Isaias 2:1-22

  • Bukid ni Jehova pataason (1-5)

    • Espada mangin arado (4)

  • Mahuy-an ang matinaastaason sa adlaw ni Jehova (6-22)

2  Ini ang palanan-awon nga nakita ni Isaias nga anak ni Amoz nahanungod sa Juda kag sa Jerusalem:+   Sa ulihi nga bahin sang mga adlaw,*Ang bukid sang balay ni JehovaTukuron sing malig-on nga mataas pa sa putukputukan sang kabukiran,+Kag pataason pa ini sa kabakuluran,Kag magadugok sa sini ang tanan nga pungsod.+   Kag madamo ang magakadto kag magasiling:“Kari kamo, mataklad kita sa bukid ni Jehova,Sa balay sang Dios ni Jacob.+ Tudluan niya kita sang iya dalanon,Kag magalakat kita sa iya mga banas.”+ Kay halin sa Sion magagua ang kasuguan,*Kag halin sa Jerusalem magagua ang pulong ni Jehova.+   Hukman niya ang tanan nga pungsodKag tadlungon ang mga butang* para sa kaayuhan sang madamo nga katawhan. Salsalon nila ang ila mga espada nga mangin mga punta sang aradoKag ang ila mga bangkaw nga mangin mga garab nga inughagbas.+ Ang pungsod indi na makig-away sa iban nga pungsod,Indi na sila magtuon sa pagpakig-away.+   O panimalay ni Jacob, kari kamo,Maglakat kita sa kapawa ni Jehova.+   Kay ginsikway mo ang imo katawhan, ang panimalay ni Jacob,+Kay gin-ilog nila ang ginahimo sang mga taga-Sidlangan;Nagagamit sila sing madyik+ kaangay sang mga Filistinhon,Kag nagapakig-upod sila sa mga anak sang mga dumuluong.   Ang ila duta puno sing pilak kag bulawan,Kag tuman kadamo sang ila manggad. Ang ila duta madamo sing kabayo,Kag indi maisip ang ila mga kangga.+   Ang ila duta puno sing wala pulos nga mga dios.+ Ginayauban nila ang binuhatan sang ila mga kamot,Ang hinimuan sang ila mga tudlo.   Gani ginpakanubo kag ginpaubos sang mga tawo ang ila kaugalingon,Kag indi mo gid sila mapatawad. 10  Magpalipod kamo sa mga igang kag magpanago kamo sa buho sang dutaBangod sa kahadlok kay JehovaKag bangod sa iya himaya kag pagkahalangdon.+ 11  Ang mga matinaastaason pakahuy-an,Kag ang mga bugalon magaduko.* Si Jehova lamang ang pakataason sa amo nga adlaw. 12  Kay adlaw ina ni Jehova sang mga kasuldadusan.+ Magaabot ini sa tanan nga nagpakataas kag nagpabugal sang ila kaugalingon,Sa tanan nga ginpakataas ukon ginpaubos,+ 13  Sa tanan nga mataas kag ginpakataas nga sedro sang LebanonKag sa tanan nga kahoy nga oak sa Basan, 14  Sa tanan nga mataas nga mga bukidKag sa tanan nga ginpakataas nga mga bakulod, 15  Sa tanan nga mataas nga torre kag mabakod nga pader, 16  Sa tanan nga barko sang Tarsis+Kag sa tanan nga matahom nga sakayan. 17  Ang mga matinaastaason pakanubuon,Kag ang mga bugalon magaduko.* Si Jehova lamang ang pakataason sa amo nga adlaw. 18  Ang wala pulos nga mga dios madula sing bug-os.+ 19  Kag ang mga tawo magasulod sa gikab sang mga igangKag sa mga buho sang duta,+Bangod sa kahadlok kay JehovaKag bangod sa iya himaya kag pagkahalangdon,+Kon magtindog sia agod patay-ugon ang duta sa kahadlok. 20  Sa amo nga adlaw kuhaon sang mga tawo ang ila wala pulos nga mga dios nga bulawan kag pilakNga ginhimo nila agod yaubanKag ihaboy sa mga katsuri* kag mga kabog,+ 21  Agod magsulod sa mga buho sang kabatuhanKag sa mga gikab sang mga igang,Bangod sang kahadlok kay JehovaKag sang iya himaya kag pagkahalangdon,Kon magtindog sia agod patay-ugon ang duta sa kahadlok. 22  Para sa inyo kaayuhan, indi kamo magsalig sa tawo,Nga ginhawa lamang sa iya ilong,*Kay ngaa hatagan mo sia sing kabilinggan?

Footnote

Ukon “Sa katapusan nga mga adlaw.”
Ukon “instruksion.”
Ukon “kay-uhon ang mga butang.”
Ukon “paubson.”
Ukon “paubson.”
Makahalalit nga magagmay nga mga sapat.
Ukon “Nga ang ginhawa yara sa iya ilong.”