Isaias 11:1-16

  • Paggahom sang sanga ni Jesse (1-10)

    • Lobo kag karnero magkaupod (6)

    • Duta mapuno sang ihibalo (9)

  • Nagkalabilin napasag-uli (11-16)

11  May gamay nga sanga+ nga magatubo sa tuod ni Jesse,+Kag may salingsing+ halin sa iya mga gamot nga magapamunga.   Magakunsad sa iya ang espiritu ni Jehova,+Ang espiritu sang kaalam+ kag paghangop,Ang espiritu sa paglaygay kag pagkagamhanan,+Ang espiritu sang ihibalo kag ang kahadlok kay Jehova.   Magakalipay sia sa pagkahadlok kay Jehova.+ Indi sia maghukom suno lang sa makita niya,Ukon magsabdong suno lang sa mabatian niya.+   Magahukom sia sing matarong* sa mga kubos,Kag sa pagkamatarong magasabdong sia para sa kaayuhan sang mga mahagop sa duta. Bunalon niya ang duta paagi sa bilugon sang iya baba+Kag paagi sa espiritu* sang iya mga bibig patyon niya ang mga malauton.+   Ang katarungan mangin paha sa iya hawakKag ang katutom mangin paha sa iya balikawang.+   Ang lobo magaluko kaupod sang karnero,+Kag ang tinday nga kanding magaluko man kaupod sang leopardo,Kag magaupdanay ang tinday nga baka kag ang leon* kag ang pinatambok nga sapat;*+Kag tuytuyan sila sang isa ka bata.   Ang baka kag ang oso magahalab nga magkaupod,Kag ang ila mga tinday magaluko nga magkaupod. Ang leon magahalab sing dagami kaangay sang baka.+   Ang nagasuso nga bata magahampang malapit sa buho sang kobra,Kag ang nalutas na nga bata magagulo sang iya kamot sa buho sang dalitan nga man-ug.   Indi sila manghalit+Ukon mangguba sa bug-os ko nga balaan nga bukid,+Bangod ang duta mapuno sang ihibalo tuhoy kay JehovaKaangay sang tubig nga nagahil-ob sa dagat.+ 10  Sa sina nga adlaw ang gamot ni Jesse+ magatindog subong palatandaan* para sa katawhan.+ Magapangayo sing panuytoy ang mga pungsod sa iya,*+Kag ang iya puluy-an mangin mahimayaon. 11  Sa sina nga adlaw idaho ni Jehova ang iya kamot sa ikaduha nga tion agod tipunon ang nagkalabilin niya nga katawhan sa Asiria,+ Egipto,+ Patros,+ Cus,+ Elam,+ Sinar,* Hamat, kag sa mga isla sa dagat.+ 12  Magabayaw sia sing palatandaan* para sa mga pungsod kag tipunon niya ang mga naglinapta sang Israel,+ kag tipunon niya ang mga nag-alaplaag sang Juda halin sa apat ka pamusod sang duta.+ 13  Ang kahisa sang Efraim madula,+Kag ang mga nagadumot sa Juda papason. Ang Efraim indi magkahisa sa Juda,Kag ang Juda indi magdumot sa Efraim.+ 14  Salakayon nila ang banglid* sang mga Filistinhon sa katundan;Magkaupod nga agawon nila ang mga pagkabutang sang mga katawhan sa Sidlangan. Untayon nila ang ila kamot batok* sa Edom+ kag sa Moab,+Kag ang mga Ammonhon mangin sakop nila.+ 15  Tungaon* ni Jehova ang dagat sang Egipto,+Kag paumulan niya ang Suba.*+ Paagi sa iya makapalaso nga ginhawa* bunalon niya ang pito ka sanga sini,Kag patabukon niya ang katawhan nga nagasuksok sang ila mga sandalyas. 16  Kag may malapad nga dalan+ pagua sa Asiria para sa iya katawhan nga nagkalabilin,+Subong sang adlaw nga naggua ang mga Israelinhon sa Egipto.

Footnote

Ukon “patas.”
Ukon “ginhawa.”
Ukon “ang may bungaybungay nga bataon nga leon.”
Ukon mahimo, “Kag magakaon nga magkaupod ang tinday nga baka kag ang leon.”
Ukon “Pangitaon sia sang mga pungsod.”
Ukon “hayahay.”
Ang Babilonia.
Ukon “hayahay.”
Sa literal, “abaga.”
Ukon “Gamiton nila ang ila gahom.”
Ukon mahimo, “Pamalhon.”
Eufrates.
Ukon “espiritu.”