Isaias 29:1-24

  • Makaluluoy ang Ariel! (1-16)

    • Pag-alagad paagi sa bibig (13)

  • Bungol makabati; bulag makakita (17-24)

29  “Makaluluoy ang Ariel,* ang banwa sang Ariel nga ginkampuhan ni David sadto!+ Ipadayon ini kada tuig;Padayon nga isaulog ang mga kapiestahan.+   Apang pabudlayan ko ang Ariel,+Kag magalalaw sia kag magapanalambiton,+Kag mangin kaangay sia sa akon sang dalabukan sang halaran sang Dios.+   Magakampo ako sa imo palibot,Kag likupan ko ikaw sang mataliwis nga mga kudalKag magahimo ako sing pamakod batok sa imo.+   Mapukan ka kag mahuy-an;Magahambal ka halin sa duta,Kag ang imo ginahambal daw indi mabatian bangod sa yab-ok. Ang imo tingog daw halin sa duta+Kaangay sang tingog sang espiritista,Kag ang imo ginakutibkutib daw halin sa yab-ok.   Ang kadam-an sang imo mga kaaway* mangin kaangay sang mapino nga pulbos,+Kag ang kadam-an sang mga mapiguson mangin kaangay sang upa nga ginapalid sang hangin.+ Kag mahanabo ini sing hinali.+   Amligan ka ni Jehova sang mga kasuldadusanPaagi sa daguob kag linog kag paagi sa mabaskog nga gahod,Paagi sa unos kag bagyo kag paagi sa dabdab sang nagapanglamon nga kalayo.”+   Kag ang tanan nga pungsod nga nagapakig-away sa Ariel+—Ang tanan nga nagapakig-away sa iya,Ang mga torre nga ginagamit sa pagsalakay sa iya,Kag ang mga nagapabudlay sa iya—Mangin subong sang isa ka damgo, sang isa ka palanan-awon sa kagab-ihon.   Huo, kaangay ini sang isa nga ginagutom nga nagadamgo nga nagakaon,Apang nagbugtaw sia nga gutom,*Kag sang isa nga ginauhaw nga nagadamgo nga nagainom,Apang nagbugtaw nga kapoy kag ginauhaw.* Amo ini ang mahanabo sa tanan nga pungsodNga nagapakig-away sa Bukid Sion.+   Maurungan kamo kag matingala;+Tabuni ninyo ang inyo mga mata agod indi kamo makakita.+ Nahubog sila, apang indi sa alak;Nagdulingduling sila, apang indi sa makahulubog nga ilimnon. 10  Kay ginpatulog kamo sing mahamuok ni Jehova;+Ginpapiyong niya ang mga mata sang mga manalagna,+Kag gintabunan ang ulo sang mga nagasugid sang palanan-awon.+ 11  Para sa inyo ang tanan nga palanan-awon nangin kaangay sang mga sinulatan sa isa ka libro nga wala mabuksan,+ nga ginhatag nila sa isa nga makahibalo magbasa, kag ginsilingan sia: “Palihug, basaha ini sing matunog,” kag magasiling sia: “Indi ko ini mabasa kay wala ini mabuksan.” 12  Dayon ang libro ginhatag sa isa nga indi makahibalo magbasa, kag ginsilingan sia: “Palihug basaha ini sing matunog,” kag magasiling sia: “Indi ako makahibalo magbasa.” 13  Nagasiling si Jehova: “Ini nga katawhan nagpalapit sa akon paagi sa ila babaKag ginhimaya nila ako paagi sa ila bibig,+Apang ang ila tagipusuon malayo sa akon;Kag nahadlok lamang sila sa akon bangod sang sugo sang tawo nga gintudlo sa ila.+ 14  Gani sa makatilingala nga paagi,+Magahimo ako liwat sing makatilingala nga butang sa sini nga katawhan,Madula ang kaalam sang ila maalamon nga mga tawo,Kag ang paghangop sang ila mainandamon nga mga tawo.”+ 15  Makaluluoy ang mga nagatago sang ila plano* kay Jehova.+ Ang ila mga binuhatan ginahimo nila sa madulom nga duog,Samtang nagasiling sila: “Sin-o ang makakita sa amon? Sin-o ang makahibalo sang amon ginhimo?”+ 16  Ginapatiko ninyo ang mga butang!* Kabigon bala ang maninihon subong sang daga?+ Makasiling bala ang ginhimo sa naghimo sa iya: “Wala niya ako paghimua”?+ Kag makasiling bala ang ginbuhat sa nagbuhat sa iya: “Wala sia sing paghangop”?+ 17  Sa malip-ot nga tion ang Lebanon mangin katamnan sang mga kahoy nga nagapamunga,+Kag ang katamnan sang mga kahoy nga nagapamunga mangin kagulangan.+ 18  Sa sina nga adlaw, ang mga bungol makabati sa ginabasa sa libro,Kag bisan sa kadulom makakita ang mga mata sang mga bulag.+ 19  Ang mga mahagop magakalipay sing labi kay Jehova,Kag ang mga imol magakasadya sa Balaan sang Israel.+ 20  Bangod madula na ang mapiguson,Ang bugalon madangat sa iya katapusan,Kag ang tanan nga alisto agod manghalit pagalaglagon,+ 21  Ang mga nagahimo sa isa nga makasala sa iya pulong,Ang mga nagasiod sa nagapangapin* sa gawang sang siudad,+Kag ang mga wala nagahatag sang hustisya sa matarong paagi sa indi matuod nga panumbungon.+ 22  Gani amo ini ang ginasiling ni Jehova nga nagluwas kay Abraham+ sa panimalay ni Jacob: “Indi na mahuy-an si Jacob,Kag indi na magpalanglapsi ang iya nawong.*+ 23  Kay kon makita ni Jacob sa palibot niya ang iya mga kabataan,Nga binuhatan sang akon mga kamot,+Pakabalaanon nila ang akon ngalan;Huo, pakabalaanon nila ang Balaan ni Jacob,Kag dayawon nila ang Dios sang Israel.+ 24  Ang mga nakasala sa ila hunahuna makatigayon sing paghangop,Kag bisan ang mga nagakumod magabaton sing instruksion.”

Footnote

Mahimo nagakahulugan, “Ang Dabukan sang Halaran sang Dios,” mahimo nga nagapatuhoy sa Jerusalem.
Sa literal, “mga estranghero.”
Ukon “nga ang iya kalag wala sing unod.”
Ukon “kag ang iya kalag kigas.”
Ukon “laygay.”
Ukon “Malaut gid kamo!”
Sa literal, “sa isa nga nagasabdong.”
Tungod sa kahuya kag kapaslawan.