Isaias 43:1-28

  • Katawhan gintipon liwat ni Jehova (1-7)

  • Mga dios sa hukmanan (8-13)

    • ‘Kamo akon mga saksi’ (10, 12)

  • Ginbuy-an halin sa Babilonia (14-21)

  • ‘Kasuhan naton ang kada isa’ (22-28)

43  Karon amo ini ang ginasiling ni Jehova,Nga imo Manunuga, O Jacob, ang Isa nga naghimo sa imo, O Israel:+ “Indi ka mahadlok, kay ginluwas ko ikaw gikan sa pagkatapok.+ Gintawag ko ikaw sa imo ngalan. Ikaw akon.   Kon magtabok ka sa katubigan, magaupod ako sa imo,+Kag kon mag-agi ka sa mga suba, indi ka malumos.+ Kon maglakat ka sa kalayo, indi ka mapaso,Ukon masunog sa dabdab.   Kay ako si Jehova nga imo Dios,Ang Balaan sang Israel nga imo Manluluwas. Ginhatag ko ang Egipto subong gawad para sa imo,Ang Etiopia kag Seba subong kabaylo mo.   Kay nangin hamili ka sa akon,+Ginpadunggan ka, kag ginhigugma ko ikaw.+ Gani ihatag ko ang mga tawo kabaylo moKag ang mga pungsod sa baylo sang imo kabuhi.*   Indi ka mahadlok, kay kaupod mo ako.+ Halin sa sidlangan, dalhon ko ang imo kaliwat* Kag halin sa katundan, tipunon ko kamo.+   Magasiling ako sa aminhan, ‘Ibalik sila!’+ Kag sa bagatnan, ‘Indi sila pagpunggi. Ibalik ang akon mga anak nga lalaki, kag mga anak nga babayi halin sa pinakamalayo nga bahin sang duta,+   Ang tanan nga ginatawag sa akon ngalan+Kag ang tanan nga gintuga ko para sa akon himaya,Ang akon ginporma kag ginhimo.’+   Paguaa ang katawhan nga bulag bisan pa may mga mata sila,Kag ang mga bungol bisan pa may mga dulunggan sila.+   Magtipon ang mga pungsod sa isa ka duog,Kag magtingob ang katawhan.+ Sin-o sa ila ang makasugid sini? Ukon mapabati bala nila sa aton ang nahauna nga mga butang?*+ Padalha sila sang ila mga saksi agod pamatud-an nga husto sila, Ukon pabation sila agod makasiling sila, ‘Ini ang kamatuoran!’”+ 10  “Kamo ang akon mga saksi,”+ siling ni Jehova,“Ang akon alagad nga ginpili ko,+Agod makilala ninyo ako kag magtuo kamo sa akon*Kag mahangpan ninyo nga ako amo gihapon.+ Wala sing iban nga Dios nga nauna sa akon,Kag nagsunod sa akon.+ 11  Ako amo si Jehova,+ kag luwas sa akon wala na sing manluluwas.”+ 12  “Ako ang nagluwas sa inyo subong sang ginsiling ko nga himuon ko kag ginpahibalo ko iniSang tion nga wala sing iban nga dios sa tunga ninyo.+ Gani kamo ang akon mga saksi,” siling ni Jehova, “kag ako ang matuod nga Dios.+ 13  Ako man ang Isa nga amo gihapon;+Kag wala sing makaagaw sang yara sa akon kamot.+ Kon magpanghikot ako, sin-o ang makapugong sa akon?”+ 14  Amo ini ang ginasiling ni Jehova, ang inyo Manunubos,+ ang Balaan sang Israel:+ “Tungod sa inyo ipadala ko sila sa Babilonia kag gub-on ko ang mga pintal sang gawang,+Kag magatangis ang mga Caldeanhon sa ila mga barko bangod sa kabudlayan.+ 15  Ako si Jehova, ang inyo Balaan,+ ang Manunuga sang Israel,+ ang inyo Hari.”+ 16  Amo ini ang ginasiling ni Jehova,Ang naghimo sing dalan sa tunga sang dagatKag sing alagyan bisan sa nagaalimbukad nga dagat,+ 17  Ang Isa nga nagapagua sang kangga sa inaway kag sang kabayo,+Sang mga kasuldadusan kag sang maisog nga mga hangaway: “Magahigda sila kag indi sila magbangon.+ Mapatay sila, mapalong sila kaangay sang pabilo.” 18  “Indi ninyo pagdumduma ang nauna nga mga butang,Kag kalimti ninyo ang nagligad. 19  Tan-awa! Nagahimo ako sing bag-o nga butang;+Bisan karon nagakahanabo ini. Wala bala ninyo makita ini? Magahimo ako sing alagyan sa kamingawan+Kag sing mga suba sa desyerto.+ 20  Padunggan ako sang ilahas nga mga sapat sang latagon,Sang mga ido nga talunon* kag sang mga ostrits,Kay ginbutangan ko sing tubig ang kamingawan,Kag sing mga suba ang desyerto,+Agod makainom ang akon katawhan, ang akon pinili,+ 21  Ang katawhan nga akon ginhimo para sa akon kaugalingon,Agod ipahayag nila ang akon kadayawan.+ 22  Apang wala ka magpanawag sa akon, O Jacob,+Bangod natak-an ka na sa akon, O Israel.+ 23  Wala mo ako gindalhan sang karnero subong imo mga dulot nga sinunogUkon ginhimaya paagi sa imo mga halad. Wala ko ikaw ginpilit nga maghatag sa akon sing dulot,Ukon ginpalapyo ka paagi sa pagpaaso sing olibano.+ 24  Wala mo ako ginbaklan sing mahamot nga kania,*Kag wala mo ako ginbusog sang tambok sang imo mga halad.+ Sa baylo, ginpabug-atan mo ako sang imo mga salaKag ginpalapyo sang imo mga kasaypanan.+ 25  Ako ang nagpanas sang imo mga sala*+ tungod sa akon ngalan,+Kag indi ko pagdumdumon ang imo mga sala.+ 26  Pahanumduma ako; ipasaka naton ang aton kaso batok sa isa kag isa;Ipabutyag ang imo bahin agod pamatud-an nga husto ka. 27  Ang imo nahauna nga amay nakasala,Kag ang imo mga humalambal* nagrebelde sa akon.+ 28  Gani pasipalahan ko ang mga prinsipe sang balaan nga duog,Kag itugyan ko si Jacob sa kalaglaganKag si Israel sa mga pasipala.+

Footnote

Ukon “kalag.”
Sa literal, “binhi.”
Mahimo nagapatuhoy sa nahauna nga mga butang nga magaabot sa palaabuton.
Ukon “magsalig kamo sa akon.”
Sa Ingles, jackal.
Mahamot nga tanom nga indi mapat-od kon ano nga sahi.
Ukon “imo rebelyuso nga mga buhat.”
Mahimo nagapatuhoy sa mga manunudlo sang Kasuguan.