Isaias 49:1-26

  • Hilikuton sang alagad ni Jehova (1-12)

    • Kapawa sa mga pungsod ((6)

  • Lugpay para sa Israel (13-26)

49  Pamatii ninyo ako, kamo nga mga isla,Kag magtalupangod kamo, kamo nga mga pungsod sa malayo.+ Gintawag ako ni Jehova antes pa ako mabun-ag.*+ Ginsambit na niya ang akon ngalan sang yara pa ako sa taguangkan.   Ginhimo niya ang akon baba kaangay sang matalom nga espada;Gintago niya ako sa landong sang iya kamot.+ Ginhimo niya ako nga matalom nga baslay;Gintago niya ako sa iya suludlan sang pana.   Nagsiling sia sa akon: “Ikaw akon alagad, O Israel,+Paagi sa imo ipakita ko ang akon himaya.”+   Apang nagsiling ako: “Nagpangabudlay ako sa wala sing pulos. Gin-ubos ko ang akon kusog sa wala sing kapuslanan. Apang si Jehova ang magahukom sa akon,*Kag ang akon Dios ang magapadya* sa akon.”+   Kag karon si Jehova nga naghimo sa akon sa taguangkan subong iya alagad,Nagsiling nga ibalik ko sa iya si Jacob,Agod matipon sa iya si Israel.+ Mangin kalahamut-an ako kay Jehova,Kag ang akon Dios mangin akon kusog.   Kag nagsiling sia: “Indi diutay lang nga butang nga ikaw akon alagadAgod ipasag-uli ang mga tribo ni JacobKag agod ibalik ang gin-amligan nga mga Israelinhon. Ginhatag ko man ikaw subong kapawa sa mga pungsod,+Agod ang akon pagluwas makalab-ot sa pinakamalayo nga bahin sang duta.”+  Si Jehova, ang Manunubos sang Israel kag ang Balaan nga Dios sang Israel,+ nagasiling sa ginatamay*+ sang mga tawo, sa ginakangil-aran sang pungsod, sa alagad sang mga manuggahom: “Makita sang mga hari kag magatindog sila,Kag ang mga prinsipe magadukoBangod kay Jehova, ang masaligan nga Dios,+Ang Balaan sang Israel, nga nagpili sa imo.”+   Amo ini ang ginasiling ni Jehova: “Ginsabat ko ikaw sa tion nga ginpakita ko ang akon kahamuot,*+Kag sa isa ka adlaw sang kaluwasan ginbuligan ko ikaw;+Gin-amligan ko ikaw agod ihatag ka subong katipan sa mga tawo,+Agod ipasag-uli ang duta,Agod ihatag liwat sa akon katawhan ang ila palanublion,+   Agod isiling sa mga bilanggo, ‘Maggua kamo!’+ Kag sa mga yara sa kadulom,+ ‘Magpakita kamo!’ Magakaon sila sa higad sang dalan,Kag ang mahawan nga alagyan* mangin ila halalban. 10  Indi sila paggutumon, ukon pag-uhawon,+Ukon mapaso sang nagatagiti nga init sang adlaw.+ Kay tuytuyan sila sang nagakaluoy sa ila,+Kag dalhon niya sila sa mga tuburan sang tubig.+ 11  Himuon ko nga dalan ang tanan ko nga kabukiran,Kag pataason ko ang akon malapad nga mga dalan.+ 12  Tan-awa! Magaabot sila halin sa malayo,+Kag tan-awa! halin sila sa aminhan kag sa katundan,Kag halin sila sa duta sang Sinim.”+ 13  Maghugyaw kamo sa kalipay, mga langit, kag magkasadya ka, duta.+ Magsinggit sa kalipay ang kabukiran.+ Kay ginlugpayan ni Jehova ang iya katawhan,+Kag ginkaluy-an ang iya katawhan nga nalisdan.+ 14  Apang padayon nga nagasiling ang Sion: “Ginbiyaan ako ni Jehova,+ kag ginkalimtan ako ni Jehova.”+ 15  Malimtan bala sang iloy ang iya nagatiti pa nga lapsagKag indi bala sia maluoy sa iya anak? Bisan pa ining mga babayi malipat, indi gid ako malipat sa imo.+ 16  Tan-awa! Gintigib ko ang imo ngalan sa akon mga palad. Yara pirme sa akon atubangan ang imo mga pader. 17  Nagdalidali sa pagbalik ang imo mga anak. Ang mga nagrumpag kag nagguba sa imo magahalin na sa imo. 18  Magtulok ka kag magtan-aw sa palibot. Nagatipon na sila tanan.+ Nagapakadto sila sa imo. “Subong nga buhi ako,” siling ni Jehova,“Tanan sila isuksok mo subong sang pangpatahom,Kag iwagkus mo sila kaangay sang ginahimo sang nobya. 19  Bisan pa guba kag nahapay ang imo duog kag mamingaw ini,+Karon mangin tuman ini ka gutok agod puy-an,+Kag malayo na+ ang mga naglaglag sa imo.+ 20  Mabatian mo ang imo mga anak nga natawo sa tapos mapatay ang imo mga kabataan nga magasiling,‘Gutok na ini nga duog sa akon. Pasangkara ini agod may mapuy-an ako.’+ 21  Kag magasiling ka sa imo tagipusuon,‘Sin-o ang amay sining mga kabataan nga ginhatag sa akon,Kay nagkalamatay ang akon kabataan kag baog ako,Gintapok kag ginbilanggo? Sin-o ang nagpadaku sa ila?+ Tan-awa! Ako lang ang nabilin,+Gani diin sila naghalin?’”+ 22  Amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: “Tan-awa! Ibayaw ko ang akon kamot sa mga pungsod,Kag ibayaw ko ang akon palatandaan* bilang sinyales sa mga katawhan.+ Ibutang nila sa ila mga butkon* ang imo mga anak nga lalakiKag pas-anon nila ang imo mga anak nga babayi.+ 23  Ang mga hari mangin imo manug-atipan,+Kag ang ila mga prinsesa mangin imo yaya. Magaduko sila sa imo,+Kag dilapan nila ang yab-ok sa imo tiil,+Kag makilala mo nga ako amo si Jehova;Ang mga nagalaum sa akon indi mahuy-an.”+ 24  Makuha pa bala ang mga nabihag na sang makusog nga tawo,Ukon makapalagyo pa bala ang mga bihag sang mapiguson nga tawo? 25  Apang amo ini ang ginasiling ni Jehova: “Kuhaon bisan ang mga bihag sang makusog nga tawo,+Kag makapalagyo bisan ang mga ginbihag sang mapiguson nga tawo.+ Pamatukan ko ang mga nagapamatok sa imo,+Kag luwason ko ang imo mga anak. 26  Pakaunon ko sang ila unod ang mga nagapigos sa imo,Kag mahubog sila sa ila dugo kaangay sang nakainom sing matam-is nga alak. Kag makilala sang tanan nga tawo* nga ako amo si Jehova,+Ang imo Manluluwas+ kag Manunubos,+Ang Gamhanan nga Dios ni Jacob.”+

Footnote

Sa literal, “halin sa taguangkan.”
Ukon “hatagan ako ni Jehova sang katarungan.”
Ukon “magasuhol.”
Ukon “ginatamay nga kalag.”
Ukon “maayo nga kabubut-on.”
Ukon mahimo, “ang mahawan nga bakulod.”
Ukon “hayahay.”
Sa literal, “dughan.”
Sa literal, “tanan nga unod.”