Isaias 9:1-21

  • Daku nga kasanag sa Galilea (1-7)

    • “Prinsipe sang Paghidait” (6, 7)

  • Dios batok sa Israel (8-21)

9  Apang ang kadulom indi mangin kaangay sang una sang gintamay kag ginpabudlayan ang duta sang Zebulon kag Neptali.+ Apang sa ulihi padunggan Niya ang dalan sa higad sang dagat sa rehiyon sang Jordan, sa Galilea sang mga pungsod.   Ang mga tawo nga nagalakat sa kadulomNakakita sang daku nga kasanag. Ang mga nagapuyo sa duta sang madulom nga landong,Naiwagan sang kapawa.+   Ginpadamo mo ang mga tawo sa pungsod;Ginpasadya mo gid ini. Nagakasadya sila sa imo atubanganKaangay sang kinasadya kon tig-alani,Kag kon nagabahinbahin sang inagaw.   Kay balion mo ang gota sang ila lulan,Ang bilugon sa ila abaga, ang sungkod sang nagapilit sa ila sa pagpangabudlay,Kaangay sang pagkalutos sang Midian.+   Ang mga botas sang nagamartsa nga nagapatay-ug sang dutaKag ang ila kunop nga nabulit sang dugoMangin inuggatong sa kalayo.   Kay isa ka bata ang natawo sa aton,+Isa ka anak nga lalaki ang ginhatag sa aton;Kag ibutang sa iya abaga ang paggahom.*+ Ang iya ngalan tawgon nga Maalam nga Manuglaygay,+ Gamhanan nga Dios,+ Dayon nga Amay, Prinsipe sang Paghidait.   Ang iya paggahom* magalapnagKag ang paghidait mangin wala sing katapusan,+Sa trono ni David+ kag sa iya ginharianAgod palig-unon+ kag sakdagon iniPaagi sa katarungan+ kag pagkamatarong,+Halin subong tubtob sa wala sing katubtuban. Pat-uron sang kakugi ni Jehova sang mga kasuldadusan nga matuman ini.   May mensahe nga ginpadala si Jehova batok kay Jacob,Kag naglab-ot ini sa Israel.+   Kag mahibaluan ini sang tanan nga katawhan—Ang Efraim kag ang mga pumuluyo sang Samaria—Nga sa ila pagkamatinaastaason kag pagkabugalon nagsiling: 10  “Marumpag ang mga balay nga tisa,Apang matukod kami sang mga balay nga bato.+ Maguba ang mga balay nga human sa kahoy nga sikomoro,Apang islan namon ini sang mga balay nga human sa kahoy nga sedro.” 11  Tugutan ni Jehova ang mga kaaway ni Rezin nga magmadinalag-on batok sa iyaKag sugyuton niya ang mga kaaway sang Israel, 12  Ang Siria sa sidlangan kag ang mga Filistinhon sa katundan,*+Sila ang magahalunhon sang Israel.+ Bisan pa sini tanan, wala madula ang iya kaakig,Kundi nagauntay gihapon ang iya kamot batok sa ila.+ 13  Kay ang katawhan wala magbalik sa Iya nga nagsilot sa ila;Wala nila ginpangita si Jehova sang mga kasuldadusan.+ 14  Sa isa lang ka adlaw, utdon ni Jehova sa IsraelAng ulo kag ikog, ang tugdo kag tabun-ak.*+ 15  Ang gulang kag ang pinakatalahuron amo ang ulo,Kag ang manalagna nga nagatudlo sing kabutigan amo ang ikog.+ 16  Ang mga nagatuytoy sa sini nga katawhan nagapatalang sa ila,Kag ang mga ginatuytuyan nagasalasala. 17  Amo kon ngaa si Jehova indi magkasadya sa ila mga pamatan-on nga lalaki,Kag indi sia maluoy sa ila wala sing amay nga kabataan* kag mga balo nga babayi; Bangod sila tanan mga apostata kag mga malauton+Kag sila tanan nagahambal sing kabuangan. Bisan pa sini tanan, wala madula ang iya kaakig,Kundi nagauntay gihapon ang iya kamot batok sa ila.+ 18  Kay ang kalautan nagadabdab kaangay sang kalayo, Nga nagalamon sa tunukon nga mga tanom kag mga hilamon. Magasunog ini sa kasiutan sang kagulangan,Kag magatimbuok ini kaangay sang nagatub-ok nga aso. 19  Bangod sang kaakig ni Jehova sang mga kasuldadusanAng duta masunog,Kag ang katawhan mangin kaangay sang inuggatong sa kalayo. Wala sing bisan sin-o nga maluoy sa iya utod. 20  Ang isa magakihad sa tuoApang gutom gihapon sia;Kag ang isa pa magakaon sa walaApang indi mabusog. Ang kada isa magakaon sang unod sang iya butkon, 21  Ang Manases magakaon sang Efraim,Kag ang Efraim magakaon sang Manases. Magaupdanay sila batok sa Juda.+ Bisan pa sini tanan, wala madula ang iya kaakig,Kundi nagauntay gihapon ang iya kamot batok sa ila.+

Footnote

Ukon “gobierno; paggahom sang prinsipe.”
Ukon “Ang iya gobierno; Ang paggahom sang prinsipe.”
Sa literal, “sa likuran.”
Ukon mahimo, “ang sanga sang palma kag tabun-ak.”
Ukon “ila mga ilo.”