko ikaw,”+ siling ni Jehova nga imo Manunubos.+   “Para sa akon, daw kaangay ini sang panahon ni Noe.+ Subong nga nanaad ako nga indi na paglapawan sang tubig ang bug-os nga duta kaangay sang panahon ni Noe,+ Gani nagapanumpa ako nga indi na ako magkaakig sing tuman ukon magsabdong sa imo.+ 10  Kay ang kabukiran madulaKag ang kabakuluran matay-ug,Apang ang akon mainunungon nga gugma sa imo indi madula,+Kag ang akon katipan sang paghidait sa imo indi matay-ug,”+ siling ni Jehova nga nagakaluoy sa imo.+ 11  “O babayi nga nagaantos,+ nga daw ginbatibati sang unos kag wala sing nagalugpay,+Gamiton ko ang mabakod nga palitada sa pagpahamtang sang imo mga bato,Kag ang mga sapiro sa pagtukod sang imo pundasyon.+ 12  Gamiton ko ang mga rubi sa pagtukod sang imo mga pamakod,Ang nagainggat nga mga bato* sa pagtukod sang imo mga gawang,Kag ang matahom nga mga bato sa tanan mo nga dulunan. 13  Kag ang tanan mo nga anak pagatudluan ni Jehova,+Kag mangin bugana ang ila paghidait.+ 14  Mapasad ka sing malig-on sa pagkamatarong.+ Wala sing magapigos sa imo,+Wala ka sing kahadlukan,Kay indi ini mahanabo sa imo.+ 15  Kon may magsalakay gid man,Indi ako ang nagsugo sini. Malutos ang bisan sin-o nga nagapakig-away sa imo.”+ 16  “Tan-awa! Ako mismo ang nagtuga sa sampaton nga manug-obra sang hinganiban,Nga nagahuyop sa kalayo sang baga,Kag nagahimo sing hinganiban. Ako man ang nagtuga sa tawo nga nagapanglaglag agod manglaglag.+ 17  Wala sing ginhimo nga hinganiban nga magmadinalag-on batok sa imo,+Kag sa tion sang paghukom pakamalauton mo ang mga nagasumbong sa imo. Amo ini ang palanublion sang mga alagad ni Jehova,Kag ang ila pagkamatarong halin sa akon,” siling ni Jehova.+

Footnote

Ukon “agalon.”
Ukon “agalon.”
Sa literal, “nga nasakitan ang espiritu.”
Ukon “nagadabdab nga mga bato.”