Isaias 51:1-23

  • Ang Sion napasag-uli kaangay sang hardin sang Eden (1-8)

  • Manunuga naglugpay sa Sion (9-16)

  • Kopa sang kasingkal ni Jehova (17-23)

51  “Magpamati kamo sa akon, kamo nga nagatinguha sa paghimo sang pagkamatarong,Kamo nga nagapangita kay Jehova. Magtulok kamo sa igang nga ginkuhaan sa inyoKag sa buho nga ginkalihan sa inyo.   Magtulok kamo kay Abraham nga inyo amayKag kay Sara+ nga nagbun-ag sa inyo.* Kay isa lang sia sang gintawag ko sia,+Kag ginpakamaayo ko sia kag ginpadamo.+   Kay lugpayan ni Jehova ang Sion.+ Ipasag-uli niya ang iya nahapay nga mga duog,+Kag himuon niya ang iya kamingawan nga kaangay sang Eden+Kag ang iya desyerto nga kapatagan kaangay sang hardin ni Jehova.+ Magahugyaw sia kag magakalipay,Magapasalamat kag magaamba.+   Talupangda ninyo ako, katawhan ko,Kag pamatii ninyo ako, pungsod ko.+ Kay magahatag ako sing kasuguan,+Kag ang katarungan ibutang ko subong kapawa sa mga katawhan.+   Ang akon pagkamatarong malapit na,+Subong man ang akon pagluwas,+Kag gamiton ko ang akon gahom sa paghukom sa mga tawo.+ Ang mga isla magalaum sa akon,+Kag hulaton nila ang akon pagahimuon paagi sa akon gahom.*   Magtangla kamo sa kalangitan,Kag tan-awa man ninyo ang duta. Kay ang mga langit madula kaangay sang aso;Ang duta magadaan kaangay sang panapton,Kag ang mga pumuluyo sini mapatay kaangay sang hamlok. Apang ang akon pagluwas magapadayon sa wala sing katubtuban,+Kag ang akon pagkamatarong indi mapaslawan.*+   Magpamati kamo sa akon, kamo nga nakahibalo sang pagkamatarong,Ang katawhan nga yara sa ila tagipusuon ang akon kasuguan.*+ Indi kamo magkahadlok sa pagpakahuya sang mga tawo,Kag indi kamo magkahadlok bangod sa ila pagtamay.   Kay ut-uton sila sang sapatsapat kaangay sang panapton;Ang sapatsapat nga nagapang-ut-ot* magaut-ot sa ila kaangay sang de-lana nga tela.+ Apang ang akon pagkamatarong magapadayon sa wala sing katubtuban,Kag ang akon pagluwas sa tanan nga kaliwatan.”+   Magbugtaw ka, kag panapti ang imo kaugalingon sang kusog,O butkon ni Jehova!+ Magbugtaw ka subong sang ginhimo mo sadto, subong sang nagligad nga mga kaliwatan. Indi bala ikaw ang nagdugmok kay Rahab?*+ Indi bala ikaw ang nagtuhog sang daku nga sapat sa dagat?+ 10  Indi bala ikaw ang nagpamala sang dagat, sang katubigan sang malapad nga kadadalman?+ Indi bala ikaw ang naghimo sang kadadalman sang dagat nga alagyan agod makatabok ang mga ginbakal liwat?+ 11  Ang mga gintubos ni Jehova magabalik sa Sion.+ Magasinggit sila sing malipayon,+Kag ang wala sing katapusan nga kasadya mangin korona nila.*+ Magahugyaw sila kag magakalipay,Kag indi na sila magkalisod ukon magpangasubo.+ 12  “Ako mismo ang nagalugpay sa imo.+ Ngaa mahadlok ka sa tawo nga nagakapatay+Kag sa tawo nga nagakalaya kaangay sang hilamon? 13  Ngaa ginkalimtan mo si Jehova nga imo Manunuga,+Nga naghumlad sang kalangitan+ kag nagpasad sang sadsaran sang duta? Kag kada adlaw nahadlok ka sa kaakig sang nagapigos* sa imo,Nga daw subong bala nga handa sia sa paglaglag sa imo. Diin na karon ang kaakig sang nagapigos sa imo? 14  Ang nagakuko bangod sa kadena buy-an sa indi madugay,+Indi sia mapatay kag magkadto sa buho,Ukon makulangan sing pagkaon. 15  Apang ako si Jehova nga imo Dios,Nga nagalabugay sang dagat kag nagapadaguhob sang mga balod sini.+ Si Jehova sang mga kasuldadusan amo ang akon ngalan.+ 16  Ibutang ko ang akon pulong sa imo baba,Kag lipdan ko ikaw sang landong sang akon mga kamot,+Agod mapahamtang ko ang langit kag mapasad ko ang sadsaran sang duta+Kag magsiling sa Sion, ‘Ikaw akon katawhan.’+ 17  Magbugtaw ka kag magbangon, O Jerusalem,+Ikaw nga nahubog sa kopa sang kasingkal ni Jehova. Gin-inom mo ang kopa sang alak;Gin-ubos mo ini amo nga nagdulingduling ka.+ 18  Wala sing bisan isa sa mga anak niya nga nagatuytoy sa iya,Kag wala sing bisan isa sa mga anak niya nga ginpadaku ang nagauyat sa iya kamot. 19  Mahanabo sa imo ining duha ka butang. Sin-o ang magaunong sa imo? Kalaglagan kag kagulub-an, gutom kag espada!+ Sin-o ang magalugpay sa imo?+ 20  Ang imo mga anak nalipong.+ Nagahamyang sila sa pamusod sang mga dalanDaw kaangay sila sang ilahas nga karnero sa lambat. Napuno sila sang kasingkal ni Jehova, ang pagsabdong sang imo Dios.” 21  Gani, palihug pamatii ini,O babayi nga nalisdan kag hubog, apang indi sa alak. 22  Amo ini ang ginasiling sang imo Ginuo, si Jehova nga imo Dios nga nagapangapin sa iya katawhan: “Kuhaon ko sa imo ang kopa nga nagapadulingduling sa imo,+Ang kopa sang alak, ang akon kopa sang kasingkal;Indi ka na magainom sini liwat.+ 23  Ihatag ko ini sa mga nagpaantos sa imo,+Nga nagsiling sa imo,* ‘Maghapa ka agod makaagi kami sa imo!’ Agod ang imo likod mangin kaangay sang duta,Kaangay sang dalan nga ila pagaagyan.”

Footnote

Ukon “nagbun-ag sa inyo nga may kasakit sa pagpanganak.”
Ukon “butkon.”
Ukon “indi mabungkag.”
Ukon “instruksion.”
Ukon mahimo, “Ang ulod.”
Tan-awa ang Glossary.
Sa literal, “mangin yara sa ila ulo.”
Ukon “nagaipit.”
Ukon “sa imo kalag.”