Isaias 8:1-22

  • Pagsalakay sang Asiria (1-8)

    • Si Maher-salal-has-baz (1-4)

  • Indi mahadlok, Dios upod namon! (9-17)

  • Si Isaias kag ang iya kabataan mga tanda (18)

  • Sa kasuguan, indi sa demonyo (19-22)

8  Nagsiling si Jehova sa akon: “Magkuha ka sang malapad nga tapitapi nga kahoy+ kag sulati ini paagi sa ordinaryo nga inugsulat,* ‘Maher-salal-has-baz.’*  Kag palig-unon ko ini paagi sa sulat* sang matutom nga mga testigo nga sanday Urias+ nga saserdote kag Zacarias nga anak ni Jeberquias.”  Dayon naghulid* ako sa manalagna nga babayi,* kag nagbusong sia kag nagbun-ag sang isa ka anak nga lalaki.+ Dayon nagsiling si Jehova sa akon: “Hingalani sia nga Maher-salal-has-baz,  kay antes makahibalo ang bata sa pagsiling, ‘Tatay!’ kag ‘Nanay!’ dalhon ang mga pagkabutang sang Damasco kag ang inagaw nga mga pagkabutang sang Samaria sa atubangan sang hari sang Asiria.”+  Nagsiling pa gid si Jehova sa akon:   “Bangod nga ginsikway sining katawhan ang tubig sang Siloe*+ nga nagailig sing mahinay,Kag naghugyaw sila tungod kay Rezin kag sa anak ni Remalias,+   Dalhon ni Jehova batok sa ilaAng makusog kag madamo nga tubig sang Suba,*Ang hari sang Asiria+ kag ang tanan niya nga kusog. Mangin kaangay sia sa bahaKag magaawas sia sa iya mga pangpang   Kag magalab-ot sia sa Juda. Magabaha sia kag magalambas tubtob sa liog;+Ang iya nahumlad nga mga pakpak magalikop sa imo duta,O Emmanuel!”*+   Manghalit kamo, apang kamo ang madugmok. Magpamati kamo, tanan kamo nga yara sa malayo nga mga bahin sang duta! Maghanda kamo sa inaway,* apang kamo ang madugmok!+ Maghanda kamo sa inaway, apang kamo ang madugmok! 10  Magpahito kamo, apang mapaslawan kamo! Maghambal kamo sang luyag ninyo, apang indi kamo magmadinalag-on,Kay ang Dios kaupod namon!*+ 11  Sang naghambal si Jehova sa akon, ang iya makusog nga gahom nag-abot sa akon, kag ginsugo niya ako nga indi pagsundon ang ginahimo sang katawhan. Amo ini ang iya ginsiling: 12  “Indi ka maghimbon sa mga tawo kon magsiling sila nga ‘Maghimbon kita!’ Indi pagkahadluki ang ginakahadlukan nila;Indi ini pagkurugi. 13  Si Jehova sang mga kasuldadusan—sia ang Isa nga dapat ninyo tamdon nga balaan,+Sia ang Isa nga dapat ninyo kahadlukan,Kag sia ang Isa nga dapat ninyo kurugan.”+ 14  Mangin kaangay sia sang santuaryo,Apang mangin kaangay man sia sang bato nga nagapasandadKag sang igang nga nagapadasma+Sa panimalay sang Israel,Kaangay sang tugalbong kag siodSa mga pumuluyo sang Jerusalem. 15  Kag madamo sa ila ang masandad kag madasma kag mabalian;Masiod sila kag madakpan. 16  Lukuta ang nasulat nga kalig-unan;*Butangi sing selyo ang kasuguan* sang akon mga sumulunod! 17  Padayon ako nga magahulat* kay Jehova,+ nga nagatago sang iya nawong sa panimalay ni Jacob,+ kag magasalig ako sa iya. 18  Ako kag ang kabataan nga ginhatag ni Jehova sa akon+ mangin tanda+ kag milagro sa Israel halin kay Jehova sang mga kasuldadusan, nga nagaistar sa Bukid Sion. 19  Kag kon magsiling sila sa inyo: “Magpamangkot kamo sa mga espiritista ukon sa mga manugpakot nga nagakutibkutib kag nagahutikhutik,” himuon bala ninyo ina? Indi bala nga sa ila Dios lang dapat mamangkot ang tawo? Dapat bala pamangkuton ang mga patay para sa mga buhi?+ 20  Indi gid! Sa baylo, dapat nila usisaon ang kasuguan kag ang nasulat nga kalig-unan!* Kon indi suno sa sini nga pulong ang ila ginahambal, wala sila sing kapawa.*+ 21  Kag ang tawo magaagi sa duta nga nalisdan kag gutom;+ kag bangod gutom sia kag akig, magatangla sia kag pakamalauton niya ang iya hari kag ang iya Dios. 22  Dayon magatulok sia sa duta kag ang makita lamang niya amo ang kalisod kag kadulom, kabudlayan kag tuman nga kadulom nga wala sing kasanag.

Footnote

Mahimo nagakahulugan, “Nagadalidali sa Inagaw, Nagakadto Gilayon sa Inati.”
Sa literal, “sa inugsulat sang mamalatyon nga tawo.”
Ukon “pagsaksi; pagpamatuod.”
Sa literal, “nagpalapit.”
Ang asawa ni Isaias.
Ang Siloe alagyan sang tubig.
Eufrates.
Tan-awa ang Isa 7:14.
Ukon “Magpangwagkus kamo.”
Ang Hebreo sang “ang Dios kaupod namon” amo ang Emmanuel. Tan-awa ang Isa 7:14; 8:8.
Ukon “ang pamatuod.”
Ukon “instruksion.”
Ukon “Magahulat ako sing malangkagon.”
Ukon “ang pamatuod.”
Sa literal, “pamanagbanag.”