Isaias 36:1-22

  • Senaquerib nagsalakay sa Juda (1-3)

  • Rabsaces ginyaguta si Jehova (4-22)

36  Sang ika-14 nga tuig sang paggahom ni Hari Ezequias, ginsalakay ni Senaquerib nga hari sang Asiria+ ang tanan nga siudad sang Juda nga may mabakod nga depensa kag ginsakop ini.+  Halin sa Laquis,+ ginsugo sang hari sang Asiria ang Rabsaces*+ nga magkadto kay Hari Ezequias sa Jerusalem upod ang madamo nga soldado. Nagpuesto sila malapit sa ililigan sang naibabaw nga punong,+ didto dampi sa dalan pakadto sa lugar sang manuglaba.+  Dayon nag-atubang sa iya si Eliakim+ nga anak ni Hilkias, nga amo ang nagadumala sang panimalay* sang hari, kag si Sebna+ nga sekretaryo, kag si Joa nga manugrekord nga anak ni Asaf.  Nagsiling ang Rabsaces sa ila: “Palihug, isiling ini kay Ezequias, ‘Amo ini ang ginasiling sang dungganon nga hari sang Asiria: “Ano ang imo ginasaligan?+  Nagsiling ka, ‘Gamhanan ako kag maayo magpadihot sa pagpakig-away,’ apang sa hambal lang ina. Sin-o gid bala ang imo ginasaligan nga nagrebelde ka sa akon?+  Nagsalig ka sa bulig sang Egipto, nga pareho lang sa bali nga tabun-ak, nga kon manukod ang tawo sa sini, matuslok ang iya palad kag magalapos ini. Amo sini ang Paraon nga hari sang Egipto sa tanan nga nagasalig sa iya.+  Kag kon magsiling kamo sa akon, ‘Nagasalig kami kay Jehova nga amon Dios,’ indi bala nga ginguba ni Ezequias+ ang iya sagrado nga mataas nga mga duog kag mga halaran, samtang nagasiling sia sa Juda kag sa Jerusalem, ‘Magyaub kamo sa atubangan sining halaran’?”’+  Palihug, magpustahanay kamo sang akon ginuo nga hari sang Asiria:+ Hatagan ko ikaw sing 2,000 ka kabayo kon may mga manugkabayo ka nga mapasakay sa sini.  Paano mo mapierde ang isa ka gobernador nga pinakakubos sa mga alagad sang akon ginuo, samtang nagasalig ka lang sa mga kangga kag sa mga manugkabayo sang Egipto? 10  Indi bala nga ginsugo ako ni Jehova nga salakayon ini nga duog agod laglagon ini? Si Jehova mismo ang nagsiling sa akon, ‘Salakaya ina nga duta kag laglaga ina.’” 11  Bangod sini, si Eliakim kag si Sebna+ kag si Joa nagsiling sa Rabsaces:+ “Maghambal ka, palihug, sa imo mga alagad sa Aramaiko* nga lenguahe,+ kay mahangpan namon ini. Indi kami paghambala sa lenguahe sang mga Judiyo kay mabatian ini sang mga tawo sa ibabaw sang pader.”+ 12  Apang nagsabat ang Rabsaces: “Ginsugo bala ako sang akon ginuo nga ihambal ining mensahe para lang sa inyo kag sa inyo ginuo? Indi bala para man ini sa mga tawo nga nagapungko sa ibabaw sang pader, nga pareho ninyo kaunon man nila ang ila tai kag imnon nila ang ila ihi?” 13  Dayon nagtindog ang Rabsaces kag nagsinggit sa lenguahe sang mga Judiyo:+ “Pamatii ninyo ang ginsiling sang dungganon nga hari sang Asiria.+ 14  Amo ini ang ginasiling sang hari, ‘Indi kamo magpadaya kay Ezequias, kay indi sia makaluwas sa inyo.+ 15  Kag indi kamo magpahaylo kay Ezequias nga magsalig kay Jehova+ kon magsiling sia: “Pat-od nga luwason kita ni Jehova, kag ini nga siudad indi pag-itugyan sa hari sang Asiria.” 16  Indi kamo magpamati kay Ezequias, kay amo ini ang ginasiling sang hari sang Asiria: “Magpakighidait kamo kag mag-ampo sa akon,* kag ang tagsatagsa sa inyo magakaon sa inyo kaugalingon nga ulubasan kag kahoy nga higuera kag magainom sa inyo kaugalingon nga bubon, 17  tubtob nga mag-abot ako kag dalhon ko kamo sa isa ka duta nga pareho sang inyo duta,+ isa ka duta nga may uyas kag bag-o nga alak, isa ka duta nga may tinapay kag mga ulubasan. 18  Indi kamo magpadaya kay Ezequias, nga nagasiling, ‘Luwason kita ni Jehova.’ May mga dios bala sang mga pungsod nga nakaluwas sang ila pungsod batok sa hari sang Asiria?+ 19  Diin na ang mga dios sang Hamat kag sang Arpad?+ Diin na ang mga dios sang Sefarvaim?+ Naluwas bala nila ang Samaria sa akon kamot?+ 20  Sin-o sa tanan nga dios sining mga pungsod ang nakaluwas sang ila pungsod batok sa akon, amo nga maluwas man ni Jehova ang Jerusalem batok sa akon?”’”+ 21  Apang naghipos lang sila kag wala gid magsabat, kay nagsugo ang hari, “Indi kamo magsabat sa iya.”+ 22  Apang si Eliakim nga anak ni Hilkias, nga amo ang nagadumala sang panimalay* sang hari, si Sebna+ nga sekretaryo, kag si Joa nga manugrekord nga anak ni Asaf naggisi sang ila panapton kag nagkadto sila kay Ezequias kag ginsugid nila ang ginsiling sang Rabsaces.

Footnote

Ukon “ang pangulo nga manugtagay.”
Ukon “palasyo.”
Ukon “Sirianhon.”
Sa literal, “Magpakamaayo kamo upod sa akon kag maggua kamo pakadto sa akon.”
Ukon “palasyo.”