Isaias 59:1-21

  • Sala nagpahilayo sa ila sa Dios (1-8)

  • Pagtu-ad sang mga sala (9-15a)

  • Nagpatunga sa mahinulsulon (15b-21)

59  Tan-awa! Ang kamot ni Jehova indi malip-ot nga indi makaluwas,+Ukon ang iya dulunggan bungol* nga indi makabati.+   Indi, kundi ang inyo mga kasaypanan amo ang nagapain sa inyo sa inyo Dios.+ Bangod sang inyo mga sala ginlipdan niya ang iya nawong sa inyo,Kag wala sia magpamati sa inyo.+   Kay ang inyo mga palad nabulit sang dugo+Kag ang inyo mga tudlo sang kasaypanan. Ang inyo mga bibig nagahambal sing kabutigan,+ kag ang inyo dila nagahambal sing pagkadimatarong.   Wala sing nagapanawag sa pagpangapin sa pagkamatarong,+Kag wala gid sing nagakadto sa hukmanan sa pagsugid sing kamatuoran. Nagasalig sila sa kabutigan*+ kag nagahambal sing wala pulos. Nagaplano sila sing kagamo kag nagahimo sing kahalitan.+   Nagapaboto sila sing mga itlog sang dalitan nga man-ug,Kag nagahabol sing lawa sang damang.+ Ang makakaon sang ila itlog mapatay,Kag nagagua sa mabuka nga itlog ang dalitan nga man-ug.   Ang ila lawa indi mangin panapton,Ukon makatabon sang ila mga ginhimo.+ Ang ila mga binuhatan makahalalit,Kag nagapamintas sila.+   Ang ila mga tiil nagadalagan sa paghimo sing kalainan,Kag nagadalidali sila sa pagpaagay sang wala sing sala nga dugo.+ Ang ila panghunahuna makahalalit;Ginahalitan nila kag ginalaglag ang kada isa.+   Wala nila mahibaluan ang dalan sang paghidait,Kag wala sing katarungan sa ila mga banas.+ Ginapatiko nila ang ila mga dalan;Wala gid sing nagalakat sa sini ang makahibalo sang paghidait.+   Amo kon ngaa malayo sa aton ang katarungan,Kag ang pagkamatarong indi makalambot sa aton. Nagapaabot kita sang kapawa, apang kadudulman ang nag-abot;Nagalaum kita sang kasanag, apang padayon kita nga nagalakat sa kadulom.+ 10  Nagapangapkap kita sa pader kaangay sang bulag;Kaangay sang tawo nga wala sing mata nagapangapkap kita.+ Nagakasandad kita sa kaudtuhon subong sa kadudulman sang kagab-ihon;Sa tunga sang mga mapagros daw kaangay kita sang patay. 11  Nagangurob kita tanan kaangay sang mga osoKag nagakurukutok sa kasubo kaangay sang mga salampati. Nagalaum kita sang katarungan, apang wala sing katarungan;Nagapaabot kita sang kaluwasan, apang malayo ini sa aton. 12  Kay madamo ang amon paglapas sa imo atubangan;+Ang amon mga sala nagasaksi batok sa amon.+ Kay nahibaluan gid namon ang amon mga paglapasKag kasaypanan.+ 13  Ginlapas namon kag ginpanghiwala si Jehova;Gintalikdan namon ang amon Dios. Nagpamulong kami sing pagpamigos kag paglapas;+Nagplano kami kag naghambal sing kabutigan halin sa tagipusuon.+ 14  Gintabog palayo ang katarungan,+Kag ang pagkamatarong nagatindog lang sa malayo;+Kay ang kamatuoran* nasandad sa plasa,Kag ang pagkamaminatud-on indi makasulod sa sini. 15  Nadula na ang kamatuoran,*+Kag ang nagalikaw sa paghimo sing malain ginaati. Nakita ini ni Jehova kag wala sia nahamuot,*Kay wala sing katarungan.+ 16  Nakita niya nga wala sing tawo nga nagabulig,Kag natingala sia,Gani paagi sa iya butkon nagpangluwas sia,*Kag ang iya pagkamatarong nagsakdag sa iya. 17  Dayon ginsuksok niya ang pagkamatarong subong panagang sa lawasKag ang helmet sang kaluwasan* sa iya ulo.+ Ginsuksok niya ang pagtimalos subong panapton+Kag ang kakugi subong bayo.* 18  Balusan niya sila sa ila ginhimo:+ Kasingkal sa iya mga kasumpong, pagtimalos sa iya mga kaaway.+ Balusan niya ang mga isla suno sa ila ginhimo. 19  Halin sa ginatunuran sang adlaw magakahadlok sila sa ngalan ni JehovaKag halin sa ginabutlakan sini sa iya himaya,Kay magaabot sia kaangay sang masulog nga suba,Nga ginahuyop sang espiritu ni Jehova. 20  “Ang Manunubos+ magaabot sa Sion,+Sa mga yara sa Jacob nga nagtalikod sa ila kasaypanan,”+ siling ni Jehova. 21  “Amo ini ang akon katipan sa ila,”+ siling ni Jehova. “Ang akon espiritu nga yara sa imo kag ang akon mga pulong nga ginbutang sa imo baba, indi pagkuhaon sa imo baba ukon sa baba sang imo kabataan* ukon sa baba sang imo kaapuhan* halin subong tubtob sa wala sing katubtuban,” siling ni Jehova.

Footnote

Sa literal, “mabug-at.”
Ukon “sa wala sing unod.”
Ukon “pagkabunayag.”
Ukon “pagkabunayag.”
Sa literal, “kag malain ini sa iya mga mata.”
Ukon “may kadalag-an sia.”
Ukon “wala-pako nga bayo.”
Ukon “kadalag-an.”
Sa literal, “binhi.”
Sa literal, “sang binhi sang imo binhi.”