Isaias 40:1-31

 • Lugpay sa katawhan sang Dios (1-11)

  • Tingog sa kamingawan (3-5)

 • Pagkagamhanan ni Jehova (12-31)

  • Pungsod daw tulo sang tubig (15)

  • Nagapuyo ang Dios sa ibabaw sang “matipulon nga duta” (22)

  • Mga bituon may ngalan (26)

  • Dios wala gid ginakapoy (28)

  • Magabaskog ang nagalaum kay Jehova (29-31)

40  “Lugpayi, lugpayi ninyo ang akon katawhan,” siling sang inyo Dios.+   “Magpakighambal kamo sa tagipusuon sang* Jerusalem,Kag sugiri sia nga ang tion sang iya pag-antos natapos na,Nga ang iya kasaypanan napatawad na.+ Nabaton niya ang bug-os* nga silot halin kay Jehova tungod sa tanan niya nga sala.”+   May nagasinggit sa kamingawan: “Hawani* ninyo ang dalan ni Jehova!+ Maghimo kamo sing matadlong kag malapad nga dalan+ sa desyerto para sa aton Dios.+   Ang tanan nga nalupyakan tampukan,Kag ang tanan nga bukid kag bakulod tapanon. Ang kudolkudol nga dalan patagon,Kag ang bulubakulod tapanon.+   Ang himaya ni Jehova ipahayag,+Kag makita ini sang tanan nga tawo,*+ Kay si Jehova mismo ang nagsiling sini.”   Pamatii! May nagasiling: “Magsinggit ka!” Ang isa namangkot: “Ano ang akon isinggit?” “Ang tanan nga tawo* daw berde nga hilamon. Ang tanan nila nga mainunungon nga gugma daw bulak sa latagon.+   Ang berde nga hilamon nagakalaya,Ang bulak nagakalayong,+Bangod ginahuypan ini sang ginhawa* ni Jehova.+ Sa pagkamatuod ang tawo daw berde nga hilamon.   Ang berde nga hilamon nagakalaya, Ang bulak nagakalayong, Apang ang pulong sang aton Dios nagapadayon sa wala sing katubtuban.”+   Ikaw nga babayi nga nagadala sing maayong balita para sa Sion,+ Magtaklad ka sa mataas nga bukid. Ikaw nga babayi nga nagadala sing maayong balita para sa Jerusalem, Baskuga ang imo tingog. Baskuga ini, indi ka mahadlok. Isiling sa mga siudad sang Juda: “Yari ang inyo Dios.”+ 10  Tan-awa! Ang Soberanong Ginuong Jehova magakari nga may gahom, Kag ang iya butkon magagahom para sa iya.+ Tan-awa! Ang iya padya yara sa iya, Kag ang suhol nga ginabayad niya yara sa iya atubangan.+ 11  Kaangay sang manugbantay sang karnero atipanon* niya ang iya panong.+ Paagi sa iya butkon tipunon niya ang mga kordero, Kag dalhon niya sila sa iya dughan. Tuytuyan niya sing mapinalanggaon ang mga karnero nga nagapatiti.+ 12  Sin-o bala ang nakasukob sang tubig sa dagat paagi sa iya kamot+ Kag nakatakus sang langit paagi sa dangaw sang iya kamot?* Sin-o bala ang nakasulod sang yab-ok sang duta sa sulukban?+ Ukon nakatimbang sang kabukiran Kag kabakuluran sa timbangan? 13  Sin-o bala ang nakatakus* sang espiritu ni Jehova, Kag sin-o bala ang makatudlo sa iya subong iya manuglaygay?+ 14  Sin-o bala ang ginpamangkot niya agod makahangop sia, Ukon ang nagtudlo sa iya sang banas sang katarungan, Ukon ang naghatag sa iya sing ihibalo, Ukon ang nagpakita sa iya sang dalan sang matuod nga paghangop?+ 15  Tan-awa! Ang mga pungsod daw isa ka tulo sang tubig sa balde; Kag para sa iya daw manipis sila nga yab-ok sa timbangan.+ Tan-awa! Ginahakwat niya ang mga isla nga daw subong lamang sang mapino nga yab-ok. 16  Bisan ang mga kahoy sang Lebanon kulang pa agod huptan nga nagadabdab ang kalayo,*Kag ang ilahas nga mga sapat sini kulang pa agod ihalad subong dulot nga sinunog. 17  Ang tanan nga pungsod daw wala nagaluntad sa atubangan niya;+Ginakabig niya sila nga wala sing pulos kag wala sing kabilinggan.+ 18  Kay sin-o ninyo ipaanggid ang Dios?+ Sa ano ninyo sia ipaangay?+ 19  Ang panday naghimo sang diosdios,*Ginkulapan ini sang platero sing bulawan,+Kag ginhimuan niya ini sing pilak nga kadena. 20  Nagpili sia sing kahoy nga iamot,+Isa ka kahoy nga wala ginabukbok,Nagpangita sia sing maayo nga pandaySa paghimo sing tinigib nga imahen nga indi matumba.+ 21  Wala bala kamo makahibalo? Wala bala kamo makabati? Wala bala masugid ini sa inyo halin sa ginsuguran? Wala bala kamo makahangop halin sang ginhimo ang duta?+ 22  May Isa nga nagapuyo sa ibabaw sang matipulon nga* duta,+Nga ang mga pumuluyo sini daw mga tibakla. Ginahumlad niya ang kalangitan kaangay sang manipis nga kurtina,Kag ginaladlad ini kaangay sang tolda agod puy-an.+ 23  Ginapaubos niya ang mataas nga mga opisyalKag ginahimo niya ang mga hukom* sang duta nga wala sing pulos. 24  Bag-o pa lang sila natanom,Bag-o pa lang sila nasab-ug, Bag-o pa lang sila nakapanggamot sa duta,Kag ginahuyop sila kag nagakalaya,Kag daw dagami nga ginapalid sang hangin.+ 25  “Kay sin-o ninyo ako ipaangay agod mangin tupong ako sa iya?” siling sang Balaan nga Dios. 26  “Magtangla kamo sa langit kag tan-awa. Sin-o ang nagtuga sini nga mga butang?+ Sia nga nagasugo sa ila hangaway suno sa ila kadamuon;Tanan sila ginatawag niya sa ila ngalan.+ Bangod sang iya daku nga kusog kag makahalawhaw nga gahom,+Wala sing isa sa ila ang nakulang. 27  Ngaa nagasiling ka, Jacob, kag nagahambal ka, Israel,‘Ang akon dalanon natago kay Jehova,Kag wala ako mahatagan sang Dios sing katarungan’?+ 28  Wala ka bala makahibalo? Wala ka bala makabati? Si Jehova, nga Manunuga sang pinakamalayo nga mga bahin sang duta, isa ka Dios sa wala sing katubtuban.+ Wala gid sia ginakapoy ukon ginalapyo.+ Indi gid matungkad ang iya paghangop.+ 29  Ginahatagan niya sing kusog ang ginakapoyKag sing kabaskog ang mga kulang sing kusog.*+ 30  Ang mga bata nga lalaki kapuyon kag lapyuon,Kag ang mga pamatan-on nga lalaki masandad kag matumba, 31  Apang ang mga nagalaum kay Jehova maulian sing kusog. Magalupad sila nga daw may mga pakpak sang agila.+ Magadalagan sila kag indi paglapyuon;Magalakat sila kag indi pagkapuyon.”+

Footnote

Ukon “Maghambal kamo sing makalulugpay sa.”
Ukon “ang doble.”
Ukon “Ihanda.”
Sa literal, “unod.”
Sa literal, “unod.”
Ukon “espiritu.”
Ukon “bantayan.”
Ang distansia sang kamalagku kag kamalingking kon ginahumlad ang kamot. Tan-awa ang Apendise B14.
Ukon mahimo, “nakahangop.”
Ukon “indi makaaman sang bastante nga inuggatong.”
Ukon “sang hinurma nga estatwa.”
Ukon “sang bilog sang.”
Ukon “manuggahom.”
Ukon “sing dinamiko nga enerhiya.”