Isaias 3:1-26

  • Mga lider sang Juda nagapatalang (1-15)

  • Mga anak sang Sion ginhukman (16-26)

3  Tan-awa! Dulaon sang matuod nga Ginuo, si Jehova sang mga kasuldadusan,Ang tanan nga ginasaligan kag ginakinahanglan sang Jerusalem kag Juda,Ang tanan nga suplay sang pagkaon kag tubig,+   Ang makusog nga tawo kag ang hangaway,Ang hukom kag ang manalagna,+ ang manugpakot kag ang gulang,   Ang pangulo sang 50 ka tawo,+ ang talahuron, ang manuglaygay,Ang lantip nga madyikero, kag ang manug-anta sang man-ug.+   Himuon ko ang mga bata nga ila mga prinsipe,Kag gamhan sila sing mga mahuyang.*   Ang katawhan magapigos sa isa kag isa,Ang kada isa magapigos sa iya isigkatawo.+ Ang bata magaatake sa tigulang,Kag ang kubos magatamay sa talahuron.+   Uyatan sang kada isa ang iya utod sa balay sang iya amay kag magsiling: “May kunop ka, ikaw na lang ang maggahom sa amon. Gamhi ining tinumpok sang kagulub-an.”   Apang sa sina nga adlaw magapamalibad sia: “Indi ako mangin manugtinlo sang inyo pilas;*Wala sing pagkaon ukon panapton sa akon balay. Indi ako paghimua nga manuggahom sang katawhan.”   Kay ang Jerusalem natumba,Kag ang Juda napukan,Bangod ang ila ginahambal kag ginahimo batok kay Jehova;Nagrebelde sila sa iya mahimayaon nga presensia.*+   Ang ila mismo nawong nagapamatuod batok sa ila,Kag ginasugid nila ang ila sala nga kaangay sang sala sang mga taga-Sodoma;+Wala nila ini ginatago. Makaluluoy gid sila* kay ginahalitan nila ang ila kaugalingon! 10  Isiling ninyo nga mangin maayo ang madangatan sang mga matarong;Padyaan sila sa ila binuhatan.*+ 11  Makaluluoy ang malauton! Magaabot sa iya ang kalamidad,Kay ang ginhimo niya himuon man sa iya! 12  Ang akon katawhan ginapintasan sang mga nagapaobra sa ila,Kag mga babayi lamang ang nagagahom sa ila. Katawhan ko, ginapatalang ka sang mga nagapanguna sa imo,Kag ginapanas nila ang imo mga banas.+ 13  Nagahanda si Jehova sang iya panumbungon batok sa ila;Nagatindog sia agod hukman ang katawhan. 14  Hukman ni Jehova ang mga gulang kag ang mga prinsipe sang iya katawhan. “Ginsunog ninyo ang mga ulubasan,Kag ang ginkawat ninyo sa mga kubos yara sa inyo balay.+ 15  Ngaa nangahas ka nga piguson ang akon katawhanKag inusnos ang nawong sang imol sa higko?”+ siling sang Soberanong Ginuong Jehova sang mga kasuldadusan. 16  Nagsiling pa si Jehova: “Bangod ang mga anak nga babayi sang Sion nangin matinaastaason,Daw si sin-o sila* kon maglakat,Nagapanghaylo kon manuluktulok, nagatihin,Kag nagapakilingkiling sang mga pulseras sa ila tiil. 17  Pakuganon man ni Jehova ang ulo sang mga anak nga babayi sang Sion,Kag kalbuhon sila ni Jehova.+ 18  Sa sina nga adlaw, kuhaon ni Jehova ang ila mga pulseras sa tiil,Ang ila mga bandana kag korte-bulan nga mga kulintas,+ 19  Mga aritos,* mga pulseras, mga takurong, 20  Mga turbante, mga pulseras nga gin-angot sa duha ka tiil, mga paha,Mga suludlan sang pahumot,* mga anting-anting,* 21  Mga singsing sa tudlo kag ilong, 22  Malaba nga mga panapton nga ginagamit sa pinasahi nga okasyon, mga sampaw nga mga panapton, mga kunop, mga puyopuyo, 23  Mga espiho nga may kalaptan,+ mga linen nga panapton,*Mga turbante kag mga takurong. 24  Sa baylo sang mahamot nga lana sang balsamo,+ malang-og nga baho;Sa baylo sang paha, lubid;Sa baylo sang matahom nga estilo sang buhok, pagkakalbo;+Sa baylo sang malahalon nga panapton, sako;+Kag sa baylo sang katahom, marka sang pagkaulipon. 25  Ang imo mga kalalakin-an mapatay sa espada, Kag ang imo makusog nga mga lalaki sa inaway.+ 26  Ang iya mga gawang magalalaw kag magakalisod,+Kag magalumpiga sia sa duta, wala na sing magaistar sa iya.”+

Footnote

Ukon “mga hukashukas ulo.”
Ukon “mangin manug-ayo ninyo.”
Sa literal, “sa mga mata sang iya himaya.”
Ukon “ang ila kalag.”
Sa literal, “Magakaon sila sang bunga sang ila binuhatan.”
Sa literal, “Nagainat ang liog (tutunlan) nila.”
Ukon “kulintas.”
Sa literal, “Mga balay sang kalag.”
Ukon “nagahagong nga pangdekorasyon nga mga pakinhason.”
Ukon “mga nasulod nga panapton.”