Isaias 45:1-25

  • Ginhaplas si Ciro agod lutuson ang Babilonia (1-8)

  • Daga indi makabais sa Maninihon (9-13)

  • Kilalahon sang iban nga pungsod ang Israel (14-17)

  • Dios masaligan sa pagtuga kag sa pagpahayag (18-25)

    • Duta gintuga agod puy-an (18)

45  Amo ini ang ginasiling ni Jehova sa iya hinaplas nga si Ciro,+Nga gin-uyatan ko sa tuo nga kamot+Sa paglutos sang mga pungsod sa iya atubangan,+Sa pagkuha sang mga hinganiban* sang mga hari,Sa pagbukas sang mga ganhaan sa iya atubangan,Agod ang mga gawang indi pagsiraduhan:   “Magauna ako sa imo,+Kag tapanon ko ang mga bakulod. Gub-on ko ang mga saway nga ganhaan,Kag utdon ko ang mga pintal nga salsalon.+   Ihatag ko sa imo ang mga bahandi nga yara sa kadulomKag ang natago nga mga bahandi,+Agod makilala mo nga ako amo si Jehova,Ang Dios sang Israel, nga nagatawag sa imo sa ngalan.+   Tungod sa akon alagad nga si Jacob kag sa akon pinili nga si Israel,Ginatawag ko ikaw sa imo ngalan. Ginahatagan ko sing kadungganan ang imo ngalan, bisan wala ka makakilala sa akon.   Ako si Jehova, kag wala na sing iban pa. Magluwas sa akon wala na sing Dios.+ Pabakuron ko ikaw,* bisan wala ka makakilala sa akon,   Agod mahibaluan sang mga tawoHalin sa ginabutlakan sang adlaw tubtob sa ginatunuran sini*Wala na sing iban pa magluwas sa akon.+ Ako si Jehova, kag wala na sing iban pa.+   Ginhimo ko ang kapawa+ kag ang kadulom,+ Ginpaluntad ko ang paghidait+ kag ang kapahamakan;+Ako si Jehova, ang nagahimo sini tanan.   Mga langit, magpaulan ka;+Magpaulan ka sing pagkamatarong sa bug-os nga duta. Pukawa ang duta kag patubua ang binhi sang kaluwasan kag katarungan!+ Kag palaptaha ini sa bug-os nga duta. Ako, si Jehova, ang nagpahanabo sini.”   Makaluluoy ang nagapakigbato* sa iya Manunuga,*Kay subong lang sia sang isa ka buka nga kolonNga nagapakigbais sa iban pa nga buka nga kolon sa duta! Magasiling bala ang daga sa Maninihon:* “Ano ang ginahimo mo?”+ Kag magasiling bala ang imo hinimuan: “Daw wala ka sing kamot”?* 10  Makaluluoy ang nagasiling sa iya amay: “Ngaa ginpadaku mo pa ako nga subong sini?” Kag sa iya iloy: “Ngaa ginbata mo pa ako?”* 11  Amo ini ang ginasiling ni Jehova, ang Balaan sang Israel,+ ang Isa nga naghimo sa iya: “Mareklamo ka bala sa akon sa mga butang nga mahanaboKag manduan mo bala ako tuhoy sa akon mga anak+ kag mga hinimuan? 12  Ginhimo ko ang duta+ kag gintuga ko ang tawo sa ibabaw sini.+ Ginhumlad ko ang mga langit paagi sa akon mga kamot,+Kag ginsugo ko ang tanan nila nga kasuldadusan.”+ 13  “Nagbangon ako sang isa ka tawo sa pagkamatarong,+Kag ang tanan niya nga dalanon himuon ko nga matadlong. Sia ang magatukod sang akon siudad,+Kag hilwayon niya ang mga tinapok+ nga wala sing bayad ukon hamham,”+ siling ni Jehova sang mga kasuldadusan. 14  Amo ini ang ginasiling ni Jehova: “Ang ginansia* sang Egipto, kag ang mga negosyo* sang Etiopia, kag ang mga Sabeanhon, mataas nga mga lalaki,Magakadto sa imo, kag mangin imo sila. Nakadenahan sila nga magasunod sa imo. Magapalapit sila kag magahapa sa atubangan mo.+ Magasiling sila sing matinahuron, ‘Matuod gid nga ang Dios kaupod mo,+ Kag wala na sing iban pa, wala na sing iban nga Dios.’” 15  Matuod gid nga ikaw isa ka Dios nga nagalikom sang imo mga dalanon,O Dios sang Israel, ang Manluluwas.+ 16  Tanan sila mahuy-an;Ang tanan nga nagahimo sang mga diosdios mahuy-an.+ 17  Apang luwason ni Jehova ang Israel paagi sa wala sing katapusan nga kaluwasan.+ Indi kamo mahuy-an sa wala sing katubtuban.+ 18  Kay amo ini ang ginasiling ni Jehova,Ang Manunuga sang langit,+ ang matuod nga Dios,Ang Manughimo sang duta, ang nagtukod sini nga malig-on,+Nga wala nagtuga sini sa wala sing pulos,* kundi nagbuhat sini agod puy-an:+ “Ako si Jehova, kag wala na sing iban pa. 19  Wala ako nagahambal sa tago+ kag madulom nga duog sang duta;Wala ako nagsiling sa kaliwatan* ni Jacob,‘Pangitaa ninyo ako, apang wala man lang gali sing pulos.’ Ako si Jehova, nga nagahambal sing matarong kag nagasugid sing matuod.+ 20  Magtipon kamo kag magkadto sa akon. Magpalapit kamo sing tingob, kamo nga ginhilway sa mga pungsod.+ Wala sing nahibaluan ang mga nagadala sang mga tinigib nga imahenKag ang mga nagapangamuyo sa dios nga indi makaluwas sa ila.+ 21  Isugid ang inyo panumbungon kag pamatud-i. Maghambalanay sila. Sin-o ang nagtagna sini sadto? Kag sin-o ang nagpahayag sini sang una pa? Indi bala ako, si Jehova? Magluwas sa akon wala na sing iban pa nga Dios;Wala na sing iban pa nga matarong nga Dios kag Manluluwas,+ magluwas sa akon.+ 22  Magdangop kamo sa akon kag maluwas,+ kamo tanan nga yara sa pinakamalayo nga bahin sang duta,Kay ako Dios, kag wala na sing iban pa.+ 23  Ako mismo nagpanumpa sa akon kaugalingon: Ang pulong naggua sa akon baba sa pagkamatarong,Kag indi ini magbalik sa akon:+ Ang tagsa ka tuhod magaluhod sa akon,Ang tagsa ka dila magapanumpa sa akon nga mangin mainunungon+ 24  Kag magasiling, ‘Matuod gid nga si Jehova isa ka Dios sang pagkamatarong kag kusog. Ang tanan nga nagakaakig sa iya magapalapit sa iya sa kahuya. 25  Makita sang tanan nga kaliwatan* ni Israel nga husto sila kay nagaalagad sila kay Jehova,+Kag magapabugal sila tungod sa iya.’”

Footnote

Sa literal, “pagkuha sang wagkus.”
Sa literal, “Wagkusan ko ikaw sing hugot.”
Ukon “Halin sa sidlangan tubtob sa katundan.”
Ukon “nagapakigbais.”
Ukon “sa Isa nga naghimo sa iya.”
Ukon “sa Isa nga naghimo sini.”
Ukon mahimo, “Kag magasiling bala ang daga: ‘Ang imo hinimuan wala sing uluyatan’?”
Ukon “Ano ang ginapasakit mo sa pagpanganak?”
Ukon mahimo, “mga trabahador.”
Ukon mahimo, “negosyante.”
Ukon mahimo, “nga mangin wala sing unod.”
Sa literal, “binhi.”
Sa literal, “binhi.”