Isaias 56:1-12

  • Mga pagpakamaayo sa dumuluong kag eunuco (1-8)

    • Palangamuyuan sang tanan (7)

  • Bulag nga bantay, apa nga ido (9-12)

56  Amo ini ang ginasiling ni Jehova: “Magpakita kamo sing katarungan,+ kag maghimo kamo sing matarong,Kay malapit na ang akon pagluwasKag ipahayag ko ang akon pagkamatarong.+   Malipayon ang tawo nga nagahimo siniKag ang tawo nga nagatuman sini,Nga nagabantay sa Adlaw nga Inugpahuway kag wala nagapasipala sini+Kag nagapugong sang iya kamot sa paghimo sing malaut.   Ang dumuluong nga nagbuylog kay Jehova+ indi magsiling,‘Pat-od nga painon ako ni Jehova sa iya katawhan.’ Kag ang eunuco indi man magsiling, ‘Tan-awa! Daw laya ako nga kahoy.’”  Kay amo ini ang ginasiling ni Jehova sa mga eunuco nga nagabantay sang akon mga adlaw nga inugpahuway kag nagapili sa paghimo sang akon luyag kag nagatuman sang akon katipan:   “Hatagan ko sila sing duog sa akon balay kag dumdumon ko ang ila ngalan,Nga mas maayo pa sangsa mga anak nga lalaki kag babayi. Hatagan ko sila sing ngalan,Nga indi madula sa wala sing katubtuban.   Para sa mga dumuluong nga nagbuylog kay Jehova sa pag-alagad sa iya,Agod higugmaon ang ngalan ni Jehova+Kag mangin mga alagad niya,Ang tanan nga nagabantay sang Adlaw nga Inugpahuway kag wala nagapasipala siniKag ang nagatuman sang katipan,   Dalhon ko man sila sa akon balaan nga bukid+Kag magakalipay sila sa sulod sang akon balay nga palangamuyuan. Ang ila mga dulot nga sinunog kag ang ila mga halad batunon sa akon halaran. Kay ang akon balay tawgon nga balay nga palangamuyuan para sa tanan nga katawhan.”+  Amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova, nga nagatipon sang naglinapta nga mga pumuluyo sang Israel:+ “Tipunon ko pa gid ang iban sa iya, wala labot sa natipon ko na.”+   Kamo tanan nga ilahas nga sapat sa latagon, kari kamo kag magkaon,Kamo tanan nga sapat nga talunon sang kagulangan.+ 10  Bulag ang iya mga bantay,+ wala sing isa sa ila ang nakatalupangod.+ Daw mga apa sila nga ido nga indi makataghol.+ Ginahagal sila kag nagaluko; luyag lang nila magtulog. 11  Mga ido sila nga dalokdalok;*Wala sila sing kabulusgan. Mga manugbantay sila sang panong nga wala sing paghangop.+ Tanan sila nagahimo sang ila luyag;Ang tagsa sa ila nagapangita sang ila kaugalingon nga kaayuhan kag nagasiling: 12  “Kari kamo, makuha ako sing alak,Kag mainom kita tubtob mahubog kita.+ Kag ang buas mangin kaangay man sang subong, basi mas maayo pa!”

Footnote

Ukon “nga may makusog nga kalag.”