Isaias 7:1-25

  • Mensahe kay Hari Ahaz (1-9)

    • Si Sear-jasub (3)

  • Tanda ni Emmanuel (10-17)

  • Resulta sang pagkadimatutom (18-25)

7  Sang panahon nga si Ahaz+ nga anak ni Jotam nga anak ni Uzias amo ang hari sang Juda, nagtaklad kag nakig-away si Hari Rezin sang Siria kag si Peka+ nga hari sang Israel nga anak ni Remalias sa Jerusalem, apang wala niya* ini masakop.+  Ini ang ginbalita sa panimalay ni David: “Ang Siria nag-upod sa puersa sang Efraim.” Gani si Ahaz kag ang iya katawhan nagkurog sa kahadlok, kaangay sang mga kahoy sa kagulangan nga ginauyog sang hangin.  Kag si Jehova nagsiling kay Isaias: “Palihug, makigkita kamo sang imo anak nga si Sear-jasub*+ kay Ahaz sa punta sang ililigan* sang tubig nga halin sa naibabaw nga punong+ sa tupad sang dalan padulong sa duog sang manuglaba.  Isiling mo sa iya, ‘Maghalong ka kag magpakatawhay. Indi ka magkahadlok kag magpakulba bangod sang daku nga kaakig ni Rezin nga hari sang Siria kag sang anak ni Remalias,+ kay ining duha daw sunog kag upos na nga tuod sang kahoy.  Bangod nga ang Siria kag ang Efraim kag ang anak ni Remalias nagpahito sing malain batok sa imo, nga nagasiling:  “Salakayon naton ang Juda, gub-on* naton ini kag sakupon.* Himuon naton nga hari sini ang anak ni Tabeel.”+  “‘Amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: “Indi gid ini magmadinalag-on,Ukon mahanabo.   Kay ang ulo sang Siria amo ang Damasco,Kag ang ulo sang Damasco amo si Rezin. Sa wala pa matapos ang 65 ka tuigAng Efraim magaalaplaag kag indi na mangin isa ka katawhan.+   Ang ulo sang Efraim amo ang Samaria,+Kag ang ulo sang Samaria amo ang anak ni Remalias.+ Kon indi malig-on ang inyo pagtuo,Indi man kamo magdugay.”’” 10  Si Jehova nagpadayon sa paghambal kay Ahaz: 11  “Magpangayo ka sing tanda kay Jehova nga imo Dios;+ mangin subong ini kadalom sa Lulubngan* ukon subong kataas sa langit.” 12  Apang si Ahaz nagsabat: “Indi ako magpangayo kag indi ko pag-ibutang si Jehova sa pagtilaw.” 13  Dayon nagsiling si Isaias: “Pamati kamo, panimalay ni David. Kulang pa bala nga gintilawan ninyo ang pagpailob sang mga tawo? Tilawan man bala ninyo ang pagpailob sang Dios?+ 14  Gani, si Jehova mismo ang magahatag sa inyo sing tanda: Ang bataon nga babayi* magabusong kag magabun-ag sang isa ka anak nga lalaki,+ kag hingalanan niya sia nga Emmanuel.*+ 15  Nagakaon na sia sang mantikilya kag dugos sa tion nga makahibalo sia sa pagsikway sang malain kag sa pagpili sang maayo. 16  Kay sa wala pa ang bata makahibalo sa pagsikway sang malain kag sa pagpili sang maayo, ang duta sang duha ka hari nga imo gid ginakahadlukan bayaan.+ 17  Si Jehova magapadala batok sa imo kag sa imo katawhan kag sa panimalay sang imo amay sing tion sang kagamo nga wala pa gid mahanabo kutob sang magsipak ang Efraim sa Juda,+ kay ipadala Niya ang hari sang Asiria.+ 18  “Sa sina nga adlaw panihulan ni Jehova ang mga langaw sa malayo nga mga sapa sang Nilo sang Egipto kag ang mga buyog sa duta sang Asiria, 19  kag sila tanan magaabot kag magadapo sa mga madalom nga nalupyakan,* sa mga gikab sang mga igang, sa tanan nga tunukon nga tanom, kag sa tanan nga halalban. 20  “Sa sina nga adlaw, paagi sa ginsuhulan nga labaha nga halin sa rehiyon sang Suba,* paagi sa hari sang Asiria,+ kiskisan ni Jehova ang ulo kag ang batiis, kag kiskison man niya ang burangos. 21  “Sa sina nga adlaw ang tawo magatipig nga buhi sang tinday nga baka kag sang duha ka karnero. 22  Kag bangod madamo sing gatas, magakaon sia sing mantikilya, kay ang tanan nga mabilin sa duta magakaon sing mantikilya kag dugos. 23  “Sa sina nga adlaw ang tanan nga duog nga natamnan anay sing 1,000 ka ubas, nga nagabili sing 1,000 ka bilog nga pilak, mapuno sang tunukon nga mga tanom kag mga hilamon. 24  Magakadto didto ang mga tawo nga may mga pana kag mga baslay, bangod ang bug-os nga duta mahil-ob sang tunukon nga mga tanom kag mga hilamon. 25  Kag ang tanan nga kabukiran nga ginsadulan anay kag ginhawanan, indi mo makadtuan bangod sa kahadlok sa tunukon nga mga tanom kag mga hilamon; mangin halalban ini sang mga baka kag mga karnero.”

Footnote

Ukon mahimo, “nila.”
Buot silingon, “Ang Nagkalabilin Lamang ang Magabalik.”
Ukon “alagyan.”
Ukon mahimo, “pakugmaton.”
Ukon “kag gihaan ang mga pader sini.” Sa literal, “pihakon.”
Ukon “Sheol,” nga amo ang kabilugan nga lulubngan sang katawhan. Tan-awa ang Glossary.
Ukon “Ang dalaga.”
Buot silingon, “Kaupod Namon ang Dios.”
Tan-awa ang Glossary.
Eufrates.