Isaias 53:1-12

  • Pag-antos, kamatayon, kag lubong sang alagad ni Jehova (1-12)

    • Gintamay kag ginlikawan (3)

    • Nagpas-an balatian kag kasakit (4)

    • ‘Daw karnero sa ilihawan’ (7)

    • Gindala ang sala sang madamo (12)

53  Sin-o ang nagtuo sa butang nga nabatian halin sa amon?*+ Kag kay sin-o ginpakita+ ang butkon ni Jehova?+   Magagua sia kaangay sang gamay nga sanga+ sa atubangan niya,* kag kaangay sang gamot sa kigas nga duta. Indi dungganon ukon halangdon ang iya dagway;+Kag indi sia mangin kalahamut-an sa aton panulok.*   Gintamay sia kag ginlikawan sang mga tawo,+Mahibaluan* niya ang kasakit kag balatian. Gintalikdan namon sia agod indi namon makita ang iya nawong.* Gintamay sia, kag ginkabig namon nga wala sing kabilinggan.+   Gindala niya ang amon mga balatian,+Kag ginpas-an niya ang amon mga kasakit.+ Apang ginkabig namon sia nga ginsilutan, ginpintasan, kag ginpaantos sang Dios.   Apang ginbuno sia+ tungod sa amon mga sala;+Ginpaantos sia sing tuman tungod sa amon mga kasal-anan.+ Ginsilutan sia agod may paghidait kami,+Kag bangod sa iya mga pilas nag-ayo kami.+   Nag-alaplaag kami kaangay sang mga karnero,+Ang kada isa sa iya kaugalingon nga dalanon,Kag ginpapas-an ni Jehova sa iya ang tanan namon nga sala.+   Ginpigos gid sia,+ kag gintugutan niya nga paantuson sia,+Apang indi sia maghambal. Daw karnero sia nga gindala sa ilihawan,+Kaangay sang karnero nga babayi nga nangin apa sa atubangan sang iya mga manug-alot,*Kag indi sia magtikab sang iya baba.+   Ginpigos sia kag gindala nga wala mahatagan sing hustisya;Kag sin-o ang magatalupangod sang mga detalye sang iya kaliwatan?* Kay ginpatay sia;+Bangod sa sala sang akon katawhan ginbunal* sia.+   Kag ginlubong sia* kaupod sang mga malauton,+Kag sang mga manggaranon,+Bisan pa wala sia sing ginhimo nga malain,*Kag wala sia nagpanglimbong.+ 10  Apang kabubut-on ni Jehova* nga paantuson sia, kag gintugutan niya sia nga mag-antos. Kon ihatag mo ang iya kabuhi* subong dulot tungod sa kasal-anan,+Makita niya ang iya kaliwatan,* palawigon niya ang iya mga adlaw,+Kag paagi sa iya matuman ang ginakahamut-an* ni Jehova.+ 11  Bangod sa iya pag-antos,* malipay sia sa iya makita. Paagi sa iya ihibalo, tuytuyan sang akon matarong nga alagad+Ang madamo nga tawo padulong sa pagkamatarong,+Kag pas-anon niya ang ila mga sala.+ 12  Bangod sina hatagan ko sia sing bahin upod sa madamo,Kag bahinbahinon niya ang inagaw upod sa mga gamhanan,Bangod ginhatag niya ang iya kabuhi* tubtob sa kamatayon+ Kag ginkabig sia nga isa ka makasasala;+Gindala niya ang sala sang madamo nga tawo,+Kag nangin manugpatunga sia para sa mga makasasala.+

Footnote

Ukon mahimo, “sa amon nabatian?”
Ang “niya” mahimo nagapatuhoy sa nagatan-aw ukon sa Dios.
Ukon “Kag wala sing pinasahi sa iya hitsura nga handumon naton sia.”
Ukon mahimo, “Kaangay sia sang isa nga ginatalikdan sang katawhan.”
Ukon “Mahangpan.”
Ang “pag-alot” nagapatuhoy sa suop nga paggunting sang balahibo sang karnero.
Ukon “iya paagi sang pagkabuhi?”
Ukon “ginpatay.”
Ukon “Kag may isa nga magahatag sa iya sing lulubngan.”
Ukon “kasingki.”
Ukon “kabubut-on; ginakalipay.”
Sa literal, “binhi.”
Ukon “kalag.”
Ukon “Apang nalipay si Jehova.”
Ukon “sa kagamo sang iya kalag.”
Ukon “kalag.”