Isaias 15:1-9

  • Mensahe batok sa Moab (1-9)

15  Isa ka mensahe batok sa Moab:+ Bangod ginlaglag ini sa isa ka gab-i,Ang Ar+ sang Moab ginpahipos. Bangod ginlaglag ini sa isa ka gab-i,Ang Kir+ sang Moab ginpahipos.   Nagtaklad sia sa Balay* kag sa Dibon,+Sa mataas nga mga duog, agod maghibi. Naghaya ang Moab tungod sa Nebo+ kag tungod sa Medeba.+ Ang tanan nga ulo ginkalbo,+ ang tagsa ka bungot gin-utdan.+   Sa mga dalanon nagpanapot sila sing sako. Naghaya sila tanan sa ila mga atop kag mga plasa;Nagpanaug sila nga nagahibi.+   Naghilibion sing mabaskog ang Hesbon kag Eleale;+Nabatian ang ila tingog tubtob sa Jahaz.+ Amo kon ngaa ang mga tawo sa Moab nga may hinganiban nagasininggit. Nagakurog sia.*   Ang akon tagipusuon nagahibi tungod sa Moab. Ang mga nagpalagyo halin sa Moab nakalab-ot tubtob sa Zoar+ kag sa Eglat-selisiya.+ Nagahilibion sila nga nagataklad sa Luhit;Samtang nagapakadto sa Horonaim nagahilibion sila bangod sang kalaglagan.+   Kay ang katubigan sang Nimrim nagmala;Ang berde nga hilamon nalaya,Ang hilamon napatay kag wala na sing nabilin nga berde.   Amo nga gindala nila ang ila nabilin nga mga pagkabutang kag manggad;Nagtabok sila sa nalupyakan* sang mga kahoy nga alamo.   Ang ila paghilibion nagalanog sa bug-os nga teritoryo sang Moab.+ Ang ila paghaya mabatian tubtob sa Eglaim;Ang ila paghaya mabatian tubtob sa Beer-elim.   Bangod ang katubigan sang Dimon napuno sing dugo,Kag may gintigana pa ako sa Dimon: Leon nga magasalakay sa mga nagapalagyo nga mga MoabnonKag sa mga nabilin sa duta.+

Footnote

Ukon “Templo.”
Ukon “ang iya kalag.”
Tan-awa ang Glossary.